Regering negeert referendum sleepwet, burgers nemen zelf maatregelen

Civis Mundi Digitaal #52

VVD, CDA en CU zullen uitslag van het aankomende referendum over de sleepwet negeren

Sybrand Buma van het CDA heeft aangegeven dat de hernieuwde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten er hoe dan ook komt. Mocht het gebeuren dat de Nederlandse bevolking zich bij het referendum uitspreekt tegen de hernieuwde ’sleepwet’, dan zal de regering deze uitslag negeren volgens Buma. Regeringspartijen VVD en CU hebben ook aangegeven vast te houden aan de sleepwet, ongeacht de uitkomst van het referendum. Het nieuwe kabinet wil af van de mogelijkheid om raadgevende referenda te organiseren, en Buma beschouwt het sleepwetreferendum als een restant uit het verleden waarvan de uitslag niet gehonoreerd dient te worden.

Grote verontwaardiging bij voorstanders van het referendum

De initiatiefnemers van het referendum reageren teleurgesteld. Tijn de Vos, een van de studenten die de handtekeningenactie voor het referendum opzette, geeft aan het ’erg onprofessioneel’ te vinden dat Buma op voorhand al uitspreekt de uitslag van het referendum te zullen negeren. Er is felle kritiek op de argumenten die Buma aandraagt, zoals het feit dat de opkomst in sommige delen van Nederland te laag zal zijn. Volgens voorstanders van het referendum is het ook aan de overheid de taak te zorgen dat er een degelijke opkomst behaald wordt door campagne voor het referendum te voeren en de gang naar de stembus te faciliteren.

Ook vanuit de politiek klinkt er kritiek. Geert Wilders heeft geen goed woord over voor de uitspraken die Buma heeft gedaan in een interview met de Volkskrant, en noemt de uitspraken van Buma ’de schaamte voorbij’. Thierry Baudet zegt verdrietig te worden van de opstelling van de regeringspartijen. Volgens Baudet wil meer dan 70% van de Nederlanders graag meer invloed op het politieke besluitvormingsproces, maar wordt deze invloed hen ontzegd door zittende regeringspartijen als het CDA. Oud PVDA-Kamerleden Niesco Dubbelboer en Roelof van Laar vinden dat op deze wijze de democratie ondermijnd wordt. Voormalig D66-Kamerlid Boris van der Ham vindt dat er eerst een referendum gehouden moet worden en dat de politiek op dat moment altijd nog kan beslissen wat er met de uitslag gedaan wordt. Maar op voorhand aangeven de uitslag te zullen negeren noemt hij ’armoedig’.

Hoe burgers zich op legale wijze zelf wapenen tegen overheidssurveillance

Op politiek vlak lijkt er nu weinig winst meer te behalen voor burgers en organisaties die zich zorgen maken over de hernieuwde wetgeving. Hoogleraar Paul Abels (Universiteit Leiden) geeft aan dat het publieke debat wordt doodgeslagen nu de regering op voorhand aangeeft de uitslag van het referendum te zullen negeren. De hernieuwde wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten komt er, en de verwachting is dat burgers zelf maatregelen zullen treffen om hun privacy te beschermen. Op https://www.vpngids.nl/veilig-internet/sleepwet-aftapwet/ worden verscheidene manieren besproken waarop burgers legaal overheidssurveillance afwenden en hun privacy waarborgen. Zo kan men bijvoorbeeld gebruikmaken van de anonieme Tor-browser, die tevens toegang verschaft tot het dark web. Ook het gebruik van een VPN biedt een gebruiker op simpele wijze de mogelijkheid zich anoniem op het internet te begeven.