Europa moet elektrisch vissen verbieden

Civis Mundi Digitaal #53

door Jan de Boer

Hypocrisie Nederlandse regering

De Europese kustwateren zijn het theater van een nieuwe, zeer efficiënte methode van vissen:

elektrisch vissen dat de visstanden bedreigt en dus ook de vissers zelf. Deze methode is officieel sinds 1998 verboden, maar sinds 2007 staat de Europese Commissie inbreuk op dit verbod toe. Vissers mogen hun schepen voorzien van electroden die een elektrische impuls in het sediment van het zee- en oceaanwater bij de kusten van Europa geven. Vissen en andere dieren die daar leven worden zo opgejaagd en kunnen gemakkelijk gevangen worden. Het moge duidelijk zijn, dat het hele maritieme ecologisch evenwicht daardoor verder verstoord wordt. De Nederlandse vissers geven in Europa hier het meest slechte voorbeeld. De Nederlandse regering die de mond vol heeft van het beschermen van de biodiversiteit, kijkt hypocriet de andere kant uit.

De kleine vissers zijn allereerst de dupe van de grote met electroden uitgeruste vissersboten die de fragile kustwateren op deze manier exploiteren waardoor ook de reproductie van talrijke vissoorten hollend achteruit gaat. Het toestaan van deze vorm van visvangst is tevens het bewijs van een overbevissing van de Europese wateren: de constatering dat er te weinig vis is voor de vissers en dat daarom deze methode "economisch noodzakelijk " is. Inderdaad denken op zeer korte termijn.

 

Slachting onderzeese fauna

Europa stimuleert ondanks het verbod van 1998 zelfs met enige miljoenen euro’s deze vorm van visserij met de drogreden dat elektrisch vissen minder dieselolie verbruikt dan het conventionele vissen. Het verzaakt daarmee haar taak: het garant staan voor herstel en het bewaren van de bedreigde vissoorten ook in het belang van de vissers zelf.

Elektrisch vissen betekent een geweldige slachting van de onderzeese fauna. Daarom is in Hongkong en China het elektrisch vissen al sinds 1990 verboden. In Hongkong verklaart de wet dat elektrisch vissen " het grootste deel van de volwassen vissen doodt inclusief de jonge vis en andere vormen van het leven in zee. Deze methodes hebben een catastrofaal effect op de lange termijn wat betreft de visvangst en de ecosystemen in zeewateren." Als consequentie wordt elektrisch vissen er beschouwd als een misdaad met een duidelijk risico op gevangenisstraf.

 

Op 21 november moest de visserijcommissie van het Europese parlement zich over het elektrisch vissen uitspreken. De Europese Commissie had daarvoor een wetsvoorstel bij het Europese parlement ingediend met het doel elektrisch vissen in het vervolg als een conventionele vorm van visvangst te beschouwen, wat het natuurlijk niet is en nooit zal zijn. In 2015 hebben de Verenigde Naties zich niet voor niets unaniem uitgesproken voor het “aan het einde maken van alle verwoestende visvangstpraktijken van nu tot aan 2020 ". Helaas heeft deze visserijcommissie het wetsvoorstel van de Europese Commissie gevolgd. De Nederlandse lobby is daar niet vreemd aan. Het is nu aan het Europese parlement om zich over een maand over dit wetsvoorstel met het advies van de visserijcommissie uit te spreken. Het is gelukkig lang niet zeker dat het Europese Parlement het advies van haar visserijcommissie volgt.