Oprukkend fascisme in Italië

Civis Mundi Digitaal #54

door Jan de Boer

Italië is politiek gezien een vreemd en verontrustend land met de grillige "5-sterren beweging" met veelal incompetente bestuurders van de al even grillige komiek Beppe Grillo die nog steeds hoog scoort in de politieke peilingen , met de wonderbaarlijke wederopstanding van Silvio Berlusconi vooral destijds bekend door zijn "bunga-bunga" seksfeesten en grootschalige zelfverrijking en nu door een weer opbloeiend fascisme dat met geweld een einde wil maken aan "de grootschalige invasie van migranten". Neo-fascistische jonge strijders, gelieerd aan de beweging Casa-Pound, organiseren elke avond in de provincie Latina even ten zuiden van Rome een jacht op immigranten. In deze vroeger drassige regio, destijds drooggelegd door Mussolini in de jaren ’30, is er nog altijd een zekere nostalgie naar het fascisme en een groot deel van de bevolking aldaar toont openlijk sympathie voor deze gewelddadige jongeren.

 

Overal in Italië vinden er incidenten plaats georganiseerd door neo-fascisten zoals dezer dagen in Rome voor het gebouw van de media groep "L’Espresso" met de oproep haar kranten te boycotten die " de invasie van migranten " steunen. Ook in Como in Lombardije waar leden van de "Veneto Fronte Skinheads" een bijeenkomst van een vereniging voor verdediging van migranten onmogelijk maakten, terwijl op hetzelfde moment in de sociale media beelden circuleerden van een aantal kaalgeschoren hoofden die de fascistische groet brachten voor een militaire Pruisische vlag in de ruimten van een kazerne van de gendarmerie in Florence. De Italiaanse autoriteiten zijn kennelijk onmachtig om dit soort incidenten tegen te gaan hetgeen des te verontrustend is, gezien de spectaculaire opkomst van de beweging Casa-Pound die kortgeleden maar liefst de stemmen van 9 procent van de kiesgerechtigden kreeg in de eerste ronde van de gemeenteraadsverkiezingen in Rome. "De tijd van nul komma en nog wat is voorbij. Na de verkiezingen in het voorjaar zijn we vertegenwoordigd in het parlement," riep de vicevoorzitter Simone DIStefano uit tijdens een tv-interview dat meer dan anderhalf miljoen kijkers trok.

 

In de praktijk verenigt Casa-Pound sociale hulp aan uitsluitend Italiaanse burgers en intimidatie-acties tegen vreemdelingen: heel wat succesvoller dan het verkondigen van louter politieke dogma’s. Op dit moment strijdt Casa-Pound tegen het aannemen van het wetsvoorstel "jus soli" (wetgeving die recht geeft op de Italiaanse nationaliteit bij geboorte op Italiaanse grond) waarover nu in het Italiaanse parlement gedebatteerd wordt. Dus geen Italiaanse nationaliteit voor kinderen van vreemdelingen/migranten die in Italië worden geboren.

De Italiaanse overheden staan bij gebrek aan wetgeving die fascistische uitspraken strafbaar stelt met lege handen. Overigens zijn er talrijke politieke gezagsdragers met als boegbeeld Matteo Salvini van de "Lega Nord" die openlijk steun betuigen aan deze fascistische uitlatingen die volgens hen helemaal geen gewelddadig karakter hebben.

Casa-Pound propageert een "fascisme van het derde millennium" en beroept zich op een onwrikbare trouw aan het bewind van Mussolini "tot aan 1938". Anders gezegd voor de aanhangers van Casa-Pound was er in Italië tot aan de deelname aan de Tweede Wereldoorlog niets aan de hand, werd het land door de fascisten van Mussolini uitstekend bestuurd.....