Dag vogels, dag bloemen, dag mensen....

Civis Mundi Digitaal #54

door Jan de Boer

De manier waarop de steeds in tal en last toenemende mensheid produceert en consumeert is de oorzaak van de opwarming van de aarde met haar fatale klimatologische veranderingen, van een vernietiging van de biodiversiteit, van een toenemende vervuiling van lucht, water en bodem. Volgens cijfers van de Wereld Gezondheids Organisatie is alleen al 36 procent van de sterfgevallen door longkanker en 34 procent door herseninfarcten te wijten aan de luchtvervuiling. De minister van milieu in India reageerde als volgt op deze cijfers: luchtvervuiling is natuurlijk wel hinderlijk, maar doet niemand sterven. En dan te weten dat in India jaarlijks meer dan een miljoen mensen vroegtijdig overlijden door luchtvervuiling. Als er een bosbrand is moet je de mensen natuurlijk evacueren, maar vooral ook de brand doven en de oorzaak bestrijden.

Dat is ook het geval met de opwarming van de aarde met zijn klimatologische veranderingen. De eerste mondiale " klimaatconferentie" vond plaats in 1995. Gedurende 16 jaar geen daden maar wel heel veel woorden. In 2016 waren vrijwel alle wereldleiders in Parijs aanwezig om zich toe te laten juichen voor het gesloten klimaatakkoord waarmee de uitstoot van het broeikasgas CO2 zodanig aangepakt zou worden dat de opwarming van de aarde met haar klimaatveranderingen beperkt zou blijven tot maximaal 2 graden Celsius, eigenlijk tot 1,5 graad waardoor de eilandrijken in de Indische en Grote Oceaan niet onder de stijgende zeespiegel zouden verdwijnen. Helaas deugden de gegevens aangeleverd door de industrieën van de landen betreffende de uitstoot van CO2 voor geen meter, werd de zeer grote uitstoot van CO2 door de luchtvaart en de zeevaart niet meegenomen en werden andere broeikasgassen als methaan dat veel gevaarlijker is dan CO2, niet meegenomen. Zo werd veel meer " vergeten" en verzwegen.

 

Positie Rusland en China

Bij het sluiten van dit klimaatakkoord dat door de deelnemende landen geratificeerd moet worden, waarschuwden de klimaatdeskundigen van de Verenigde Naties al dat om de doelstellingen te halen, de afgesproken maatregelen vertwee- of verdrievoudigd zouden moeten worden. Het is dan ook hier bij vooral woorden gebleven, de uitstoot van CO2 is nog nooit zo groot geweest, de opwarming van de aarde met haar klimatologische veranderingen gaat versneld door waardoor ook steeds meer methaan vrijkomt.

Om de vlam hoog te houden werd er op 12 december jl. wederom in Parijs een "klimaattop " gehouden. Amerika dat met Trump al afgehaakt was, was er niet en ook Rusland schitterde door afwezigheid. Bovendien liet al in 2016 de ecologische raadgever van Poetin, Alexander Bredetski, weten dat de ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs door Rusland nog jaren kon duren. Rusland wordt natuurlijk ook getroffen door de opwarming van de aarde maar ziet daarin ook kansen: de levensomstandigheden in de noordelijke regio’s verbeteren, de toegang tot en de zeevaart in de poolgebieden met verwachte rijke minerale voorraden wordt een stuk makkelijker ....Andere landen als Polen met zijn steenkoolindustrie zijn ook niet erg enthousiast om de CO2-uitstoot werkelijk aan te pakken.

China met zijn economische ontwikkeling en gigantische verstedelijking met zijn water- en luchtverontreiniging wil om zich niet te vervreemden van de nieuwe middenklasse wel de CO2-uitstoot drastisch verminderen met duurzame zonne-energie en door het bouwen van satellietsteden die tot dusverre wat betreft aantrekkingskracht bij de bevolking geen succes zijn. Maar daar staat tegenover dat het de komende jaren zelf nog honderden nieuwe kolencentrales nodig heeft en in 25 landen grote kolencentrales bouwt en financiert. Op dit moment heeft ze 106 projecten onder handen van Egypte tot Bosnië-Herzegovina.

Het behoud van grote bossen en oerwouden is van levensbelang om CO2 vast te houden. De Braziliaanse regering geeft op dit moment vergunningen af om grote delen van het Amazone -oerwoud te kappen voor agrarische doeleinden om zo in de gunst van de agrarische lobby’s te blijven .... Over internationale hypocrisie gesproken..

 

Verdere opwarming van de aarde niet meer tegen te houden, tenzij door een spoedige culturele revolutie

De recente klimaattop is gewoon een flop. Wat er afgesproken is, werd ook al afgesproken in 2016. Het enige onduidelijke "lichtpuntje" is dat de Wereldbank heeft besloten niet langer projecten in de sfeer van kolen en gas te subsidiëren " tenzij daar ernstige redenen voor zijn ". Op dit moment wordt mondiaal 220 miljard subsidie gegeven aan kolen, gas en oliewinning: twee keer zoveel als aan duurzame energie. Nucleaire energie is geen alternatief, de veiligheid van atoomcentrales is ook wat betreft mogelijke terroristische aanslagen ver beneden peil en financieel niet te betalen, laat een onafhankelijk Frans internationaal onderzoek weten. Het besluit van de Wereldbank komt overigens China zeer goed uit, want zij springt graag in dit gat om zo verder haar invloed uit te breiden. Volgend jaar wordt er weer een klimaattop gehouden ....

Het resultaat van deze afwachtende houding is dat naar alle waarschijnlijkheid een verdere opwarming van de aarde niet meer is tegen te houden. Wanneer de opwarming meer dan 2 graden bedraagt (de NASA verwacht zelfs een opwarming van 4 tot 6 procent), is er een kritische grens overschreden en is menselijk ingrijpen niet meer mogelijk. Op dit moment is er tenminste sprake van een toekomstige opwarming van de aarde met 3 procent. Dat betekent dat nu reeds grote delen van onder meer het Midden-Oosten en Afrika verwoestijnen, dat honger en dorst en epidemieën miljoenen mensen op de vlucht drijven, dat tenminste regionale spanningen en oorlogen uitbreken. Verwacht wordt dat in de komende decennia zeker een miljoen van deze klimaat- vluchtelingen richting Europa komt die niet tegen te houden zijn. Grote wereldsteden en vruchtbare gebieden aan de kusten van zeeën en oceanen worden door het wassende water bedreigd of overspoeld .....

Alleen een zeer spoedige culturele revolutie die een einde maakt aan ons huidige op oneindige groei gebaseerde productiesysteem en ons consumptiepatroon kan de mensheid redden. Maar wie gelooft daar nog in?