Driekoningen ’s Hertogenbosch: Koninklijk bezoek op 7 januari 2018

Civis Mundi Digitaal #54

De Hertogstad bereidt zich weer voor op Koninklijk bezoek. Traditioneel, uitbundig, gastvrij en pontificaal verwelkomt de stad jaarlijks de Drie Koningen uit het Oosten;

Balthasar, Caspar en Melchior. De Driekoningenintocht kent een lange traditie in ’sHertogenbosch; al sinds 1935 volgen de Drie Koningen uit het Oosten de Bijbelse ster op weg naar de stal in de Sint-Jan om het pasgeboren goddelijk kind hun geschenken aan te bieden. Nergens in Nederland wordt dit bijzondere evenement, waar honderden kinderen aan mee doen, zo groots en inhoudsvol beleefd als in ’s-Hertogenbosch. Sinds jaren trekt het dan ook vele toeristen naar de stad toe.

 

Op hun kamelen worden de Koningen op 7 januari omringd door een grote Oosterse hofhouding. Ook dit jaar bestaat de stoet uit onder meer ruiters, pages, hofdames en herders met schapen. De Koninklijke Harmonie, leden van het schuttersgilde ‘De Oude Schuts’ en carnavalsvereniging ‘Lopes te Voet’ ondersteunen muzikaal de intocht. 

 

Programma

 

 
   


Onder leiding van Jelle Amersfoort, ceremoniemeester van dit bijzondere feest, start de intocht op zondag 7 januari omstreeks 16:30 uur vanaf de Markt voor Hotel Central. Vanaf 15:00 zijn de meeste dieren hier al te bekijken en vanwege de te verwachte drukte wordt er aangeraden omstreeks 16:00 uur aanwezig te zijn. De stoet trekt via het stadhuis, waar de Koningen op het bordes door (de nieuwe) burgemeester Mikkersenbisschop De Korte de weg wordt gewezen naar de Kerststal, door naar de Sint-Jan. Naast een verlichte (Bijbelse) ster geven de vele lampionnen een stralend effect aan de intocht.

 

Omstreeks 17:30 uur begint de Driekoningenviering in de Sint-Jan; een interactieve, luchtige en kindvriendelijke viering waarin de verhalen van Kerstmis en de Drie Koningen worden verteld. Er worden Kerst en Koningsliederen gezongen en bisschop De Korte sluit af met een korte overweging en een zegengebed. Om 18:00 uur, na de viering wordt het feest muzikaal afgesloten op Winterland met gratis warme chocolademelk voor de kinderen.

 

Het Vierde Geschenk!

De Drie Koningen nemen ieder een drietal geschenken mee voor het kindje Jezus; goud, wierook en mirre. De Stichting Driekoningen introduceerde enkele jaren geleden het zeer succesvolle concept van het Vierde Geschenk. Een geschenk van een kind aan een ander kind die het iets minder goed heeft, hoe mooi kan het zijn? Afgelopen jaar zijn er maar liefst 8.000 geschenken overhandigd aan de Bossche Kleding- & Speelgoedbank, deze stichting zorgt ervoor dat de geschenken bij gezinnen en kinderen terecht komen die het echt nodig hebben. Al vanaf half december kan iedereen zijn geschenken achterlaten op speciale tafels in de Sint-Jan, in de zijbeuk aan de zuidzijde.   

 

 

 

 

Stichting Driekoningen ’s-Hertogenbosch | Velderwoude 30 | 5221 PB ’s-Hertogenbosch  Bank IBAN: NL83 INGB 0658 2974 65 | RSIN:801888761 | KvK:41085080

 

 

                 

Stichting Driekoningen ‘s-Hertogenbosch     www.3kdb.nl  facebook@3kdebosch

 

Vernieuwen!

Om het maatschappelijke karakter van het Vierde Geschenk nog prominenter naar voren te brengen wordt er dit jaar een nieuw personage/kind geïntroduceerd. Dit meisje gaat op een bijzondere en muzikale manier, vanaf het balkon van Hotel Central, (net) voorafgaande aan de start van de intocht, het publiek deelgenoot maken hoe zij omgaat met haar moeilijke keuze om het juiste Vierde Geschenk te kiezen.  

 

Reis van de Driekoningen

Vanzelfsprekend is het voor de Drie Koningen uit het Oosten een lange en vermoeide reis om op 7 januari in ’s-Hertogenbosch aanwezig te zijn. De Koningen zijn te volgen op deze reis; facebook@3kdenbosch.

 

Voor impressies en foto’s van eerdere Driekoningenintochten;www.3kdb.nl