Kort geboekt: De volle waarheid waar niet aan te ontkomen valt

Civis Mundi Digitaal #55

Aankondiging van: Arthur Schitzler, Sterven. Novelle, vertaald door Jef Rademakers. Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2018.

 

Arthur Schnitzler
Sterven
Novelle, vertaald door Jef Rademakers

isbn: 9789463383226
158 pagina’s - Hardcover
Prijs: € 18,95

Bestel nu!

 

De jonge Felix krijgt te horen dat hij nog maar één jaar te leven heeft. Zijn vriendin Marie dreigt meegezogen te worden in zijn noodlot.

Dit weemoedige verhaal, is een pareltje in zijn schijnbare eenvoud, maar het verhaal laat op een heel invoelende wijze zien hoe menselijke interacties onderhevig zijn aan invloeden van angst, emotie, wanhoop en hoe een geliefde meegetrokken wordt in alle misère. Omdat het verhaal een beklemmend karakter heeft wordt er over dit boek gezegd dat het gezien kan worden als een literaire thriller avant la lettre.

’Wat zo mooi uit deze novelle naar voren komt is de verhouding die de geliefden hadden ten opzichte van elkaar, inherent aan die tijd. Net als de weergave van alle facetten van een rouwproces vóórdat iemand overlijdt.’

De voornaamste reden waarom deze novelle niet eerder is vertaald door de vertaler, die eerder ander werk wél heeft aangedurfd, was de angst om er niet in te slagen om het subtiele en precaire van dit verhaal een duidelijke rol te geven in de Nederlandse taal.

Jef Rademakers, is er nu heel goed in geslaagd om de beklemmende sfeer goed weer te geven.

 

Arthur Schnitzler (Wenen; 1862 - 1931) Was één van de belangrijkste Oostenrijkse schrijvers van het fin du siècle. Hij staat bekend als de bedenker van de monologue interieur en zelfs nu nog zijn schrijvers door hem en deze schrijftechniek geïnspireerd.

Tijdgenoot Sigmund Freud schreef hem veel bewondering te hebben voor zijn psychologische inzicht en kennis van de menselijke geest.

Terugkerende thema’s in Schnitzlers werk zijn de liefde en de dood.