Kaplan leert Nederland betere zorg tegen lagere kosten

Civis Mundi Digitaal #55

Landelijk congres geeft handvaten voor invoering Value Based Healthcare

UTRECHT – Om het Nederlandse zorgsysteem betaalbaar te houden en tegelijkertijd meer patiëntgericht te maken is beter inzicht in de werkelijke kosten van de behandeling van een patiënt nodig. Tijdens het Value Based Healthcare-congres op 5 april in Utrecht geeft de bekende Amerikaanse professor Robert S. Kaplan praktische handvaten hoe de Nederlandse zorg betere resultaten kan behalen tegen lagere kosten .

Bij Value Based Healthcare (VBHC) gaat het om de waarde van een behandeling voor een patiënt, gerelateerd aan de kosten over de hele behandelcyclus. Soms zijn behandelingen duur en onnodig, terwijl met minder kosten of een andere aanpak betere resultaten te behalen zijn. Inmiddels is Value Based Healthcare een hot item binnen de zorg. Veel zorginstellingen, verzekeraars en andere partijen zijn er mee bezig.

Vorig jaar kwam VBHC-grondlegger en Harvard-professor Michael Porter naar het congres in Utrecht, dat de Stichting Digitalezorg.nl hierover organiseerde. Dit jaar is zijn collega Robert S. Kaplan te gast. Hij is een van ’s wereld invloedrijkste denkers op het gebied van prestatiemanagement. ,,Juist Robert S. Kaplan biedt de stap om tot verdere inzichten te komen op het gebied van uitkomsten, omdat hij de samen met Michael Porter de kostenrelatie heeft toegevoegd. Waarde voor de patiënt wordt bepaald door de uitkomsten te delen door de kosten die daarbij gemaakt worden. Het een kan niet zonder het ander,” zegt Martijn Claus, organisator en bestuurder bij Stichting Digitalezorg.nl.

Tijdens het congres wordt vooral gefocust op ‘Outcome & Cost’ binnen de zorg. De zorguitgaven in Nederland stegen in 2016 met 1,8 procent tot ruim 96 miljard euro. Dit jaar verwacht het CPB zelfs een toename van 3,5 procent. Ook laait steeds vaker de discussie op of dure medicijnen wel vergoed moeten worden. Value Based Healthcare kan een belangrijke bijdrage leveren aan kostenbeheersing. De essentie is namelijk om kosten te besparen bij behandelingen waarbij geen waarde voor de patiënt te behalen is en juist meer kosten te maken waar wel waarde te behalen is.

Volgens Maarten Koomans, VBHC-pionier sinds 2010 en initiator van de VBHC Prize,

is uitkomsten bepalen geweldig. ,,Voor continue verbetering is de benadering van Kaplan het meest geschikt. Via de proces- en kostenanalyse laat hij zien hoe je betere uitkomsten behaalt,” aldus Koomans.

Tijdens het congres worden bijvoorbeeld de resultaten van een pilot gepresenteerd door de Landelijke huisartsenvereniging en huisarts Vincent Coenen over VBHC in de huisartsenpraktijk, wat leidde tot minder verwijzingen naar specialisten en minder diagnostische aanvragen.

Ook worden andere voorbeelden besproken waarbij artsen op basis van ervaring en kennis vaker zelf beslissingen kunnen nemen en behandelingen kunnen uitvoeren die tot een betere uitkomst voor de patiënt leiden. Bijvoorbeeld een langere levensduur, sneller herstel, betere kwaliteit van leven en minder complicaties. Als dit tijdens de hele behandelcyclus wordt gemeten, ontstaat echt inzicht in de kosten van een ziektebeeld.

Het congres ‘VBHC in praktijk’ vindt 5 april plaats in het Media Plaza in de Jaarbeurs in Utrecht. Dagvoorzitter is Maarten Koomans. Andere sprekers die dag zijn Marcel Daniëls (Voorzitter Federatie Medisch Specialisten), Ella Kalsbeek (Voorzitter Landelijke Huisartsenvereniging), Ernst Klunder (Voorzitter Dimence namens Volante), Michel van Agthoven (Dir. Patient Access & Governmental Affairs J&J) en vertegenwoordigers van de

NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra), Nederlandse vereniging van Ziekenhuizen en FiZi (vereniging van financials in de zorg).

https://www.vbhcinpractice.com/

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=QFpiUB8GAYU

 

Video: