Maagzuurremmers: levensbedreigend

Civis Mundi Digitaal #56

door Jan de Boer

De markt voor maagzuurremmers in Nederland en België beslaat bijna 4 miljoen gebruikers. Alleen in België zijn de kosten daarvan 70 miljoen euro op jaarbasis, waardoor je je kunt afvragen of dit wijdverbreide gebruik wel de oplossing is voor onze klachten of enkel de oorzaak maskeert. Het is een feit dat zuur-oprispingen/brandend maagzuur een veel voorkomend probleem is, dat kan variëren van vervelend tot pijnlijk tot zelfs beangstigend. Door de ligging van maag en slokdarm is de pijn moeilijk te onderscheiden van “hartpijn “ . Het voorschrijven van maagzuurremmers – pantoprazol, omeprazol, losec, ascal...... - is een symptomatische gemaksbehandeling door artsen met verschillende zeer gevaarlijke bijwerkingen. Maagzuurremmers behandelen niet de oorzaak van de pijn, maar maskeren en verergeren de oorzaak.

Als je deze medicijnen niet meer inneemt, produceert je maag nog meer zuur dan tevoren met als gevolg dat je ze weer opnieuw inneemt en daarvan afhankelijk wordt. Een studie van onderzoekers verbonden aan het Queen Mary- ziekenhuis in Hong Kong, gepubliceerd in het medische blad Gut in oktober 2017 geeft de volgende informatie:

Gebruik van maagzuurremmers verhoogt de kansen op maagkanker: een dubbele kans bij hen die deze geneesmiddelen minder dan een jaar hebben gebruikt, een vijfvoudige kans bij een regelmatig gebruik gedurende meer dan een jaar en een achtvoudig risico bij mensen die gedurende twee jaar of langer maagzuurremmers gebruikt hebben.

Een andere studie gepubliceerd in 2017 in het prestigieuze “British Medical Journal” toont aan dat herhaald gebruik ernstige, zelfs dodelijke ziekten in de hand kunnen werken:

-          een verhoging van 44 % van de kans op Alzheimer, een verhoging van 20 % van de kans op een infarct, een verhoging van 122% van de kans op sterven door een hart- en vaatziekte,

-          een verhoging van 20 tot 50 % op niet goed functionerende nieren. Ieder jaar worden er nieuwe de gezondheid bedreigende bijwerkingen geregistreerd.

Maagzuurremmers zijn ook verantwoordelijk voor een verhoogde kans van 44% op een heupfractuur. De befaamde Amerikaanse Food and Drug Administration heeft een officiële waarschuwing tegen het regelmatig gebruik van maagzuurremmers gegeven.

Ondanks al deze waarschuwingen worden maagzuurremmers haast automatisch voorgeschreven bij voortdurend brandend maagzuur tot grote tevredenheid van de farmaceutische industrie die alleen al in Frankrijk er jaarlijks voor 465 miljoen euro omzet: een medisch schandaal.

Mensen die last hebben van brandend maagzuur kunnen in plaats van deze medicijnen ook een stevige dosis gember innemen, of groene thee en bromelaïne gebruiken. Zelf heb ik jarenlang ellende gehad van brandend maagzuur, steeds maagzuurremmers voorgeschreven gekregen , die ik nu een paar maanden geleden heb afgeschaft.

Ik heb met succes het maagzuur bestreden met 3 maal daags een theelepeltje bicarbonaat opgelost in lauw water met af en toe daarbij drie keer per dag twee eetlepels ciderazijn in een half glas lauw water.

 

Maar pas op: iedereen heeft maagzuur nodig want een tekort aan maagzuur geeft ruim baan aan bacteriën die verantwoordelijk zijn voor maagontstekingen die tot maagkanker kunnen leiden. Dus een voortdurend gebruik van Bicarbonaat dat al het maagzuur doet verdwijnen, is niet aan te raden.

 Het doel van dit artikeltje is dat bij voortdurend brandend maagzuur contact met de huisarts wordt gezocht om te zien wat de oorzaak van deze ellende is. Hij kan dan voorschrijven wat nodig is, waarbij u met dit artikeltje in de hand, kan vragen om andere geneesmiddelen dan deze algemeen voorgeschreven maagzuurremmers. Het advies vragen aan een diëtiste voor een hier verantwoorde voeding is ook aan te raden. Belangrijk ook is voldoende beweging, het niet lui op de bank hangen, en het hoofdeinde van het bed 30 cm omhoog brengen.