Is politieke onrust op de Malediven voor ons belangrijk genoeg als nieuws?

Civis Mundi Digitaal #56

door Jan de Boer

Politieke onrust op Malediven, een eilandengroep ten zuiden van India in de Indische Oceaan ...... is dat nu werkelijk belangrijk nieuws, zult u zich wellicht afvragen. Ja, dat is belangrijk nieuws want op de achtergrond speelt China die de wereld naar zijn hand wil zetten een grote rol. De Malediven liggen op een strategische zeeroute waar de helft van alle containerschepen op de wereld langsvaren. China heeft deze zeer belangrijke zeeroute geïntegreerd in haar ” nieuwe zijderoutes” die China de gelegenheid bieden niet alleen om handel met de rest van de wereld te drijven maar vooral ook om haar invloed en machtspositie te vergroten. China is zo haar invloed aan het vergroten in de Oost-Europese landen van de Europese Unie, probeert zo een wig tussen Oost- en West-Europa te drijven. Australië en ook andere landen in Zuid-Oost Azië ondervinden zo ook de invloed en macht van China dat geweldig investeert in leger, luchtmacht en marine. Tijdens de financiële crisis in Griekenland kocht China in het kader van de privatiseringsactie de haven van Piraeus bij de hoofdstad Athene: nu een Chinees bruggenhoofd in Europa, zeker richting de Balkan. Op grote schaal investeert China in Afrika en Zuid-Amerika, koopt daar vruchtbare gronden op hetgeen ook gebeurt in Europa bijvoorbeeld in Frankrijk. Het heeft met de zogenaamde groene en digitaliseringsrevolutie Europa steeds verder in haar macht gezien haar bezit van of de macht elders over zeldzame mineralen nodig voor deze derde digitale industriële revolutie.

Europa wordt eindelijk wakker en de Franse minister van economische zaken sprak duidelijke woorden: we laten ons niet verder door China plunderen. Daarom is de politieke crisis in de Malediven van groot belang.

De Malediven zakken weg in een verontrustend despotisme. Na de aankondiging op 5 februari van de staat van beleg voor de duur van vijftien dagen werd de president en nog een rechter van het Hoog Gerechtshof gearresteerd.

Het parlement waar de oppositie tegen president Abdulla Yameen de meerderheid verkreeg, werd de zaterdag daarop geschorst en verscheidene media werden bedreigd met sluiting. De regering van de Malediven rechtvaardigde de staat van beleg wegens “manifestaties in het land met betrekking tot een controversiële beslissing van het Hoog Gerechtshof”. Op 1 februari hadden de rechters namelijk de veroordeling van negen opposanten en de schorsing van 12 gedeputeerden die in 2017 tot grote ergernis van Yameen de kant van de oppositie hadden gekozen, geannuleerd. In een toespraak beschuldigde Yameen de rechters van deelname aan een staatsgreep.

Eerder in 2017 had het Hoog Gerechtshof Yameen nog in bescherming genomen op voorwaarde dat er binnen zes maanden verkiezingen zouden worden georganiseerd om deze twaalf gedeputeerden te vervangen.

Yameen heeft deze verkiezingen nooit georganiseerd en het besluit daarop van het Hoog Gerechtshof de negen opposanten vrij te laten, geeft vrij baan aan ook andere kandidaten dan Yameen voor de komende presidentsverkiezingen waaronder de vroegere president Mohames Nasheed die in ballingschap verkeert.

Yameen die in 2013 onder zeer twijfelachtige omstandigheden als president werd gekozen, heeft steun verloren ook in zijn eigen kamp. Zijn minister van defensie, Yazin, werd wegens illegale wapenhandel tot elf jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Zijn vroegere vicepresident, Adeeb, die beschuldigd werd van het beramen van een moord op Yameen, zit ook achter de tralies. Kortom geen frisse regering. Begin februari werden in de hoofdstad Malé demonstrerende tegenstanders van Yameen uiteengejaagd door de veiligheidstroepen die Yameen onvoorwaardelijk steunen. De ex-president Nasheed verzocht dringend India om een militaire interventie en een opschorting van Amerikaanse financiële hulp.

India dat in 1988 al militair in de Malediven ingreep om een staatsgreep te voorkomen, verklaarde ongerust te zijn door het uitroepen van de staat van beleg. Maar sinds Yameen aan de macht is gekomen, is de invloed van India sterk afgenomen ten gunste van China, dat infrastructurele projecten op de Maldiven financiert. Beide landen hebben eind 2017 ook een vrijhandelsakkoord gesloten.

De woordvoerder van het Chinese ministerie van buitenlandse zaken verklaarde dat China hoopt dat middels dialoog en onderhandeling alle partijen hun verschillen weten op te lossen, maar waarschuwde tevens dat hetgeen zich op de Malediven afspeelt interne kwesties betreft waarmee andere landen zich niet mee moeten bemoeien........... China laat zich ook op de Malediven net als in de Zuid Chinese Zee waar het betwiste strategische eilanden ombouwt tot militaire steunpunten om zo onder meer alle scheepvaart op deze belangrijkste Aziatische zeeroute te beheersen, niet de kaas van het brood eten. De invloed van China ook in de Oost-Europese landen van de Europese Unie is al zo groot dat deze landen China hier min of meer openlijk steunen.

China is de grote vijand van het westen geworden. Laat Europa dat nooit vergeten.