Een nieuwe conservatieve ecologie

Civis Mundi Digitaal #58

door Jan de Boer

Politiek rechtsin Frankrijk - Les Républicains - heeft bij monde van zijn voorman Laurent Wauquiez in 2017 laten wetendat er " een ecologie van rechts vorm moet krijgen ". Welaan, hij is op zijn weken bediend . Was ecologie ook in Frankrijk het domein van links, het is hier nu duidelijk eenidee van rechts geworden, waar het zich in de meest rechts radicale stroming heeft genesteld. En dat met als speerpunt het concept " integrale ecologie". Gebruikt door paus Franciscus in zijn encycliek " Laudato si"  over de "redding van ons gezamenlijke huis" (2015) betekent dit begrip dat " het van fundamenteel belang is te zoeken naar integrale oplossingen die rekening houden met de interacties  van natuurlijke systemen onderling en met sociale systemen ".  De integrale ecologie ziet zich globaal omdat alles ( de sociale crisis en die van het milieu ) met elkaar samenhangt en zij wil daarom ook de integriteit van de Schepping  bewaren. "De mens heeft ook een natuur  die hij moet respecteren en niet naar believen mag manipuleren " aldus paus Benedictis XIV en nu hier geciteerd door paus Franciscus. De natuur is een geschenk van God dat men moet beschermen tegen vervuiling tot en met voortplantingstechnieken. Vandaar dat in het voetspoor  van de " Manif pour tous"( een grote Franse beweging tegen het homohuwelijk, abortus, euthanasie, kunstmatige bevruchting, etc.) en de beweging van de " Veilleurs" ( de bewakers van een gezonde moraal) een jonge katholieke en neo-traditionalistische garde zich dit concept heeft toegeëigend. Verenigd rond het blad " Limite" wint deze beweging  flink aan invloed binnen het katholicisme en in politieke en media kringen.

 

In 2014 publiceerde Gaultier Bès, stichter van de "Veilleurs ",  samen met onder meer de filosofe Marianne Durando het manifest " Onze grenzen. Voor een integrale ecologie"  waarin een goed evenwicht en soberheid tegenover de onbegrensde wensen van een samenleving beheerst door een ideologie van altijd meer,wordt gesteld en opgeroepen wordt om de verdwijning van een beschaving " waarin de mens  zijn door de wetten van de natuur beheerst leven aanvaardt, te verhinderen ". In 2018 publiceerde Marinne Durando " Mijn lichaam is niet van u" waarin zij fulmineert  tegen "de onderwerping van het lichaam aan de techniek"  die met name leidt tot voortplanting met medische hulp ( PMA) en draagmoederschap ( GPA). Tegenover het liberale libertaire  " No limit" stellen deze rechtse ecologisten  " Onze grenzen" , tegenover "No border" van vluchtelingenorganisaties  " Onze grenzen ". Maar de integrale ecologie gaat evenwel heel wat verder dan deze rechtse ecologisten propageren, zij is ook de ideologie geworden van conservatieve katholieken die pleiten voor een andere, niet op groei gebaseerde economie.

 

Ondertussen verliezen in Frankrijk de progressieve ecologisten , vaak onderling verwikkeld in een persoonlijke strijd over pietluttigheden , voortdurend terrein. De in Frankrijk wereldberoemde europarlementariër  en in ieder geval tot voor kort een fervent linkse ecologisyt, José Bové, heeft zich onlangs in het blad " Limite" opnieuw uitgelaten tehen de PMA en de GPA: " De doos van Pandora: menselijke selectie door genetica, betere mensen? " De pauselijke encycliek mag dan het belangrijkste referentiekader van de integrale ecologie zijn  voor rechtse ecologisten, de " Grece ", het laboratorium van extreem-rechts , gebruikte al eerder het begrip integrale ecologie in het "Manifest voor een Europese wedergeboorte"

Dit verbond tussen de nieuwe christelijke radicaliteit en het oude heidense rechts-extremisme mag dan vreemld voorkomen , maar de omvang van de ingang zijnde ideologische veranderingen in de samenleving doen vroegere tegenstellingen verdwijnen.

 

Het is voor een ieder van belang duidelijk onderscheid te maken tussen progressieve ecologie en een regressief  naturalisme nu er een gevaarlijke conservatieve revolutie met integrale ecologie als één van haar speerpunten het daglicht ziet.

 

Ik verwacht stellig dat dit Franse begrip " integrale ecologie"  ook in de rest van  Europa niet alleen bij conservatieve katholieken maar bij voorbeeld ook bij evangelisten  heel veel volgelingen van (kerkelijk) rechts en extreem-rechts gaat krijgen. Kijkend naar Nederland sluit het toch goed aan bij het gedachtengoed van onder meer Sybrand Buma van het CDA en de Christen Unie?