De Franse Post: een voorbeeld om na te volgen

Civis Mundi Digitaal #58

door Jan de Boer

U kent ze wel die  befaamde multifunctionele Zwitserse messen waarmee je alles kunt: van tomaten snijden tot blikken openen, van nagels vijlen tot flessen ontkurken. Nu  overal de postale activiteiten betreffende brieven en bestellingen drastisch verminderen door berichtgeving via internet en sociale media, gaan de Franse postbodes steeds meer op deze multifunctionele messen lijken. Waar in het buitenland door de postbedrijven in dat kader besluiten veel postkantoren te sluiten en de post niet meer zes dagen per week te bezorgen, heeft het Franse postbedrijf  voor een andere strategie gekozen. Zij heeft gekozen om de postbezorging te intensiferen door de postbodes meer taken toe te vertrouwen.

De Postdirectie heeft in maart dit jaar haar prognoses in het kader van de voorbegroting betreffende  werkgelegenheid  en deskundigheid  ( GPEC) aan de binnen het postbedrijf werkende vakbonden

toegestuurd.  De directie voorziet  dat de " nieuwe werkzaamheden van de postbodes  " van 7 miljoen dit jaar  in 2023 de 34 miljoen gaan passeren. Behalve de dagelijkse postbezorging gaan de postbodes  voor 30 euro de senioren helpen  bij het gebruik maken van hun ergonomische " tablettes tactiles" .Meer dan 4000 postbodes  zijn al  voor deze taak "Ardoiz "opgeleid. Zij hielpen in 2017 al een tien duizend senioren en verwacht wordt dat deze dienstverlening in 2018 meer dan verdubbeld wordt.Volgend jaar zullen zij voor 50 euro bovendien de belastingbetalers helpen bij het invullen van hun belastingformulier op internet dat volgend jaar  door de regering verplicht wordt gesteld wat met name voor ouderen veel problemen geeft.

 

De postbode  kan nu al de boodschappen gedaan in de kleine winkels bezorgen ( Proxi course), de gegevens van bijvoorbeeld gas- en electriciteitsmeters opnemen (Proxi data), op verzoek van een gemeente  het wel en wee  van het openbare wegen net in de gaten houden (Proxi vigie). De postbode moet in dat kader foto’s makenvan gaten in het wegdek,van verkeersbelemmeringen of vernieling van gemeentelijk straatmeubilair. Zo zijn er nog wel meer taken die nu al gedaan worden.

Om meer waarde aan een brief te geven kan de postbode  eigenhandig met een commentaar van een paar zinnen een brief overhandigen ( Proxi contact) waarvan bijvoorbeeld de ziektekosten- verzekering dankbaar  gebruik maakt. In totaal heeft het postbedrijf in 2017 ongeveer 6 miljoen van deze "Proxi"-handelingen uitgevoerd en verwacht wordt dat dit aantal tot  10 miljoen in 2020 zal stijgen.

De moderne postbode in Frankrijk staat voor niets. Voor rekening van  de gemeente kan hij nu al voor bejaarden de maaltijd thuis bezorgen evenals medicijnen . Bijzonder is ook zijn dienstverlening " Veiller sur mes parents"!: regelmatige bezoeken aan de ouders van verweg wonende kinderen die dan bericht krijgen hoe het hun bejaarde ouders vergaat.  Het postbedrijf heeft onlangs ook twee maatschappijen die dienstverlening bieden op het gebied van hulp bij ziekte thuis, opgekocht. Postbodes surveilleren al het schriftelijke rij-examen ( meer dan een miljoen kandidaten sinds 2016). Tenslotte kan de postbode de  energie-diagnose van huizen verrichten of in het kader van zijn postronde  bureau-afval meenemen voor recycling. De directie van het Franse postbedrijf laat weten, dat "  wij per postbode en per week  gemiddeld twee nieuwe diensten verlenen. Het doel is in 2020 één of twee diensten per postbode  per dag te verlenen."  Deze nieuwe tak van dienstverlening  leverde in het begin ( 2015) het postbedrijf 17 miljoen euro op , een bedrag dat in 2020 naar verwachting de 450 miljoen euro zal passeren. Volgens Philippe  Dorge, de algemeen directeur "services- courrier- colis" kan deze nieuwe dienstverleningstak in de jaren 2020 een miljard euro voor het postbedrijf opleveren.

 

Zo kan het dus ook als de brievenpost afneemt , postkantoren gesloten worden en de dagelijkse postbestellingen afgeschaft worden.  Bovendien vergroten deze nieuwe dienstverleningsactiviteiten

van het Franse postbedrijf zeker de leefbaarheid op het platteland , biedt het bejaarde mensen een zeer op prijs gestelde dienstverlening, etc. Kortom de vernieuwing van het Franse postbedrijf is een voorbeeld dat navolging verdient.