Riens Meijer biedt pragmatische voorstellen voor het toekomstig regeringsbeleid

Civis Mundi Digitaal #60

Aankondiging van: Riens Meijer, Het Oranje Boekje. Uitgeverij Athene, 2018.

Het gebrek aan visie in het denken over de toekomst van Nederland heeft oud -ondernemer en politicus Riens Meijer uitgedaagd tot het schrijven van het Oranje Boekje. Dankzij de bouwstenen die de auteur aandraagt, kan de lezer ook zelf een oordeel vormen over de veranderingen die voor zijn toekomst en die van Nederland noodzakelijk zijn.

Werknemers moeten geen ondergeschikte medewerkers meer zijn, maar worden gezien als partners in business die zich rationeel en emotioneel betrokken voelen bij het bedrijf.  De rol en functie van de OR in bedrijven en organisaties moet dan ook belangrijker worden. Vakbonden zouden zich tot deskundige adviseurs voor de OR moeten omvormen. 
Deze één van de voorgestelde veranderingen waar de auteur in het Oranje Boekje over schrijft.

Hij stelt bijvoorbeeld ook voor om af te komen van de verouderde politieke partijstructuren om plaats te maken voor tijdelijke modulaire partijen die tegemoetkomen aan snel veranderende behoeften: de in- en uitschakelbare partijen van de toekomst. En laten we de politiek dichter bij de mensen brengen met een districtenstelsel: 30 districten met elk vijf afgevaardigden voor de Tweede Kamer.

Het doorvoeren van noodzakelijke vernieuwingen en veranderingen in organisaties op micro-economisch niveau is bepaald geen sinecure, legt Meijer vast. Op macro-economisch niveau heeft de geschiedenis ons geleerd dat dit eigenlijk alleen mogelijk is door middel van een revolutie. Het enig alternatief voor revolutie is een drastisch herziend politiek inzicht en een nieuwe wijze van organiseren.

De auteur deelt graag zijn gedachten met de lezer, in zijn uitgave waagt hij zich aan meerdere bijzondere onderwerpen: doen we er niet beter aan om Rusland ook als een Europees land te zien en de verhoudingen tussen de EU en Rusland te normaliseren? Het zou wellicht verstandig zijn om een moreel onberispelijk persoon met bovenstatelijk politiek gezag te raadplegen. Mogelijk is de huidige Paus de persoon om de eerste brug van blijvende vrede te slaan.

Over de auteur:

Drs. Riens Meijer is econoom, gespecialiseerd in kansen en bedreigingen in de 21ste eeuw. Hij heeft als bestuurder op het hoogste niveau een zeer brede ervaring in het bedrijfsleven, de bancaire wereld, de overheid, de technologie, de media en in de topsport. Hij kreeg landelijke bekendheid als juryvoorzitter van het tv-programma De Nationale Ideeënbus en als auteur van de boeken ’Kansen na de crisis’ en ‘Ja, we moeten vernieuwen’. Daarnaast is hij een columnist. Riens Meijer is beschikbaar voor lezingen, fora, media-optredens en voor trainingen en coaching op het terrein van economische en maatschappelijke vernieuwing.

Over het boek:

Auteur: Riens Meijer
Uitgever: Athene
ISBN 9789079988006
Nederlandstalig,  140 pagina’s