Nederlandse ouders hebben grote behoefte aan inzicht in financiële gevolgen van kinderen

Civis Mundi Digitaal #61

De WerkZorgBerekenaar in één jaar tijd al door meer dan 100.000 mensen gebruikt. 

 

Op 1 juni jl., de ‘Internationale Dag van de Ouders’, vierden WOMEN Inc.[1] en het Nibud het éénjarig bestaan van de WerkZorgBerekenaar. Deze online rekentool geeft (aanstaande) ouders inzicht in hun (toekomstige) financiële situatie en is in één jaar tijd al door meer dan 100.000 mensen gebruikt. De WerkZorgBerekenaar laat zien dat in veel gevallen een meer gelijke verdeling van werk en zorg voordeliger is. Bovendien overweegt meer dan de helft van de gebruikers na het invullen van de tool hun huidige verdeling te veranderen.

 

Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt bij WOMEN Inc., is trots op het succes van de WerkZorgBerekenaar: “Het is geweldig om te merken dat zoveel mensen de WerkZorgBerekenaar raadplegen en dat de tool hen echt verheldering brengt. Hoewel de helft van de Nederlanders werk en zorg het liefst gelijk verdeelt, doet slechts 18% dit. We hopen dat de WerkZorgBerekenaar eraan bij blijft dragen dat steeds meer mensen kiezen voor een gelijke verdeling van werk en zorg.”

 

Meer inzicht in financiële situatie

De keuze die stellen maken voor de verdeling van werk en zorg is nog te vaak gebaseerd op (veelal onjuiste) aannames, waarbij er vanuit wordt gegaan dat de partner die het meest verdient, zoveel mogelijk moet blijven werken. Hierdoor komt het er in de praktijk vaak op neer dat het de vrouw is die haar betaalde arbeidsuren terugschroeft om voor de kinderen te zorgen. 47% van de vrouwen doet dit, terwijl 91% van de mannen evenveel blijft -of zelfs meer gaat- werken.

 

Blijven werken loont

De meeste ouders zijn anderhalfverdieners; een fulltime baan voor hem en een halve baan voor haar. Bij 18% van de stellen tussen de 25 en 49 jaar met minderjarige kinderen werkt de man wel en de vrouw niet. Financieel gezien gaan veel gezinnen erop vooruit als beide partners (parttime) gaan werken, in plaats van dat de minstverdienende stopt of minder gaat werken als er kinderen komen. Dit komt onder andere door de hogere algemene heffingskorting en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die de minstverdienende partner krijgt. Dit zie je niet in het salaris, maar pas aan het eind van het jaar bij de belastingaangifte. De WerkZorgBerekenaar toont dit soort heffingskortingen wel, waardoor je direct ziet wat financieel de gunstigste arbeidsverdeling is. 

 

Werken versus kinderopvang

Hoge kosten van de kinderopvang worden vaak genoemd als reden waarom de minstverdienende ouder (vaak de vrouw) niet of minder gaat werken. De aanname luidt dat een dag extra salaris niet opweegt tegen een dag extra kinderopvang. De WerkZorgBerekenaar geeft inzicht in de hoogte van de kinderopvangtoeslag, die inkomensafhankelijk is. Zo is te zien dat ouders die in de laagste belastingschijf zitten, 94% van de kinderopvangkosten terug kunnen krijgen.[1] WOMEN Inc. is hét vrouwennetwerk dat de positie van vrouwen in Nederland versterkt. Eén van de speerpunten van WOMEN Inc. is een betere verdeling van werk en zorg. WOMEN Inc. wil dat vrouwen zich bewust zijn van de financiële consequenties van hun keuzes. Bovendien agendeert WOMEN Inc. deze thema’s bij de overheid en werkgevers en adviseert hoe zij kunnen bijdragen om de positie van vrouwen te verbeteren.