Thailand: een verschrikkelijk land

Civis Mundi Digitaal #61

door Jan de Boer

In het verre Oosten een opmars van dictaturen met vervolging van minderheden

Steeds meer landen in het Verre Oosten glijden af naar dictaturen waarin minderheden met grof geweld worden vervolgd, verdreven of uitgemoord zoals de mohammedaanse Rohingyas in Birma.

Het koninkrijk Bhoutan dat ook in Nederland bekendheid kreeg door de instelling van het

" nationaal bruto geluk", heeft duizenden Lhoshampas, een hindoe-minderheid, dit land van

" geluk" uitgeschopt… En dan Thailand waar mijn goede vriend Michel die vroeger de strijd tegen de drugshandel tussen Zuidoost-Azië en Frankrijk coördineerde, is blijven wonen na een ontmoeting met een beeldschone Thaise zakenvrouw die nu de economie in Thailand ook niet meer die van vroeger is, graag het bed met hem deelt. Thailand: een verschrikkelijk land, officieel een koninkrijk, maar waar het leger na de staatsgreep van 2014 in feite de harde lakens uitdeelt. Eén slecht woord of een verdachte opmerking over de koning, over zijn hond of zelfs het doodslaan van een mug met een krant met op de voorpagina een foto van de koning staat al gauw garant voor een jarenlange gevangenisstraf. De nieuwe koning Maha Vajiralonkom die met de officiële titel Rana X zijn vader Bhumibol die 70 jaar lang aan de macht was en als een soort halfgod werd vereerd, opvolgde, is nog steeds niet officieel gekroond, leeft zich veel liever uit met zeer schaars geklede vriendinnen in Duitsland....

 

Grote schoonmaak in de hoogste kringen van de Hindoe-geestelijkheid

Zoals ik zei, de feitelijke macht ligt bij de militaire junta die nu grote schoonmaak houdt in de hoogste kringen van de Hindoe-geestelijkheid. Voor mij toch redelijk onverwacht deze grote schoonmaak want de hindoe-religie is één, wellicht de belangrijkste pijler van het koninkrijk. Drie van de voornaamste geestelijke hoogwaardigheidsbekleders van de Hoge Raad van de Sangha zijn beschuldigd van corruptie en gearresteerd. Maar liefst 45 kloosters liggen in het vizier bij de politie-operaties en een tiental minder hooggeplaatste monniken zijn afgezet en zitten nu in de gevangenis. De beschuldigingen zijn niet mis: de top van de Hindoe-geestelijkheid wordt beschuldigd van het achterover drukken van een groot deel van het jaarlijkse budget van zo’n 110 miljoen euro toegekend door het aan deze corruptie ook niet onschuldige Nationaal Bureau van het Boeddhisme aan 37.000 tempels/kloosters voor nieuwbouw, onderhoud en religieuze opvoeding. Eén van die Hindoe-priesters is de abt van de zeer beroemde "Wat Saket " van Bangkok, bij de toeristen bekend als de" tempel van de gouden berg" Ongeveer 3,5 miljoen euro is door deze eerbiedwaardige geestelijke op een tiental op zijn naam gestelde bankrekeningen overgemaakt.

Deze onthullingen hebben het imago van een vroeger zeer gerespecteerde institutie danig aangetast. Haar goede naam is in de laatste jaren besmeurd door regelmatige schandalen, door het schaamteloze gedrag van een aantal monniken die meer geïnteresseerd zijn in een opeenstapeling van goederen dan van "goede diensten " zoals de traditie van het rond 1260 in Thailand geïntroduceerde theravada-boeddhisme wil. Op 24 mei jongstleden kreeg de affaire een pikant karakter toen een van de meest fervente medestanders van het regime, de monnik Phra Buddha Issara, gearresteerd werd. En dat terwijl hij in 2014 nog grote menigten had opgejut met een volgens hem noodzakelijke staatsgreep door het leger, die inderdaad plaats vond. Maar deze geloofsijver heeft zich niet uitbetaald...hij werd gearresteerd tijdens een zeer gewelddadige operatie van de politie. De commando’s verrasten hem toen hij lag te rusten onder zijn klamboe door de deur van zijn kamer in het klooster met zware hamers in te slaan. Kort daarop vluchtte de priester Phra Phrom Methee - lid van de Hoge Raad van de Sangha, tegen wie een arrestatiebevel was uitgevaardigd - stak heimelijk de rivier de Mekong over en zocht zijn toevlucht in de buurstaat Laos.

De omvang van deze politie-operaties verbaast mij zeer. Wat betreft corruptie heeft de militaire junta weinig reden om anderen de les te lezen, het heeft zelf karrevrachten boter op het hoofd zoals deze winter de " affaire horloges" aantoonde. De generaal Prawit Wongsuwan werd bij verschillende gelegenheden op de foto gezet met aan zijn pols de meest kostbare horloges. Hij moet er een verzameling van hebben ter waarde van ongeveer 1 miljoen dollar. Een aanschaf die net even te veel is voor zijn salaris.

Ik heb geen eenduidige verklaring van het waarom van deze aanvallen van de militaire junta op de boeddhistische geestelijkheid. Het zou kunnen zijn, zoals een aantal politieke analisten suggereren, dat de militairen hun eigen straatje schoon willen vegen door een zuivering van de boeddhistische geestelijkheid die toch al niet meer de goede reputatie van vroeger heeft. Maar zelf sluit ik de gedachte niet uit dat deze aanval op de boeddhistische geestelijkheid door de militairen is ingezet om het boeddhisme als de belangrijkste pijler van het koninkrijk te ondermijnen en zodoende zelf sterker te staan tegenover het koningschap van deze incompetente, losbollige en in het land ongeïntesseerde Rana X, zodat er voor deze nog hooguit een louter symbolische functie overblijft. Zelfs een tweede staatsgreep van de militairen en de afzetting van RANA X sluit ik in mijn stoutste dromen niet uit.