Een geschiedenis van het katholicisme

Civis Mundi Digitaal #65

Aankondiging van: Karim Schelkens, Paul van Geest en Joep van Gennip, Het katholicisme in Europa – Een geschiedenis. Uitgeverij Boom, Amsterdam, 2018.

De erfenis van het christendom in Europa is omstreden. Religie en verlichting lijken moeilijk samen te gaan in het Westen. Tegelijkertijd is de geschiedenis van alle Europese landen onlosmakelijk verbonden met ontwikkelingen die zich in de loop van vele eeuwen hebben voorgedaan in het christendom en de katholieke kerk. Ook de wortels van het universitaire denken en het westerse humanisme liggen daarin besloten.

Dit boek laat zien hoe enkele Joden in Jeruzalem een beweging in gang hebben gezet die de westerse cultuur, politiek en filosofie diepgravend zou vormgeven, en hoe de laatantieke Romeinse beschaving moeizaam transformeerde doordat christenen meer macht kregen. Het gaat over de fascinerende en veelzijdige middeleeuwen waarin de katholieke kerk zo dominant was, en over de periode van de zestiende-eeuwse hervormingen waarin maatschappelijke, juridische en politieke veranderingen om zich heen grepen. De vraag naar de verhouding tussen religieus denken en moderne verlichte principes komt indringend aan de orde, evenals de actuele situatie van het katholicisme in het geseculariseerde Avondland.

Over de auteurs
Karim Schelkens is universitair hoofddocent in de Kerkgeschiedenis aan Tilburg University en gastdocent aan de Katholieke Universiteit Leuven. Paul van Geest is hoogleraar Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie aan Tilburg University en hoogleraar Theologie en Economisch denken aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Joep van Gennip is postdoc-onderzoeker en docent in de Kerkgeschiedenis aan Tilburg University.