Filosofisch café Haarlem: Jaarprogramma 2018-2019

Civis Mundi Digitaal #65

Filosofisch café Haarlem

Jaarprogramma 2018 - 2019

 

Het Filosofisch café Haarlem biedt u ook dit seizoen

vijf avonden met interessante onderwerpen

en boeiende sprekers.


Het Filosofisch café Haarlem vindt steeds plaats op woensdagavond in de Remonstrantse kerk, Oranjekade 1 te Haarlem, aanvang om 19.45 uur.

 

26 september 2018 – Kees Vuyk – Oude en nieuwe ongelijkheid

Het onderwijs garandeert gelijke kansen voor iedereen; deze verheffingspolitiek heeft een tijd lang goed gewerkt maar stevent nu op haar grenzen af, het is een holle kreet. Kees Vuyk analyseert de gebeurtenissen uit de jaren zestig van de vorige eeuw en zet vervolgens uiteen hoe de maatschappelijke veranderingen hebben geleid tot een nieuwe vorm van ongelijkheid, de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden. Wat behelst deze nieuwe ongelijkheid, hoe is het ontstaan en welke oplossingen zijn mogelijk?

Kees Vuyk (1953) is psycholoog en filosoof. Hij heeft gewerkt in de kunstwereld en op de universiteit. In 2018 kreeg hij de Socrates wisselbeker voor zijn boek Oude en nieuwe ongelijkheid, over het failliet van het verheffingsideaal. In 2003 was een eerder boek van hem Het menselijke teveel, over de kunst van het leven en de waarde van de kunst, ook al voor deze prijs genomineerd. https://www.maandvandefilosofie.nl/socratesbeker

 

24 oktober 2018 – Paul van Tongeren – Willen sterven?

‘Wie anders dan ik zelf zou het recht hebben om te beslissen over mijn leven?’

In het essay ‘Willen sterven’ van Paul van Tongeren wordt die notie autonomie nader onderzocht, evenals het begrip van de wil, dat immers een centrale rol speelt in die veronderstelde autonomie. In existentiële keuzesituaties stuit de autonomie op haar grenzen. Paul van Tongeren zet de filosofie in voor een verheldering van de problemen die schuilgaan achter de vanzelfsprekendheden van de eigen tijd.

Paul van Tongeren (1950) is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen, buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven (België) en geassocieerd onderzoeker van de Universiteit van Pretoria (Zuid-Afrika). Zijn boek Leven is een kunst (Klement 2012) won in 2013 de Socratesprijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek.    www.paulvantongeren.nl

 

28 november 2018 – Annette Mul – Ubuntu, een Afrikaanse filosofie

Ubuntu. Een Zuluwoord, maar een universeel concept. Umntu Ngmuntu Ngbantu betekent letterlijk: Een mens is een mens omdat er andere mensen zijn. Oftewel: Ik ben omdat wij zijn! Dit is de basis van de Ubuntu-filosofie.

Wat kan Ubuntu voor jou en mij, voor ons betekenen? Voor de westerse wereld die de afgelopen eeuwen enorme technologische realisaties heeft neergezet en voor grote materiële welvaart heeft gezorgd, maar die nu schreeuwt om aandacht voor immateriële vraagstukken. Voor onze omgang met de aarde en met elkaar; een omwenteling van ratio naar relatie.

Annette Nobuntu Mul (1960) is de oprichter van Ubuntu Society. Het is haar missie om het diepgewortelde (Zuid)-Afrikaanse mensbesef Ubuntu verder te ontwikkelen en uit te dragen in ons ‘samenwerken in samenleving’.

Zij werkt als coach, therapeut, trainer, spreker en is auteur van diverse artikelen en het boek Opsoek naar Ubuntu.
www.ubuntusociety.nl

 

23 januari 2019 – Jan Drost – Als de Liefde voorbij is

Wat als je geliefde jou van het ene op het andere moment verlaat –, terwijl hij of zij wat jou betreft had mogen blijven? Het overkomt velen – zo ook Jan Drost. Na een relatie van tien jaar bleef hij achter met zichzelf, zijn herinneringen en de vraag: wat nu? Bloedeerlijk en rauw neemt Jan Drost, in zijn boek Als de liefde voorbij is, je mee door alle stadia van zijn liefdesverdriet en probeert ze te duiden met behulp van filosofie, muziek, films en literatuur. Waarom doet liefdesverdriet zo allesverzengend veel pijn? Waarom is het zo moeilijk om door te gaan? En hoe doe je dat, doorgaan? En hoe beter niet? Jan Drost sleept je erdoorheen als een troostende vriend. 

Jan Drost (1975) is schrijver, filosoof en muzikant. Hij heeft zich gespecialiseerd in cultuurfilosofie, met name de filosofie van de liefde. Hij treedt op met het muzikale theatercollege Plato Was Een Spice Girl en is verbonden aan The School of Life. Hij schrijft voor verschillende media, waaronder NRC Handelsblad, Trouw, de Volkskrant en Filosofie Magazine

https://nl-nl.facebook.com/j.j.drost/

 

27 februari 2019 – Jan Warndorff – Geen idee
De populariteit van levenskunst en mindfulness laat zien dat steeds meer mensen zoeken naar houvast in het leven zelf. Maar opvallend genoeg stellen zelfs levenskunstfilosofen niet de cruciale vraag: wat bedoelen we precies met ‘het leven zelf’? Voortbouwend op het denken van Ortega y Gasset en inzichten uit het boeddhisme ontwikkelt Jan Warndorff een vernieuwende filosofie die het alledaagse leven centraal stelt. Deze ‘filosofie van het boerenverstand’ staat helemaal in het teken van de moraal: ‘Zie van zoveel mogelijk, zoveel mogelijk te houden’.

Jan Warndorff (1965) is als kind van tropenartsen geboren en getogen in Afrika (Ghana, Ethiopië en Malawi) en heeft daarnaast ook gewoond in de Verenigde Staten, Engeland en Brazilië. In 1985 kwam hij naar Nederland. Hij studeerde in 1996 cum laude af aan de Universiteit voor Humanistiek met de scriptie Humanistiek, Ortega en ik. Vervolgens werkte hij enkele jaren als journalist en taaltrainer, en sinds 2004 is hij voltijds vertaler en editor. Geen idee is zijn debuut.
www.janwarndorff.nl

 
 

Meer informatie:

Filosofisch café Haarlem 

fil.cafehaarlem@gmail.com
0252-530746


Via de website kunt u zich inschrijven voor de mailaankondiging van elk volgend Filosofisch café Haarlem.

 

Entree:€ 5,- /studenten & houders HaarlemPas € 3,-. Aanmelden is niet nodig.