Hindoe-nationalisme van kwaad tot erger

Civis Mundi Digitaal #66

door Jan de Boer

In 2014 won Narendra Modi in India de algemene verkiezingen en kreeg het land met hem een extreem nationalistische regering waarin in feite voor andere religies en andere culturen dan het hindoeïsme geen plaats is, zeker wat betreft de mohammedaanse minderheid. Als hindoe-actievoerder heeft Modi destijds zelf dodelijke acties tegen deze minderheid beraamd en mee uitgevoerd. Zijn regering wordt gekenmerkt door een absoluut gebrek aan democratie en een teveel aan terreur. En dat maakt de weg vrij voor nog extremerer hindoe-organisaties als de "Sanatan Sanstha" die publiekelijk als doel heeft "het herstel van het goddelijke koninkrijk op aarde".

Om dit doel te realiseren, laat deze organisatie in een van zijn publicaties weten, dat "geweld tegen het kwaad niet als geweld beschouwd kan worden". Sanathan Sanstha is betrokken bij heel wat moorden een aanslagen, maar steeds bij gebrek aan bewijs vrijgesproken. Eén van deze extremisten, Gondhalekar, verklaarde in 2016: "Iedere hindoe moet zich legaal van wapens kunnen voorzien, deze thuis hebben en ze indien nodig kunnen gebruiken". Een bevriende journalist /schrijver van het dagblad " The Indian Express" liet mij weten dat onlangs drie van deze extremisten door de anti-terroristische eenheid (ATS) van de deelstaat Maharashtra gearresteerd werden en dat bij één van hen eigen gemaakte bommen en revolvers zijn gevonden. Dit drietal wordt door de ATS verdacht van het voorbereiden van aanslagen in een viertal steden waaronder de metropool Bombay. Sanathan Santstha uiteengevallen in talloze onafhankelijke terroristische cellen erkende wel een contact met deze drie extremisten te hebben, maar zei daarbij dat geen van die drie extremisten lid van hun organisatie was...

Eén van deze drie extremisten, Vaibhav Raut, stichtte in 2014 de organisatie "Hindu Govansh Raksha Samiti" gewijd aan de bescherming van de in het hindoeïsme heilige koeien. Deze organisatie terroriseert religieuze minderheden en gaat er prat op dat ze een dertigtal overvallen op veehandelaren heeft uitgevoerd. Wat dat betreft is het begrijpelijk dat deze organisatie in de deelstaat Maharashtra actievoert, want het bezit of de verkoop van rundvlees wordt er bestraft met 5 jaar gevangenisstraf. In de laatste acht jaar hebben deze "beschermers van de koe" volgens gegevens van "The Indian Espress" in deze deelstaat 291 slachtoffers, gemaakt, waarvan 35 doden, die vrijwel allemaal mohammedanen waren. Bijna al deze doden zijn gevallen sinds het aan de macht komen van de hindoe-nationalisten.

 

De ATS onderzoekt ook of deze extremisten betrokken zijn bij verscheidene moorden op communistische politici en journalisten die zich zeer kritisch uitgelaten hebben over het hindoe-nationalisme. Bij een van hen is op zijn boerderij een trainingskamp voor terroristen ontdekt.

Dit "safraan - terrorisme" - zo genoemd naar de geel-oranje kleding van de hindoe-nationalisten - is midden in de jaren 2000 ontstaan als antwoord op herhaalde aanvallen van islamitische groepen. De banden tussen deze organisaties van extreem hindoe-nationalisme en hun leden zijn erg los. Zelfs in het geval dat een individu schuldig is bevonden, blijft het heel moeilijk de verantwoordelijkheid van hun organisaties te bewijzen en deze dus te verbieden. Nog moeilijker is het voor de aan de macht zijnde hindoe-nationalisten het bestaan van een "safraan-terrorisme" te erkennen. Narenda Modi hult zich na alle arrestaties van deze terroristen in diep stilzwijgen want zo blijft de angst bestaan.

Maandag 20 augustus werd gelukkig tevergeefs een aanslag gepleegd op een fervent tegenstander van de hindoe-nationalisten, de studentenleider Umar Khalid, die op weg was naar een conferentie met de titel " Zich bevrijden van de angst". Hij reageerde met de woorden:

"De werkelijke schuldigen zijn zij die vanaf hun zetels van de macht, een atmosfeer van haat, van dorst naar bloed en angst hebben geschapen". In wezen hebben de "safraan-terroristen" in India vrij spel want hun doel "het herstel van het goddelijke koninkrijk op aarde" wordt volledig door de Hindoe-nationalisten met hun premier Narendra Modi onderschreven. Arm India!!