Missionair of radicaal? Het begin van het christendom in Nederland

Civis Mundi Digitaal #69

Voor de derde keer organiseert Luce op initiatief van prof. dr. Peter-Ben Smit (VU) en dr. Anton ten Klooster (Tilburg School of Catholic Theology) een avond met een verrassende blik op Willibrord, de apostel van de Lage Landen.

De avond zet niet alleen een prikkelend vraagteken achter onze vanzelfsprekende beelden over de geschiedenis van de kerstening van onze streken, maar refereert natuurlijk ook naar de actualiteit van geradicaliseerde gelovigen of religieuze tradities die de vleugels uitslaan of culturen die zich juist bedreigd voelen.

De geschiedenis zal niet herschreven worden maar onze (voor)oordelen zullen ongetwijfeld een kritische spiegel voorgehouden krijgen.

Geïnteresseerden worden hartelijk uitgenodigd deel te nemen aan de oecumenische vesperviering die net als voorgaande edities aan het symposium voorafgaat. De viering zal gehouden worden in de Domkerk. Aanvang van de viering 19.00uur.
Vanaf de Domkerk is het ongeveer 15 minuten wandelen naar de locatie van het symposium.

 

 

Programma

19.00 Oecumenische vesperviering, Domkerk, Utrecht

19.30 Inloop en koffie - Congrescentrum In de Driehoek, Utrecht
20.15  Opening door dr. Trineke Palm
20.30  Inleiding door dr. Sven Meeder, historicus Radboud Universiteit
20.50  Inleiding door drs. Alex van Galen, scenarioschrijver van de film Redbad.

21.10  Gesprek en discussie onder leiding van dr. Trineke Palm

21.30  Presentatie van de bundel Willibrord door de eeuwen. Botsende culturen en wisselende perspectieven op de apostel van de lage landen (Berne Media, Heeswijk, 2018).

21.45 Afsluiting door dr. Trineke Palm
            Aansluitend borrel

 

Over de sprekers

Drs. Alex van Galen studeerde literatuurwetenschappen en werkt in de wereld van de film. Hij is scenarioschrijver van Rozengeur en Wodkalime en Michiel de Ruyter. Hij tekende ook voor het scenario van de film Redbad. De legende. In de film spelen zowel Willibrord als Bonifatius een rol. In de film bestaat tussen hen een soort leermeester – leerling relatie. De door de wol geverfde realist Willibrord, die dwang niet schuwt, en de idealist Bonifatius, voor wie de boodschap van de naastenliefde alleen door de weg van vrede verspreid kan worden.

Dr. Sven Meeder (Radboud Universiteit Nijmegen). Hij doet onderzoek naar de wisselwerking tussen identiteit, geleerdheid en politiek in de vroege middeleeuwen. Samen met Eric Goosmann schreef hij Redbad. Koning in de marge van de geschiedenis (Spectrum, Houten, 2018).

Dr. Trineke Palm is als onderzoekster verbonden aan het onderzoeksprogramma Blueprintsof Hope: Designing a Post-War Europe (onder leiding van prof. dr. Beatrice de Graaf). 

 

Praktische gegevens

Wanneer woensdag 7 november 2018.
Waar: Vergadercentrum In de Driekoek. Willemsplantsoen1c, 3511 LA Utrecht
Deelname kost € 10,-. U ontvangt dan een exemplaar van de bundel Willibrord door de eeuwen.