Iran versus Saoedi-Arabië

Civis Mundi Digitaal #70

door Cor Schavemaker

De afgelopen week zond het Belgische Canvas de driedelige serie uit, getiteld Eeuwige vijanden: Iran vs. Saoedi-Arabië. Het is een drieluik over de eeuwige rivaliteit tussen enerzijds het overwegend sjiitische Iran en anderzijds het overwegend soennitische Saoedi-Arabië. Beide landen - met veel fanatieke islamgelovigen - bekampen, wantrouwen en beschuldigen elkaar. Beide claimen de (absolute) Waarheid. Beide landen – rijk en machtig door de vele oliedollars en het daarmee gekochte wapentuig – beïnvloeden ook hun naburige islamlanden, wat met enorme oorlogsvernielingen gepaard gaat. De toenmalige Sovjet Unie / het huidige Rusland, de Verenigde staten, landen in West Europa zijn geleidelijk ook in die tweestrijd betrokken en kiezen daarbij partij voor het ene of het andere land. De aversie in het Westen tegen het goddeloze communisme speelt ook een rol in de vaak kwestieuze bemoeienissen.

Zo een journalistiek gaaf drieluik bekijk je met Westerse ogen, meewarig, blij dat je niet in die landen woont en hopend dat dat eeuwen durende geschil niet naar Europa overslaat bij de momentele islam-immigratie. Je hebt ook de (ijdele) hoop dat de mens daar en hier eindelijk eens op een volwassen manier met bovennatuurlijke zaken leert om te gaan. Komende maandag start op NPO 2 het zesdelige interviewprogramma Kijken in de ziel: Religieuze leiders. Coen Verbraak praat dan met twaalf religieuze mensen (een imam, bisschop, dominee, zuster, zenboeddhist, rabbijn, hindoepriester en anderen). Ik ben benieuwd. Er moet iets gebeuren. Voor de gewenste nieuwe kerkhervorming zou er een nieuwe Luther moeten opstaan in de vorm van een groep weldenkende, goedwillende vrouwen en mannen met gevoel voor de religieuze dimensie van ons bestaan.