Ik bid dus ik ben

Civis Mundi Digitaal #70

Prof. Bert Hoedemaker, Ik bid dus ik ben. Pleidooi voor de christelijke traditie. Uitgeverij Skandalon, 2018.

 

‘Het gebed is een levenshouding waarin God, mens en wereld samenkomen.’

 

 

Over het boek

 

In een maatschappij waar rationaliteit de klok slaat, heeft (religieuze) verbeelding het moeilijk.  De christelijke traditie is dan ook niet onverdeeld populair in onze tijd. Noch bij niet-gelovigen, noch soms bij christenen. Er zijn associaties met knellende dogma’s en ongeloofwaardige mythologie.

 

Bert Hoedemaker geeft met dit boek een diep doordacht en doorvoeld tegengeluid. In deze hommage aan de verbeelding laat hij zien dat traditionele geloofsinhouden allerminst passé zijn. Ze verhelderen de actuele problematiek van de mens juist! Zo biedt het thema ‘schuld en verzoening’ een realistisch en hoopvol perspectief.

 

Lijntje

Rode draad in dit boek is het gebed. Gebed is niet slechts een particulier ‘lijntje met God’, zoals sommigen dit zien, het gebed is volgens Hoedemaker een levens- en denkhouding waarin God, mens en wereld samenkomen. Het is tevens de belangrijkste voedingsbodem voor het geloof. De twee basisbewegingen van het gebed, gedenken en verwachten, houden het gebed levend en actueel.

 

Ik bid dus ik ben daagt niet-gelovigen én gelovigen uit hun plaats in de wereld, in gesprek met de eigen tijd, opnieuw en bewust in te nemen.  

 

Ik bid dus ik ben – Bert Hoedemaker

224 blz. paperback € 22,50 ISBN: 978-94-92183-73-6 

 

Bert Hoedemaker (1935) is theoloog en emeritus hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en de PThU.