De fase van de kinderlijkheid voorbij

Civis Mundi Digitaal #74

door Cor Schavemaker

In  deel 1 van Tweeluik over Europa in de twintigste eeuw schrijft de Engelse hoogleraar moderne geschiedenis Ian Kershaw: “De pauselijke monarchie beleefde een hoogtepunt toen de paus in 1950 zijn ex cathedra gezag gebruikte om ‘in zijn onfeilbaarheid’ te verklaren dat de Maagd Maria met lichaam en ziel in de hemel was opgenomen. In een steeds seculierder, sceptischer en democratischer tijdperk waren de dagen van deze vorm van absolutistische  monarchie wel geteld”. (Zie het hoofdstuk “Christelijke kerken: uitdagingen en continuïteit”.)

Laat met name de rooms-katholieke kerk – zijnde wereldkerk en hoedster van het geestelijke leven – institutioneel het roer omgooien. Laat zij gaan werken aan een verantwoorde wereld-, levens- en mensbeschouwing, welke de fase van kinderlijkheid voorbij is. Moge vervolgens de islam, in het kielzog van de kerk, de noodzakelijke koerswijziging gaan volgen.