Maatschappijkritische gedichten rondom Habermas en de 'gele hesjes'

Civis Mundi Digitaal #74

door Piet Ransijn

pixabay.com/nl/silhouetten-mensen-werknemer-582969

 

Empathie                                   2018 12 08

 

Bevrijding ligt voorbij het redenerend denken

waar diep gevoel en empathie ons wenken

vanuit een warme plek dichtbij het hart

waar onbegrip en disrespect ons niet verwart

Er is een teder licht dat ons omhult

en ons opeens vanuit ons zelf vervult

 

 

Maatschappijkritiek en waarden           2018 12 15 Over Habermas en de ‘gele hesjes’

 

Ik keek een tijdje door zijn ogen

Raakte door zijn werk bevlogen

Er ging een wereld open

in al zijn ingewikkeldheid

 

Onze leefsfeer wordt bedreigd

zodat de mens het te verduren krijgt

De democratie lijkt een kakafonie

De trots van onze natie wekt frustratie

 

In plaats van dialoog komt er dispuut:

een minder vruchtbaar substituut

Het wordt bepaald door geld en macht

Wat heeft het ons gebracht?

 

Menselijke waarden wijken

voor belangen van de superrijken

Vrijheid geldt hoofdzakelijk verbaal

In het systeem regeert het kapitaal

 

Het systeem kan voortbestaan

door voor de winst te gaan

Menselijke waarden wijken

tot het stelsel gaat bezwijken

aan zijn tegenstrijdigheid

en een inhumaan beleid

 

 

Protest

 

Wat niet levenwekkend is

gaat vroeg of laat een keer mis

Mensen zijn geen marionetten

die je naar de hand kunt zetten

 

Er vormt zich op den duur

een tegenbeweging in de cultuur

die door geld zich niet laat paaien

en de bakens om wil draaien

 

Naar iets wat er werkelijk toe doet

Wat dit is weet men niet goed

De verloren levenskwaliteit

wordt inzet van de strijd

 

Men wil de overheersing kwijt

van een systeemgericht beleid

dat tal van brave burgers stoort

omdat het niet hun noden hoort

 

Het gaat erom de hand te reiken

naar het volk en hen weer te bereiken                           

met en beleid dat de wil van het volk

overtuigend met verve vertolkt

 

 

Op zoek naar integriteit

 

Mensen zoeken naar identiteit

in een leven vol verdeeldheid

Voor alsnog is de verwarring groot

en het leven vaak van zin ontbloot

 

Dat is de prijs die we betalen

voor verlies van grote verhalen

die ons ooit verbinding gaven

en een antwoord op veel vragen

 

Mensen zijn hun houvast kwijt

en verlangen naar integriteit

Hebben weer verhalen nodig

en ook mythen zijn niet overbodig

 

We willen weer in iets geloven

Iets dat onze aarde kan verrijken

Wat het is dat moet nog blijken

Niet meer in een kracht van boven

 

Waarden die naar boven komen

wijzen richting duurzaamheid

willen wij hier blijven wonen

met voldoende levenskwaliteit

 

We lopen tegen veel problemen aan

Willen eigenlijk een vol en rijk bestaan

Met welvaart en vrede op aarde

Een leven gedragen door waarden

 

We willen niet alleen maar winstbejag

en verder kijken dan de volgende dag

We willen een leven met diepere zin

en zoeken naar een nieuw begin

 

De excessieve weelde van de rijken

die op glossy damesbladen prijken

geeft soms tijdelijk een voos gevoel

maar geen dieper levensdoel

 

 

Levenswaarden

 

De waarde van het leven

groeit door delen en door geven

Wij voelen ons te meer verrijkt

als het ook voor anderen zinvol blijkt

 

Dat geldt vooral voor levenswaarden

die verbonden zijn met onze aarde

de mensen en de dieren die er wonen

en de kinderen die nog kunnen komen

 

De aarde is geen roofplaneet*                  *Vgl. de ‘predatory society’, de roofsamenleving van Thorstein Veblen

En ook geen tranendal vol leed                 in The Theory of the Leisure Class e.a. werken

De aarde is een proefstation

Dat lang voor onze tijd begon

 

Wij mogen haar prudent beheren

zonder excessief haar weelde te begeren

Zie de aarde als godin of als vriendin

en laat je er prudent mee in

 

Zie haar ook als onze moeder

en de medemens als onze broeder

Een mens heeft idealen nodig

Eren van de aarde is niet overbodig

 

Zoekend naar een haalbaar ideaal

Toont zich ook het mensheidsideaal

waarin de mensen samen willen leven

en in staat zijn om te delen en te geven

 

 

Harteloos weten     2018 12 08

 

Instrumentele rationaliteit

grossiert in harteloos inzicht

met een hoog ledig gewicht

en verspreidt zich wereldwijd

 

Het is een vreemd soort weten

Het wordt becijferd en gemeten

Het zegt niet wat de zin is

van hetgeen wij weten

 

Van waarden beroofd

beschouwd als bijgeloof

hebben andere culturen

het zwaar te verduren

 

Ze kunnen een aanvulling geven

bij onze half bewezen hypothesen

Biedt de wetenschap een substituut

voor traditie en cultuur?

 

Zij biedt geen duidelijke waarden

voor de omgang met de aarde

Andere volken hoeden de aarde

met ecologische waarden

 

Terwijl bij ons bedrijven

de natuur steeds meer bedreigen

Het sprookje van de vooruitgang

had teveel noten op zijn zang

 

De vooruitgang vreet de aarde kaal

Een somber, macaber verhaal

De wetenschappelijke discipline

dient om geld te verdienen

 

In de handen van de rijken

raakt wetenschap zijn waarde kwijt

en ook zijn onafhankelijkheid

Zij kan de mensheid gaan bedreigen

bij gebrek aan dienstbaarheid

 

Wetenschap dient juist in onze tijd

door waarden te worden geleid

Zonder een kennisleidend belang

gaat eigen dynamiek zijn gang

 

De macht van het kapitaal

gaat met ons weten aan de haal

Al het andere moet wijken

om een elite te verrijken

 

Accumulatie van kapitaal

 

De dynamiek van kapitaal

is geen achterhaald verhaal

Als de banken imploderen

kunnen zij ons ruïneren

 

In de wetenschap is meer bekend

dan waar het volk in is gekend

Het delen van relevant inzicht

is een wetenschappelijke plicht

 

Te dienen als een vraagbaak

is een wetenschappelijke taak

Bij te dragen tot de verlichting

is een wetenschappelijke verplichting

zoals de wijzen in vroegere tijden

de mensheid uit het duister leidden

 

www.jolandabreur.nl/zingeving/de-kracht-van-zelftranscendentie

 

Collectief bewustzijn           2018 11 11

 

Het zit dikwijls anders in elkaar

dan de wetenschap bevat als waar

De werking van veel energie

is nog een groot mysterie

 

Ook de werking van bewustzijn

is nog grotendeels geheim

We hebben slechts een flauwe notie

van de werking van emotie

 

Wat wij weten van het collectief

is nog heel speculatief

De objectieve wetenschap

heeft daar weinig van gevat

 

Dat komt omdat het subject

zich aan de wetenschap onttrekt

De wereld is niet louter objectief

maar veeleer intersubjectief

Hoe wij met elkander leven

is een cruciaal gegeven

 

Wat we met zijn allen denken

en tezamen aandacht schenken

bepaalt het wereldgebeuren

dat ons mee kan sleuren

in dynamische processen

zoals oorlog en recessie

Ook in wereldwijde creativiteit

en een mondiaal humaan beleid

 

Het hangt af van ons bewustzijn

hoe het nu en straks zal zijn

Door onze diepere drijfveren

Gezamenlijk te cultiveren

kunnen wij de wereld mores leren

 

http://preptember.nl/tip/3-september

 

Verlichting en sociaal gedrag             2018 11 02

 

Verlichting is een prachtig ideaal

Als wij er niet gezamenlijk naar leven

blijft het slechts denkbeeldig en verbaal:

Een vrome wens van grote filosofen

en van mensen die er nog in geloven

als een mooi en groots verhaal

 

Wetenschappers kunnen wel hun visies geven

Hoe het afloopt hangt van onze waarden af

van de loop van collectief sociaal gedrag

en hoe wij naar gezamenlijke waarden leven

Op ons collectieve handelen komt het aan

hoe wij omgaan met de aarde en elkaar

vanuit welke waarden wij elkaar verstaan

http://www.partners-in-communicatie.nl/senior-communicatieadviseur-2

 

Leren communiceren                       2018 11 26 Na lezen van Habermas over communicatieve rationaliteit

 

Mensen leven in diverse groepen

die allemaal iets anders roepen

Omdat iedere groep het anders ziet

begrijpen mensen elkaar niet

Elke groep wil ergens anders heen

De onderlinge band verdween

 

De onderlinge solidariteit

en rationaliteit lijkt kwijt

waarbij groepen afgestemd zijn

op hun wederzijdse welzijn

Ieder heeft zijn groepsbelang

Slaat een ander op zijn wang

 

De ander slaat dan meestal terug

Soms worden kloven overbrugd

als groepen mensen willen leren

En met elkaar communiceren

met oog voor ieders eigenheid

op weg naar inclusieve rationaliteit

op basis van gemeenzaamheid

 

Dat wij allen mens zijn

begiftigd met bewustzijn

biedt een fundament

waarin ieder wordt gekend

als menselijke soortgenoot

 

In ons drama zijn wij lotgenoot

Wij ademen dezelfde lucht

en spelen in dezelfde klucht

waarin wij onze rollen spelen

en het leven met elkander delen

als ons collectieve spel

Als iedereen zich inzet

niet alleen maar op de ander let

dan gelukt het wonderwel

 

http://bbl040.nl/de-term-loonslaaf-is-op-iedereen-van-toepassing

 

Moderne slavernij                2018 12 03          

 

De Grieks-Romeinse maatschappij

berustte grotendeels op slavernij

Vele tienduizenden slaven

hebben ertoe bijgedragen

 

De moderne maatschappij

is nog steeds niet vrij van slavernij

Vele miljoenen betaalde slaven

hebben tot de welvaart bijgedragen

 

Maar nog overal heerst slavernij

Mensen zijn nog steeds niet vrij

We hebben nu wel volle magen

Maar we zijn consumptieslaven

 

Ook verslaafd aan medicijnen

Terwijl ziekten niet verdwijnen

En verslaafd aan allerlei vermaak

dat ons hart niet werkelijk raakt

 

Wij zijn radertjes in een systeem

waar de vrijheid in verdween

In de moderne maatschappij

heerst moderne slavernij

 

Veel behoeften zijn niet echt

Worden door reclame opgewekt

In de informatiemaatschappij

heerst een virtuele slavernij

 

Wij kunnen pas weer vrij zijn

als wij van ons zelf bewust zijn

bezield door authentieke wensen

en bekommernis om medemensen

 

In een authentiek bewustzijn

kunnen wij pas werkelijk vrij zijn

Dan komt een vrije maatschappij

voor iedereen steeds dichterbij

 

Waar mensen zich bewustzijn

van hun eigen authentieke zijn

willen zij niet schijnbaar vrij zijn

maar ook echt geen slaaf meer zijn

 

www.eenregelperdag.nl/het-wonderbaarlijk-ontwaken

 

Massaal ontwaken           2017 02 28 Na lezing van artikel over bewustzijn van Hans Komen

 

De wereld is vol willekeur

gevuld met vriendjespolitiek

Regeringen zijn vaak een kliek

en openen een achterdeur

naar exploitanten van de aarde

ongeremd door menselijke waarden

 

Het geld beheerst de politiek

de wetenschap en wat al niet

De wapenindustrie

belemmert tot op heden

een wereldwijde vrede

Een wereld vol bigotterie

vraagt waarachtigheid

 

Wij hebben slechts beperkte tijd

voor terugkeer naar rechtvaardigheid

en te herstellen van oneerlijkheid

Want onrecht houdt geen stand

in geen enkel democratisch land

 

Als mensen massaal gaan ontwaken

stellen zij samen weer orde op zaken

Dat mensen massaal gaan ontwaken

en tot een dieper bewustzijn geraken

is een van onze belangrijkste taken

 

Dat mensen zich weer bewust zijn

van wie zij in werkelijkheid zijn

uit begoocheling en waan ontwaken

van identificatie met andere zaken

Bewust zijn wie zij wezenlijk zijn:

een dieper en zuiver bewustzijn

 

www.brainwash.nl/bijdrage/waarom-de-mens-niet-langer-de-maat-der-dingen-is-maar-wel-maatgevend.

Bij boekbespreking van Defiant Earth. The Fate of Humans in the Antropocene (2017) van ethicus/klimaatexpert Clive Hamilton

 

De aarde behoeden               2017 08 31

 

De aarde is een levend wezen

Zij zal van haar kwalen genezen

Als haar iets wordt aangedaan

kan zij een keer terugslaan

 

Als wij haar evenwicht verstoren

gaat ons evenwicht verloren

Wij kunnen niet overleven

zonder haar aandacht te geven

De natuur is onze moeder

die wij dienen te behoeden

 

Verwaarlozen wij haar en elkaar

dan stort de wereld in elkaar

Verzorgen wij haar goed

dan geeft zij overvloed

 

 

Op zoek naar breed gedragen waarden    2018 12 21              

 

Nog weinig mensen zijn verlicht

Een dreigend einde komt in zicht

Het technologische vermogen

toont maar weinig mededogen

 

De neoliberale politiek

begunstigt een bepaalde kliek

Kloven groeien zienderogen

De relatieve deprivatie

geeft verarming en frustratie

 

Ruim voldoende brood en spelen

kunnen dit niet meer verhelen

In een wereld van ongelijkheid

zijn alleen de rijken rijk

 

De anderen zijn proletariaat

We weten niet waar het naar toe gaat

De politiek ontbeert een visie

en de meerderheid heeft geen religie

 

Er is geen bindend geloof meer

in en breed gedragen leer

Slechts wisselende wensen

binden nog de mensen

 

Wat maakt het leven hier op aarde

voor de mensen nog van waarde?

Zonder geloof in geest en God

blijft een hang naar zingenot

om zolang wij hier op aarde leven

naar geluk en zingenot te streven

 

            **************

 

In een breder perspectief

heeft men ook de mensheid lief

Het besef dat wij verbonden zijn

komt bij velen tot bewustzijn

 

Het besef dat samenwerking

leidt tot overall versterking

wordt door velen breed gedragen

naast hun vele algemene vragen

 

Zoals waar wij samen heen gaan

in dit ondermaans bestaan

Welke waarden in het leven

wij nu voorrang willen geven

 

Duurzaamheid of zingenot?

Rationaliteit of geloof in God?

Tot welke referentiegroepen

voelen wij ons nog geroepen?

 

Wie is onze medeburger

of zijn wij een wereldburger?

Met wie zijn wij van stonde

toch het meest verbonden?

 

In een pluriforme identificatie

streven wij naar integratie

van gemeenschap, groep en natie

in een wereldwijd verband

van ieder volk en ieder land

met breed gedragen waarden

voor ons welzijn hier op aarde