Europese manier van leven onder druk en dat vraagt om gerichte acties

Civis Mundi Digitaal #74

’Met de Europese manier van vreedzaam samenleven, het makkelijk reizen naar de verschillende landen en het genieten van de diverse culturen, ons Europese sociale model en onze interne markt hebben we als EU aan onze burgers en de wereld veel te bieden. Om dat goede te behouden en verder uit te bouwen is op het terrein van veiligheid, een inclusieve economie en bijvoorbeeld klimaat extra actie nodig de komende jaren. De EU moet zelfstandiger en sterker in de wereld staan, met name op het terrein van veiligheid, immigratie, technologie en energie.’ Dat zegt Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en vicevoorzitter van BusinessEurope, naar aanleiding van de nieuwe visie op de EU van BusinessEurope die vandaag wordt gepresenteerd in Brussel.

Onder druk

Volgens de Europese ondernemingsorganisaties staat de Europese Unie vergaand onder druk door onder meer populistische bewegingen, nieuwe internationale conflicten, migratie, groeiende ongelijkheid, klimaatverandering en kunstmatige intelligentie. ’Deze vraagstukken kunnen we alleen op Europese schaal met succes te lijf’, aldus De Boer.

Effectiever

In de nieuwe ambitie pleiten de Europese ondernemersorganisaties onder meer voor acties om de economie in Afrikaanse landen te versterken en dáár meer banen te creëren door een betere integratie in de Westerse en Europese waardenketens. Ook bepleiten ze een Europa dat effectiever kan reageren op bedreigingen van de veiligheid, en een Europa dat effectiever wordt op terreinen als kunstmatige intelligentie en cybersecurity. Daarnaast zou het doel moeten zijn dat jongeren meer kansen krijgen (een inclusief Europa), de interne markt beter gaat werken en dat de EU succesvoller wordt in het terugdringen van broeikasgas.

Next level

De Boer: ’Na ons NL Next level programma in Nederland werken we nu ook met onze Europese zusterorganisaties aan een Europees antwoord op de grote vragen waar de EU voor staat. Dat past ook in de nieuwe Europa campagne die we als VNO-NCW gaan starten in aanloop naar de Europese verkiezingen. Europa moet aan iedereen laten zien dat het effectief is en werkt. Alleen zo voorkomen we dat we mensen verliezen en mensen gedesillusioneerd afhaken. Wij willen werken aan een Europese Unie met kansen voor iedereen.’