Katholieke identiteit: een korte reactie

Civis Mundi Digitaal #76

door Cor Schavemaker

Ik vond het verrassend, bemoedigend en aardig te zien dat mijn "Twaalf Artikelen van het Weten" is opgenomen in Civis Mundi Digitaal (januari 2019) in de rubriek Religie. Ik zie mijn stukje als een kleine bijdrage tot het komen van een meer volwassen manier van religieus in de wereld staan.

Ik heb ook uw artikel "Katholieke identiteit in evolutionair perspectief (II). Een liberaal concept als gemoderniseerd alternatief" met belangstelling gelezen. Uw eigen religieuze identiteit blijft u met katholiek aanduiden, in de betekenis van holistisch, integraal, liberaal. U vindt mij in deze in zekere zin aan uw zijde, de weerbarstige (rooms)katholieke praktijk ten spijt. Bij uw slotparagraaf 10 ("Geen keuze tussen geloof en rede") heb ik wel een paar vraagtekens in de kantlijn gezet. U identificeert religieuze ervaring met geloofservaring en u ziet religie, wetenschap en filosofie als de drie bronnen van onze cultuur. Ik heb daar dus enige moeite mee. Wat die drie bronnen betreft, mis ik met name ook de kunst. Waar ik weer wel met u mee ga, is wat u schrijft "Wat niet strikt langs rationele weg te verantwoorden valt, kan toch als waarheid en waarde beaamd worden op grond van persoonlijke ervaring of intuïtie".