Het verhaal van macht en kapitaal (gedichten)

Civis Mundi Digitaal #77

door Piet Ransijn


www.tijd.be/markten-live/nieuws/algemeen/bond-zonder-naam-geeft-obligaties-uit/9261962.html

 

Een glimp van inzicht                                          2018 11 29

 

Is het een vergeefse strijd

tegen onbegrip en wanbeleid?

Of zet het zoden aan de dijk

te streven naar begrip

te weten hoe het zit?

 

Gelden er nog andere waarden

of regeren leugens deze aarde?
in een wereld vol met onbegrip

wil ik weten hoe het zit

 

Het bleef een nobel streven

veel is onbekend gebleven

Maar soms daagt er een moment

dat het leven dieper wordt gekend

 

Ieder sprankje inzicht

Iedere glimp van licht

is het waard om voor te werken

Mettertijd zal het versterken

 

 

Het verhaal van macht en kapitaal                       2018 06 11 Na lezing M M Robin, De wereld volgens Monsanto

                                                                                   en C F v d Horst, Dodelijke leugens

Waartoe heeft de moderniteit

geleid in de recente tijd?

Een multinationaal industrieel geheel

en ieder is daarvan een onderdeel

Het lijkt een nieuwe vorm van slavernij

want eigenlijk is niemand vrij

 

Wat door ons wordt geproduceerd

wordt en masse geconsumeerd

en nauwgezet geregisseerd

opdat het geld zich concentreert

in handen van de producenten

Het gaat uiteindelijk om de centen

 

Wie daarvan het meeste samenbracht

heeft uiteindelijk het meeste macht

Waar de geldstromen samenkomen

worden de beslissingen genomen

 

http://www.working-capital.nl/artikel/zicht_op_de_geldstroom_van_morgen

 

Het is het oude verhaal

van de macht van kapitaal

In vroeger tijden was dat land

nog ongedeeld in stamverband

totdat het werd beplant

 

Toen werd het land bezeten

en er kwamen overheden

Er ontstonden later staten

die zich meester maakten

van het land in feodaal verband

 

Er ontstond een heersende stand

met heersers tegen elkander gekant

die oorlog voerden om het land

Zo ontstonden grote rijken

Kleine rijken moesten wijken

 

VOC schepen https://ontdekkingsreizen.startpagina.nl

De Verenigde Oostindische Compagnie was de eerste multinational

 

Eeuwen later kwamen er bedrijven

die al meer handel gingen drijven

en ons veel fabrieken brachten

steeds op zoek naar arbeidskrachten

 

Er ontstond een nieuwe slavernij

want wie er werkte was niet vrij

niet gebonden aan het land

Wel in een bedrijfsverband

 

Bedrijven groeiden uit naar alle kanten

en werden machtiger dan landen

In alle landen zijn er bazen

die op vette winsten azen

 

 

Er kwam veel geweld om geld

in een wereld vol industrieel geweld

De natuur wordt kaal geslagen

en kan het haast niet langer dragen

 

Arbeid staat in dienst van kapitaal

Verworven vrijheid is vooral verbaal

De veelgeprezen mensenrechten

moeten mensen elders nog bevechten

Ze staan in dienst van het systeem

waarin ziel en geest verdween

 

Het recht te produceren en te consumeren

lijkt het hoogste goed dat wij begeren

En de vrijheid meningen te uiten

brengt veel onbegrip naar buiten

 

 

Er zijn er ook die spreken

over fundamentele gebreken

van ons industriële systeem

waarin onze ziel verdween

 

De macht van het kapitaal

gaat met ons aan de haal

dat zich concentreert

en met marketing regeert

 

In achterkamers van regeringen

broeien de samenzweringen

als de bazen binnenlopen

want de deur staat open

om afspraken te maken

over lucratieve zaken

 

De handel is zogenaamd vrij

maar het lobbyisme viert hoogtij

In verborgen wandelgangen

spelen machtige belangen

 

Het gaat allemaal om macht en geld

Terwijl men een ander verhaal vertelt

Over banen en globale veiligheid

menslievendheid en solidariteit

Over rechten van de mens

die gelden tot de grens

 

Is duurzaamheid een zeepbel?

 

Het industriële roofsysteem

is mondiaal groot probleem

De macht van het kapitaal

vertelt een ander verhaal

 

Die neemt het niet zo krap

met vrijheid, gelijkheid, broederschap

Door daar de focus aan te geven

kan een bedrijf niet overleven

 

Maar alleen gericht op geld en macht

verliest het ook zijn collectieve kracht

Er gelden ook nog andere waarden

bij ons voortbestaan op aarde

 

Het komt er uiteindelijk op aan

dat wij er gezamenlijk voor gaan

Door gezamenlijk te werken

kunnen we elkaar versterken

De mondiale concurrentiestrijd

kent hopelijk zijn langste tijd

 

Komt er een tijd van solidariteit

van vrijheid en gerechtigheid

een ander politiek beleid

met minder leugenachtigheid

en meer waarachtigheid

dan woordenstrijd?

 

https://newvitruvian.com/explore/celebration-clipart-united-nations-day

 

Politiek gedoe                    2017 02 21

                                                               Na lezing boekbespreking Ewald Engelen en Marianne Thieme, De kanarie in de kolenmijn

Overal heerst politiek gedoe

Men schuift elkaar de baantjes toe

Het draait allemaal om macht

Veelal niet op eigen kracht

Maar via vriendjespolitiek

vanuit een soort van kliek

 

Baantjes worden verdeeld

zodat niemand zich verveelt

Het draait zoals verwacht

om geld en om de macht

De eigen kliek en achterban

krijgt er steeds het meeste van

 

Dan is er nog de retoriek

Meestal hol en hypocriet

Met veel verbaal geweld

over macht en over geld

Hooggestemde politieke idealen

worden in gebral vermalen

 

Er blijven kreten over

die je maar moet geloven

Men aait en paait

Men lijmt en graait

de baantjes naar zich toe

in al dit politiek gedoe

 

Men doet plannen uit de doeken

Maar eerlijkheid is ver te zoeken

Degene met de grootste muil

wordt leider in de slangenkuil

Wie de meeste vriendjes heeft

die zegeviert en overleeft

 

Zo wordt de wereld bestuurd

Dat heeft nu lang genoeg geduurd

Het roer moet drastisch om

zodat er verandering in komt

In de harten van de mensen

zou je dat het eerste wensen

Meer eerlijkheid en zuiverheid

eenvoud en rechtvaardigheid