Drawdown voor Tweede Kamer en Industrie: 80 oplossingen voor klimaat

Civis Mundi Digitaal #77

Drawdown is het meest omvattende plan dat ooit is voorgesteld om klimaatontwrichting te keren. Het is een onderzoeksproject van een groep internationale wetenschappers onder leiding van researchdirecteur Chad Frischmann. De uitkomsten van het project Drawdown tonen aan dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen met het juiste beleid binnen dertig jaar aanzienlijk kan worden teruggedrongen. Hierdoor kunnen de mondiale klimaatdoelstellingen die tijdens de klimaattop in Parijs zijn gesteld, daadwerkelijk worden gehaald.

Voor het project hebben de onderzoekers 80 klimaatoplossingen gerangschikt en doorgerekend, en nog eens 20 veelbelovende innovaties beschreven - om maar aan te geven dat er zelfs nog veel meer mogelijk is. De resultaten van het onderzoek zijn gebundeld in het boek ‘Drawdown‘, een New York Times bestseller die in 17 talen is vertaald, waaronder nu ook in het Nederlands. Op initiatief van WakaWaka en TSM Business School wordt het boek nu aangeboden aan alle leden van de Tweede Kamer, Nederlandse topambtenaren en aan 50 CEO’s van Nederlandse ondernemingen.

“Klimaat staat hoog op de politieke agenda, maar we zijn er nog lang niet. Is er wel voldoende aandacht voor de juiste oplossingen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen? Zijn de goede intenties en stappen die worden voorgesteld in de Klimaatwet afdoende voor Nederland om haar steentje bij te dragen? Wat kunnen we doen om het probleem werkelijk op te lossen? Dat zijn relevante vragen waar ‘Drawdown’ mogelijk een oplossing voor biedt en waar wij de aandacht van Nederlandse beleidsmakers op willen vestigen”, aldus Annelieke Achterberg-Geerdink, Directeur van TSM Business School.

‘Drawdown’ biedt een verrassende kijk op de oplossingen om klimaatontwrichting niet alleen tegen te gaan, maar zelfs drastisch terug te dringen. Zo blijkt dat onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden in de top 10 van meest effectieve maatregelen staat, een top 10 waarin sowieso minder oplossingen voor energieopwekking voorkomen dan je zou verwachten. Onderwijs voor meisjes in lage lonenlanden is geen klimaat oplossing. Maar het effect van een leven dat vrouwen meer in eigen hand krijgen, inclusief verbetering van reproductieve gezondheid en -rechten, heeft (ook) een sterk klimaateffect, zo becijfert Drawdown. Vrouwen dragen in veel gebieden de landbouw. Als zij hun kennis dankzij onderwijs kunnen verrijken, kan dat hele gemeenschappen mobiliseren bij het omgaan met de effecten van klimaatontwrichting.

In het donker kun je geen huiswerk maken. Kerosine lampen geven niet alleen slecht licht, maar zijn ook nog eens gevaarlijk en duur in gebruik. Onderzoeken van onder andere de Wereldbank tonen aan dat de schoolresultaten van scholieren in gebieden zonder elektriciteit sterk verbeteren - al binnen een jaar - wanneer zij in plaats van giftige, gevaarlijke kerosine lampen, gebruik kunnen maken van lampen op zonne-energie.

TSM Business School dat de doorstart van WakaWaka in 2018 mede mogelijk maakte, wil een positieve bijdrage leveren aan het denken over de klimaatproblematiek en het activeren van leiders in deze. Drawdown kan in die discussie een belangrijke rol spelen omdat het oplossingen concreet maakt en daarmee dichterbij brengt.

Op dinsdag 29 januari begint het programma in perscentrum Nieuwspoort in Den Haag om 11.00 uur met een presentatie van Chad Frischmann, gevolgd door commentaren van Leon Wijnands, Global Head of Sustainability van ING en Yoeri Schenau, Sustainability Lead Arcadis Nederland. Rond 12.15 wordt Drawdown aangeboden aan Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven, enkele vertegenwoordigers van fracties uit de Tweede Kamer en na de bijeenkomst ook aan vertegenwoordigers van de grootste Nederlandse CO2 producenten.

Leden van de pers zijn hierbij van harte uitgenodigd.

Over Drawdown

Drawdown biedt een overzicht van de meest effectieve oplossingen om klimaatontwrichting te keren, tachtig daarvan doorgerekend op benodigde investeringen en opbrengsten en natuurlijk klimaatwinst. Het boek is gebaseerd op nauwgezet onderzoekswerk door vooraanstaande wetenschappers en beleidsmakers van over de hele wereld.

In het jaar van publicatie 2017, stond het boek in de top 10 van de New York Times Bestseller list. Vorig jaar is het boek vertaald in het Nederlands en uitgegeven door Maurits Groen Milieu en Communicatie. “Als we de gepresenteerde oplossingen op mondiale schaal toepassen, dan kunnen we de opwarming van de aarde niet alleen afremmen, maar zelfs een keerpunt bereiken, waarbij de broeikas-concentraties in de atmosfeer na een piek zelfs aan een daling beginnen.”, aldus Maurits Groen.

Over TSM Business School

TSM biedt al ruim 30 jaar impactvolle opleidingen aan voor deelnemers die zich verder willen ontwikkelen op zowel bedrijfskundig als leiderschapsgebied. Het aanbod bestaat uit open opleidingen waarvoor individuele deelnemers zich kunnen inschrijven en incompany trajecten die samen met de opdrachtgever worden ontwikkeld en uitgevoerd. De open opleidingen vinden plaats in Enschede, Apeldoorn en Amersfoort. Meer informatie op www.tsm.nl

Over WakaWaka

WakaWaka produceert efficiënte lampen en telefoonopladers op zonne-energie en waarbij elk verkocht product bijdraagt aan het toegankelijk maken van licht en energie in gebieden die niet aangesloten zijn op het elektriciteitsnet.

Wereldwijd zijn er nog altijd zo’n 1miljard mensen niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Zij zijn afhankelijk van levensgevaarlijke, giftige en ook nog eens dure kerosinelampen en kaarsen. WakaWaka biedt een veilige, duurzame en betaalbare off-grid oplossing, die werkt op zonne-energie, om deze mensen van licht en elektriciteit te voorzien.

Elke verkochte WakaWaka zorgt voor het toegankelijk maken van licht en energie voor iemand in ontwikkelingsgebieden en zorgt ervoor dat steeds meer mensen en kinderen het meeste uit hun dag halen, door dat ze nu ook ‘s avonds kunnen werken of huiswerk kunnen maken.