Politieke gedichten na de Statenverkiezingen

Civis Mundi Digitaal #81

door Piet Ransijn

 

Schone schijn                           2019 03 25-27 Na de Statenverkiezingen

 

Hoe komt het toch

dat mensen leugens geloven

die hen worden voorgelogen?

Hoe komt het toch

dat mensen vallen voor bedrog?

 

Ook zij die hoog zijn opgeleid

geloven vaak in leugenachtigheid

Hoe komt het dat men schone schijn

verkiest en niet waarachtig zijn?

           

                        ****

 

Men heeft een onbegrijpelijk vermogen

om achter rattenvangers aan te lopen

en hun ongelooflijke verhaal te geloven

Voor wat ze maar beloven staat men open

 

Vaak vertroebeld door gevoelens

en bezoedeld door vermoedens

ziet men vijanden waar ze niet zijn

en reële dreigingen als schijn

 

Hoe kan men zo begoocheld zijn?

Het is maar moeilijk te bevroeden

In Frankrijk uit men zich in woede

en deden leiders water bij de wijn

 

In Nederland is verzet verbaal

met een bizar gebracht verhaal

Het lijkt een bron van volksvermaak

maar gaat om een voorname zaak

 

In de grote plaatsen in den lande

zijn de brave burgers figuranten

in een serieuze nationale zaak

als een bron van volksvermaak

 

Het kan niet worden weggezet

als een vorm van kritisch cabaret

zoals de Tegenpartij* verscheen                          *Van Koot en Bie

en toen het menus werd verdween                                

 

Blinde krachten in een volk

vonden onverwacht een tolk

voor wrevel wrok en ongenoegen

die al jaren aandacht vroegen

 

Politiek en regelgeving faalt

Doelen worden niet gehaald

De winst gaat naar de rijken

terwijl de armen armer blijken

 

Koopkracht gaat al jarenlang omlaag

Of het zich herstelt dat is de vraag

Mensen hebben minder te besteden

zonder redenen daarvan te weten

 

Mensen die de schuldigen aanwijzen

gaan dan aan de haal met prijzen

als zij tere snaren weten aan te raken

en daar ook een show van maken

 

Politici die zonder blikken of blozen

in de schreden van verlossers treden

of zich zo te presenteren weten

en een betere wereld beloven

waar veel mensen grif in geloven

 

Als men zich tot hun geloof bekent

kan het onheil worden afgewend

Men laat zich al te graag bedriegen

door degenen die het beste liegen

 

Meestal strandt het na een korte tijd

op de harde rotsen van onwetendheid

De wereld wil worden bedrogen

laat haar dan worden bedrogen

Mundus vult decipi, ergo decipiatur*                   *Toegeschreven aan Petronius

 

 

Ethisch leven: wij en zij                  2019 03 28

 

Het volk luistert veelal niet naar rede

en wil niet van bekwaamheid weten

Het kijkt naar met de mond beleden

emotionele oppervlakkigheden

 

Terwijl het om een ethisch leven gaat

Hoe je met jezelf en anderen omgaat

Het gaat om leven volgens waarden

Minder om de woorden dan de daden 

 

Mensen doen vaak een beroep

op belangen van hun eigen groep

De belangen van de andere partij

verklaart men liever vogelvrij

Dat zijn uiteindelijk niet onze zaken

We meten meestal met twee maten

 

Bij een onpartijdig standpunt

wordt een ieder het zijne gegund

de koek gedeeld in gelijke delen

en eerlijk uitgedeeld onder de velen

die weinig of niets hebben te eten

en hun belangen niet behartigd weten

 

Maar als levend vee geëxploiteerd

wordt er dikke winst gegenereerd

Dit is de wereld waar wij nu in leven

Wij kunnen meer om anderen geven

 

Niet alleen om eigen volk en vaderland

maar om volken in een breed verband

die gezamenlijk de mensheid vormen

met universele waarden en normen:

Wat jij niet wil dat jou geschiedt

doe dat ook een ander niet

 

 

Tegenstand                          2019 03 20

 

In mijn vroege kindertijd

verbleef ik in de eeuwigheid

met mijn voeten op de aarde

Terwijl ik in de verte staarde

kwam de hemel dichterbij

en werd toen één met mij

 

Zo is het niet gebleven

Er kwam een ander leven

Ben toen in de stad beland

Kwam terecht in tegenstand

 

Ik leerde ermee om te gaan

Op mijn eigen benen staan

met net voldoende kracht

tegen een overmacht

Ik stond teveel alleen

 

De tegenstand verdween

toen ik meer vrienden kreeg

en zo in aanzien steeg

want ik had sterke vrienden

die ook mijn belangen dienden

 

Zo is het telkens weer gegaan

Dat mensen achter mij gaan staan

Terwijl ik anderen de hand reik

en oppositie meestal wijkt

 

Mensen mogen anders zijn

Hatelijk gedrag vind ik niet fijn

Een principiële redetwist

blijft heel vaak onbeslist

Daar kunnen wij mee leven

en zo elkaar de ruimte geven

 

Al lijkt een ander tegendraads

de aarde heeft voldoende plaats

voor al of niet begrepen dissidenten

die zich tot een ander geloof bekenden

dan het credo van de wetenschap

waaraan menigeen zich aan verloren had

 

Ik denk nog met mijn hart

al lijkt dat soms verward

Maar in een ongeziene diepte

deelt alles in de goddelijke liefde

Is er eenheid in verscheidenheid

en tijd vervloeit in eeuwigheid

 

Inzicht in de eenheid is nu nodig

opdat mensen weer tot inzicht komen

waardoor er aanstonds wereldwijd

een eind komt aan vergeefse strijd

 

 

Stil aanwezig zijn                2019 03 08

 

Als je buiten perken treedt

van ingekerfde groeven

en je weer geborgen weet

in een stil aanwezig zijn

 

Daar in stilte kunt vertoeven

dan daagt een nieuwe morgen

waarin je in een nieuw bewustzijn

in een stille eenvoud bent geborgen

 

Er zijn geen opponenten meer

Er is geen ongewild verweer

Alle krachten schikken zich

verbonden in een teder licht

 

Alsof een onbekende god

ons weer een teken gaf

herrijst vanuit zijn graf

en alles weer licht wordt

 

In een stil aanwezig zijn

daagt een nieuw bewustzijn

waarin alles licht wordt

Is er misschien toch een God?

 

Zijn wij niet als een onderdeel

verbonden in een eindeloos geheel

dat in ons zich weer bewust wordt

gekend wordt als de onbekende god?