Filosofisch Café Haarlem: Tim Fransen – Het leven als tragikomedie | 3 april

Civis Mundi Digitaal #81

 

Op onze nieuwe website vindt u het programma voor alle filosofische cafés en impressies van de laatste bijeenkomsten: www.filosofischcafehaarlem.nl. Ook staat er het overzicht van alle filosofische cafés in de afgelopen 13 jaar van het bestaan van het Filosofisch Café Haarlem.

 

 

Volgende bijeenkomst

woensdag 3 april 2019, aanvang 19.45 uur

Tim Fransen - Het leven als tragikomedie

 

 

April is de Maand van de Filosofie met dit jaar als thema: “Ik stuntel dus ik ben.” De filosoof en cabaretier Tim Fransen heeft het essay van de Maand van de Filosofie geschreven. Het draagt de titel: Het leven als tragikomedie, Over humor, kwetsbaarheid en solidariteit. Op woensdag 3 april verzorgt hij een inleiding over zijn essay en daagt hij ons uit om mee te denken over dit thema.

 

Stelt u zich filosofen als Schopenhauer, Kant, Nietzsche en Hegel voor, terwijl ze iets zeggen over “de menselijke conditie”. Dan ziet bijna iedereen ernstige gezichten voor zich. Allemaal mannen met kiespijn, zo lijkt het. Filosofie lijkt niet bepaald het domein te zijn van lachebekjes!

 

Tim Fransen zet daar een verfrissend ander geluid tegenover. Tja, het menselijk dier wordt bepaald door een aantal tragische beperkingen. Hij is sterfelijk, kwetsbaar, gemankeerd; hij leeft in een wereld waarin verschillende waarden met elkaar botsen; en hij heeft het eigenaardige vermogen om vragen te stellen waar hij geen antwoord op krijgt.

 

Maar we kunnen onze beperkingen ook met humor tegemoet treden.

Tim betoogt dat het komische niet een tegenpool is van het tragische, maar dat humor juist een alternatief perspectief biedt op ons onvermijdelijke falen. Een perspectief dat ons in staat stelt om het tragische onder ogen te komen, in plaats van een uitvlucht te zoeken in de vaak destructieve ontkenning ervan. En bovendien een perspectief dat een voedingsbodem kan vormen voor een gevoel van solidariteit met onze mede stuntelaars.

 

 

 

TIM FRANSEN (1988) is cabaretier en filosoof. Hij rondde de studies
filosofie en psychologie cum laude af aan de UvA. Sinds 2011 is hij lid van het collectief Comedytrain. Met zijn eerste filosofische cabaret-
voorstelling Het failliet van de moderne tijd won hij de Neerlands Hoop, de prijs voor het grootste cabarettalent. Voor zijn tweede solovoorstelling Het kromme hout der mensheid ontving hij de Poelifinario. Dit najaar
debuteerde Tim Fransen als schrijver met zijn filosofische boek
Brieven aan Koos. www.timfransen.nl

 

 

 

Aanvang filosofisch café: 19.45 uur

Remonstrantse kerk, ingang Oranjekade 1, Haarlem

Entree: € 5 / Studenten & HaarlemPas € 3

Aanmelden is niet nodig.

 

Boekhandel DE VRIES VAN STOCKUM is aanwezig met een boekentafel.

 

 

 

Verder programma voor het seizoen 2018-2019

 

17 april – Marjoleine de Vos - Doe je best

 

 

 

Ons e-mailadres: fil.cafehaarlem@gmail.com

Onze nieuwe website: www.filosofischcafehaarlem.nl