Gletsjers smelten steeds sneller weg

Civis Mundi Digitaal #82

door Jan de Boer

Overal ter wereld smelten de gletsjers steeds sneller weg. Zij hebben in de laatste vijftig jaar meer dan 9600 miljard ton aan ijs verloren. Ze hebben zo een stijging van het zeeniveau met 2, 7 cm veroorzaakt, dat is 25 tot 30 procent van de totale verhoging van het zeeniveau. Dit zijn de conclusies van een zeer precieze studie, op 8 april jongstleden gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Nature.

« In totaal verliezen de gletsjers ieder jaar ongeveer drie keer zoveel ijs als er in de Europese Alpen ligt », laat Michael Zemp, de eerste auteur van deze studie en glacioloog aan de universiteit van Zurich (Zwitserland) weten. «Onze resultaten tonen aan, dat de continentale gletsjers met name die in Patagonië, Alaska en de Alpen het meest aangetast worden door het klimaat, meer dan de ijskappen van Groenland en van Antarctica, » vult de tweede auteur van het onderzoek, Emmanuel Thibert, glacioloog aan de universiteit van Grenoble en aan het ‘Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l’Environnement et l’Agriculture’ aan.

Voor dit onderzoek dat negentien van de meest met ijs bedekte regio’s in de wereld betreft, heeft de internationale groep onderzoekers gebruik gemaakt van twee soorten gegevens verzameld tussen 1961 en 2016: luchtfoto’s van ook satellieten van 19.000 gletsjers en terrein-onderzoek zoals het nemen van bodemmonsters bij 450 gletsjers. Het resultaat: het verlies van ijsmassa’s is in de laatste dertig jaar versneld, met name in het decennium 2006-2016 met een jaarlijks verlies van 335 miljard ton ijs. Dat is meer dan het wegsmelten van de ijskappen op Groenland en Antarctica, die overigens ook steeds kleiner worden. Deze nieuwe schattingen zijn veel verontrustender dan die van vroeger onderzoek gepubliceerd in Science in 2013. «Met dit ritme zal het grootste deel van het volume van de huidige gletsjers in de tweede helft van deze eeuw in de Kaukasus, in centraal Europa, in het westen van Canada en de Verenigde Staten alsook in Nieuw-Zeeland verdwenen zijn», geeft het onderzoek aan.

Niet alle gletsjers op onze onherbergzame planeet worden geconfronteerd met dezelfde verliezen zoals de gletsjers in het hooggebergte van Azië: de Himalaya, etc. die twee keer minder ijsmassa’s verloren hebben dan het gemiddelde op aarde. Verbazingwekkend is dat sommige gletsjers in Azië, met name in de Kunlun tussen China en India zelfs een vergroting kennen. Hoe dit te verklaren? «Deze gletsjers zouden minder gevoelig kunnen zijn voor de temperatuursverhoging. De toename van irrigatie in de landbouw kan ook meer water in de atmosfeer brengen hetgeen resulteert in meer neerslag. Maar wij hebben te weinig gegevens om dit fenomeen goed te begrijpen, », zegt Fanny Brun, glaciologe aan de Universiteit van Utrecht. Zij vervolgt: «Het is waarschijnlijk dat deze afwijking in de komende jaren verdwijnt, want de opwarming van het klimaat is zodanig dat deze alles overheerst. »

Een zorgelijke situatie want een aantal gletsjers zijn een belangrijke bron voor water op lokaal niveau niet alleen in de Himalaya maar ook in de Andes, laat Emmanuel Thibert weten. Daarbij komt dat het smeltwater van ook deze gletsjers in de oceanen terecht komt en zo bijdraagt aan de stijging van het zeewater. In totaal stijgt het zeewater nu met ruim 3 mm per jaar door het smeltwater van de continentale gletsjers en van de ijskappen van Groenland en Antarctica als ook door de uitzetting van het warmer wordende zeewater. «Het probleem is de cumulatie van verscheidene tientallen jaren die talrijke kuststreken bedreigt», preciseert Emmanuel Thibert.

In 2013 vermeldde het ’Intergovernmental Panel on Climate Change’ (IPCC, mede op verzoek van de Verenigde Naties in 1988 gecreëerd) in een niet aan duidelijkheid te missen rapport een stijging van het zeeniveau van 26 tot 98 cm van 2013 tot het einde van de eeuw. Deze groep experts zal in een speciaal rapport dat in september van dit jaar verschijnt, het onderzoek van 2013 aanpassen en uitbreiden met het leggen van een verband tussen klimaatverandering, oceanen en ijs.

«De resultaten in Nature gepubliceerd zijn interessant in die zin dat zij de complexiteit van de klimaat-machine tonen met een opwarming die niet lineair en ook niet overal gelijk is » zegt Christian Vincent, specialist gletsjers in het hooggebergte, van het ‘Institut des géosciences de l’environnement » van Grenoble, die niet bij dit onderzoek was betrokken. Hij vervolgt « Maar we moeten beseffen dat deze gegevens de ernst van de opwarming van het klimaat onderschatten. De situatie is in werkelijkheid heel wat erger. »

Maar de lezers van dit artikeltje kunnen zich gerust op de hoogte laten stellen door de ook in Civis Mundi verschenen bijdragen van de door zelf uitgeroepen specialist ook op dit gebied, Lode Goukens die al dit soort rapporten, ook die van het IPCC, etc., met veel omhaal van woorden en eigen gemaakte statistieken als pure onzin naar de prullenmand verwijst. Hij laat zich als deskundoloog door deze pseudo-wetenschappers, niet bang maken!! Ben benieuwd wanneer hij gaat bewijzen dat de aarde toch plat is.