Palestina in doodsnood

Civis Mundi Digitaal #82

Aankondiging van: Dries van Agt, Palestina in doodsnood. Uitgeverij Vantilt, 2019.

 

 

Op 11 april presenteerde oud-premier Dries van Agt zijn boek Palestina in doodsnood. Daarin verwijt hij de Nederlandse politiek vérgaande passiviteit, en roept hij op tot steun voor Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS).


Van Agts nieuwe boek is een schreeuw om rechtvaardigheid voor het Palestijnse volk. Dat is afhankelijk van ingrijpen door de buitenwereld om het te beschermen tegen de Israëlische onderdrukking. Die buitenwereld geeft niet thuis, stelt Van Agt. ‘Het Palestijnse volk is een wanhopige drenkeling geworden wiens hulpgeroep niet meer wordt gehoord.’

Van Agt verwijt Nederland en de EU passiviteit en ‘geleuter over de tweestatenoplossing’. Nederland dient zich, als verklaard hoeder van het internationaal recht, te schamen voor die opstelling. Willens en wetens worden de Palestijnen, ook door de Nederlandse politiek, aan hun lot overgelaten.

Eenzelfde verwijt treft christelijke kerken en instellingen in Nederland en andere landen, die de noodkreten van Palestijnse christenen onbeantwoord hebben gelaten. Uitgerekend de hoeders van het christelijke erfgoed van het Heilig Land worden hierdoor in de steek gelaten.

Is er geen hoop voor de Palestijnen? Van Agt wijst op geweldloos verzet als ‘moreel hoogst te waarderen verzet tegen onderdrukking’, en pleit voor BDS – Boycot, Desinvestering en Sancties – als effectief middel om dat vorm te geven. Maar, constateert hij: zelfs daaraan wordt door het Nederlandse parlement geen steun geboden.

Van Agt plaatst zich met zijn nieuwe publicatie in de traditie van de Franse verzetsheld Stéphane Hessel, die op 93-jarige leeftijd het pamflet Indigez-vous! (Neem het niet!) publiceerde (2010). Hessel, mede-opsteller van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, fulmineert tegen de gemakzuchtige teloorgang van sociale verworvenheden en mensenrechten, en roept met name de jonge generatie op tot actie.