Waarom werken we zo hard?

Civis Mundi Digitaal #82

Aankondiging van: Govert Buijs, Waarom werken we zo hard? Uitgeverij Boom, 2019.

 

De economie is wellicht hét centrale voortbrengsel van homo sapiens. Govert Buijs wijst ons de weg naar ‘een economie van de vreugde’, een wereld waarin de economie de mens dient in plaats van andersom.

Waartoe is economie op aarde?
Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we zo hard? Zouden we niet gewoon toe kunnen met vijftien uur werk in de week, zoals Keynes ooit voorspelde? En waarom tellen we al dit gewerk dan ook nog eens bij elkaar op, zodat we één verzamelnaam kunnen gebruiken: ‘de economie’, waarmee het nu eens slecht kan gaan en dan weer goed, die kan groeien, krimpen, tot stilstand komen of juist floreren – en waar we dan ook nog voortdurend zorgen over hebben?

Economie van de vreugde
Inmiddels hebben we een economie die zo ongeveer het hele gelaat van de aarde bedekt, met overal bouwwerken, wegen, verontreinigde lucht en vervuilde zeeën. In dit aanstekelijk geschreven essay probeert Govert Buijs de vraag naar het waarom van die economie als product van menselijke activiteit te beantwoorden en een hoger doel te formuleren: een economie van de vreugde.

Govert Buijs (1964) is bijzonder hoogleraar Politieke Filosofie en Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit Amsterdam en geeft ook filosofieonderwijs aan de VU School of Business & Economics. Momenteel bezet hij de F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in Relatie tot Civil Society. Govert Buijs is co-auteur van Het goede leven en de vrije markt dat onlangs de Socratesbeker won voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende filosofieboek.

Govert Buijs – Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde | Verschijnt 26 april bij Boom uitgevers Amsterdam | ISBN 9789024426478 | paperback, 176 pagina’s | verkoopprijs € 17,50