Gedichten over mysterie en moderniteit

Civis Mundi Digitaal #82

door Piet Ransijn

 

https://singularity.nl/het-mysterie-schrijven. 20-05-2016 door Miriam Wesselink

 

Een wereld vol mysterie                   2019 02 01

 

Het moderne wereldbeeld

dat mij enigszins verveelt

en heb ik achter mij gelaten

Het toont veel te veel hiaten

 

Het reductionistische materialisme

valt van alle kanten te betwisten

Het laat ons achter in een leeg heelal

Haast even leeg als voor de oerknal

Een wereldbeeld waarin de zin ontbreekt

Hoewel het een product is van de geest

 

Zonder het bewustzijn zou er niemand zijn

We zouden geen getuigen kunnen zijn

van de wereld als een onontdekt terrein

waarvan we slechts een fractie weten

en de zin ervan niet kunnen meten

 

Het is een wereld vol mysterie

van niet alleen de zichtbare materie

Een wereld zonder einde en begin

en ieder onderdeel heeft zin

in een geheel dat meer omvat

dan de kennis van de wetenschap

met al zijn expertise kan bevroeden

en grote wijzen slechts vermoeden

 

Een wereld met een diep mysterie

omhuld door lagen van materie

Uiteindelijk is de vraag

wat is de diepste laag?

 

www.nd.nl/nieuws/opinie/je-bent-verveeld-zoekt-zin-en-krijgt-christelijke.3139421.lynkx

 

Het moderne levensgevoel   2019 01 14          

 

Er zijn modernisten

die de zin betwisten

van het geestelijke leven

Niets is meer verheven

 

Er is ook geen vooruitgang

En het leven duurt te lang

Is het beter te verdwijnen

door een zelfgekozen einde?

Voor we dementeren

of de wereld ruïneren

 

Is dit nu de vrijheid

die de moderniteit

ons heeft gegeven?

Moeten we zo verder leven?

Zonder ziel en zonder geest

die de Schepper ons gegeven heeft

 

Er is geen Schepper meer te vinden

Er is een scheppingsmoment*                                   * De oerknal geheten

dat geen Schepper kent

En daarna een soort van blinde

evolutie zonder zin en doel

 

Het moderne levensgevoel

geeft veeleer beklemming

dan het leven een bestemming

en geen diepere zin en waarde

dan genieten hier op aarde

 

Er is geen God en geen gebod

Wat voor ons telt is het genot

dat wij soms even mogen beleven

om ons leven nog enige zin te geven

 

https://singularity.nl/het-mysterie-schrijven

 

De belofte                  2019 02 21

 

De belofte van de technologen

heeft de wereld vaak bedrogen

En de wens een wereld vrij van strijd

werd door filosofen ooit beleden

als een droom van eeuwig vrede*                             * Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden

 

Wat er kwam de droom ten spijt

was nog nooit vertoonde strijd

heel massaal op wereldwijde schaal

ongehoord verwoestend en fataal

 

Ook beloften van de utopisten

die iets beters voor de wereld wisten

leidde steeds tot mooie dromen

die nog niet zijn uitgekomen

 

Tegenwoordig zijn er ecologen

die geen uitstoot meer gedogen

in een wereld die weer puur

moet worden als natuur

 

Maar de wereld van het heden

heeft veel dichtbevolkte steden

die enorm veel afval produceren

door een overmatig consumeren

 

In verlangens die ons binden

is vervulling niet te vinden

Ook al kent men overvloed

is er steeds iets wat nog moet

 

Elke onvervulde wens

wordt beleefd als heel intens

Een eenvoudig zinvol leven

kan ook veel vervulling geven

 

Hart en zorg voor de natuur

voelt van binnenuit heel puur

Wij voelen ons weer deel

van een zinvol groot geheel

 

De natuur geeft ons het leven

als een onuitputtelijk gegeven

als een bron van overvloed

die ons vult met goede moed

 

Wat de mensen ook bedenken

kan ons niet de volheid schenken

die zij steeds weer aan ons geeft

omdat zij iets in zich heeft

dat boven mens en wereld uit reikt

naar een verte die geen mens bereikt

 

https://godenenmensen.com/2014/02/09/ontsluiert-de-wetenschap-het-mysterie-god; Nieuws over filosofie en religie door Paul Delfgaauw

 

Levenskracht             2019 02 04

 

De wereld wordt geleid door machtigen

Zij leiden de halfslachtigen

Dan heb je ook nog de daadkrachtigen

Ze zijn niet altijd machtig

en zeker niet halfslachtig

 

Zij leven als gedrevenen

die op een doel afstevenen

dat zelden wordt bereikt

en in de verte wijkt

in een machtig streven

naar volledig leven

met het Al verweven

 

Het gaat niet om de macht

maar om de levenskracht

een menselijke vorm te geven

in een zinrijk samenleven

 

Wetenschap was vroeger verbonden met het goddelijke

omdat de schepping intelligent en wiskundig  in elkaar zit

Zie Wikipedia, wetenschap in de middeleeuwen

 

Op zoek naar integrale wetenschap   2018 12 09

Gegrepen door de wetenschap

waar ik een zwak voor had

was ik jong al in de weer

met Darwins evolutieleer

 

Er waren echter veel hiaten

om ontstaan van soorten te verklaren

Ik hechtte eigenlijk meer geloof

aan Teilhard de Chardin als filosoof

in de lijn van filosofen als Bergson

die op dat spoor al vroeg begon

 

Ik ging bij filosofen in de leer

en koos toen voor een wijsgeer

die mij leerde mediteren

en wilde anderen dat ook leren

 

Mijn studie aan de universiteit

leek soms op een individuele strijd

met starre opgedeelde instituties

en beperkte en bekrompen visies

 

Ik wilde onderzoek naar mediteren

met mijn eigen studie integreren

Kreeg ook steun van een docent

en heb een breed terrein verkend                                 

 

Een hoogleraar verleende de gunst                              

om mij te verdiepen in romankunst

Omdat hij zelf een schrijver was

en ook veel literaire werken las

 

Ik zocht naar integrale wetenschap

waar sociologie het meest van had

omdat er veel terreinen samenkomen

van het alledaagse doodgewone

tot bevlogen toekomstdromen

 

Van de alledaagse werkelijkheid

tot een wereld zonder strijd

die door wijsheid wordt geleid

Maar de wijsheid op de troon

klinkt nog als een droom

 

 

Voorbij meningen                 2019 01 16

 

Heftige disputen en discussies

hebben zo hun repercussies

Iedereen gaat voor zijn eigen gelijk

Bijna niemand ziet het onafhankelijk

 

Een integrale visie op het leven

lijkt aan weinigen gegeven

die voorbij de meningen gaat

in een meer verlichte staat

 

Waar het weten van de ziel

als een licht naar binnen viel

en voorbij het denken komt

dat in dit licht verstomt