Gedichten over ethisch leven

Civis Mundi Digitaal #83

door Piet Ransijn

 

Dat geldt dan ook voor dieren

 

Ethisch leven                      2019 04 12 Na lezing van Peter Singer, Een ethisch leven en The Ethics of What We Eat

 

Al het weelderige leven

is ten dode opgeschreven

Komt er nog een nieuw begin?

Of is dat tegen beter weten in?

 

Alle weelderige levensvormen

die de hemelen bestormen

neigen naar een einde

dat niet is te vermijden

 

Leven gaat gepaard met lijden

dat de wijze wil begrijpen

en zo mogelijk wil mijden

door zich aan een doel te wijden

 

dat onnodig leed verlicht

door te leven volgens inzicht

Inzicht in de wetten van het leven

die door wijzen zijn beschreven

 

https://kroost.org/wp-content/uploads/2015/03/IMG_9569f.jpg

 

Wetten van het leven

 

Er is een wet van medeleven

aan ons is meegegeven:

wat jij niet wil dat jou geschiedt

doe dat ook een ander niet

 

En een wet van het zaad

dat ooit ontkiemen gaat

Je oogst ooit wat je zaait

waarheen de wind ook waait

 

Daden keren tot de dader terug

Soms na jaren, soms al vlug

Zo zijn er wetten in het leven

die door wijzen zijn beschreven

 

De wetten van de wetenschap

ontwikkelen zich razend rap

Maar de wetten van het leven

zijn nog ongerept gebleven

 

Voor de wetten van de geest

geldt dit mogelijk het meest

Ook de eerbied voor het leven

is een onvermijdelijk gegeven

 

Het wonder van het leven

 

De wetenschap moet ervoor buigen

om zijn eerbied te betuigen

Het wonder van het leven

is deels nog onbekend gebleven

 

De wetenschap kan niet ontdekken

hoe zij dat zou kunnen scheppen

Ons weten dient het leven

waarvan we weinig weten

 

En we weten weinig van het einde

als we van het leven scheiden

Het mysterie van de dood

blijft nog levensgroot

 

https://tallsay.com/page/4294986112/biocentrisme-leven-we-in-een-illusie-gecreeerd-door-ons-bewustzijn

 

Geest en stof

 

We weten niet eens wie we zijn

Onze geest is onbekend terrein

Het lijkt een werking van materie

Hoe het werkt is een mysterie

 

De verbinding tussen stof met geest

is eeuwenlang een bron geweest

van oneinigheid en woordenstrijd

en heeft niet geleid tot een vergelijk

 

Mensen die de geest tot stof herleiden

krijgen bijval in moderne tijden

Wie het raadsel van bezielde stof

ontsluit verdient ons aller lof

 

Onze wetenschap schrijdt voort

Vele vragen krijgen antwoord

Maar van de bezieling van het leven

is nog heel veel onbekend gebleven

 

Wat men van geheimen van de geest

in omstreden oude boeken leest

vervult een mens met diep ontzag

over wat de mensengeest vermag

 

Aldous Huxley, The Doors of Perception

https://iperceptive.com/works/doors-of-perception-aldous-huxley.html

 

Naar een rijker, voller leven

 

Als de ramen en de deuren opengaan*

voor het wonder van het leven

wordt ons alledaags beperkt bestaan

boven de verdeeldheid uitgeheven

 

Naar een rijker, voller leven

en een breder, dieper weten

dat het leven zijn bestemming vindt

als het ongehinderd wordt bemind

 

En de weelde van het leven hier op aarde

in zijn intrinsieke waarde wordt gelaten

en behoed voor te vermijden schade

door te leven naar morele waarden

 

Want wat zou het de mensen baten

als zij hun levensader zouden schaden

en de eerbied voor het leven

in de zucht naar winst vergeten?

 

*William Blake: “If the doors of perception were cleansed every thing would appear to man as it is, Infinite. For man has closed himself up, till he sees all things thro’ narrow chinks of his cavern.” The Marriage of Heaven and Hell

 

 

De prijs van de moderne tijd                      2019 05 05 

 

Slavernij en eenzaamheid

 

Bij alle verworvenheden

zijn er onvolkomenheden

Het volmaakte is ons in dit leven

bij lange na nog niet gegeven

 

Veel mensen leven nog in slavernij*                         * Dat geldt evenzeer en meer voor andere tijden

Er zijn maar weinig mensen vrij

Vele mensen leven in groepen

waarin zij geborgenheid zoeken

Velen lopen achter leiders aan

en leiden een afhankelijk bestaan

 

Ook veel mensen zijn alleen

als saamhorigheid verdween

Dat is een levensgroot probleem

Waar gaat dat in de toekomst heen?

 

Verlangen mensen in de diepte

niet hartstochtelijk naar liefde?

Veel mensen willen romantiek

Men verdraagt de kille leegte niet

die je vaak in grote steden ziet

 

Als prijs voor de moderne tijd

raken vele mensen elkaar kwijt

Veel mensen sterven eenzaam

Vaak niet ver van ons vandaan

 

Ze verdwijnen in de anonimiteit

en missen de gezelligheid

Is dit de wereld die wij wensen

voor onszelf en medemensen?

 

 

Probematiek van ouderen

 

Oude mensen worden doorgesluist

naar een soort verzorgingshuis

waar zij professioneel begeleid

samen wachten op hun eind

 

En hun tijd met puzzels vullen

achter ramen tussen oude spullen

om de leegte te verhullen

die hen tot het eind begeleidt

 

Hoe zij naar het leven kijken

kan nog menigeen verrijken

als wij ons meer interesseerden

voor wat zij van het leven leerden

 

De samenleving valt uiteen in groepen

en splist zich verder in beroepen

Generaties die elkaar vermijden

raken van elkaar gescheiden

Wij maken verder onderscheid

in sekse, klasse en etniciteit

 

 

Verbindende waarden

 

Wat zijn de verbindende waarden

die mensen in hun waarde laten?

De gezamenlijke zorg voor onze aarde

wordt door velen reeds gedragen

als een alomvattende waarde

 

die mensen, dieren en milieu omvat

en de contradicties uitvlakt

Of juist nog scherper stelt

zoals tussen arm en welgesteld

 

Er groeit een collectief bewustzijn

dat wij wereldburgers zijn

Geworteld in de eigen natie

groeit de mondiale integratie

 

Verbanden worden mondiaal

en verbondenheid groeit nationaal

Maar ook tussen vele landen

versterken zich de banden

 

Het nationale gemeenschapsgevoel

is echter niet het hoogste doel

Iedere groepering is een onderdeel

van een groter mondiaal geheel

 

Middelpuntzoekende krachten

kunnen de centrifugale compenseren

en de contradicties verzachten

mitigeren, complementeren, integreren

 

De vijandschap en polemiek

wordt zo een kleurig mozaïek

Door het oog van de kunstenaar

complenteren de kleuren elkaar

 

Zo kunnen wij elkaar verrijken

als wij ethisch en esthetisch kijken

vanuit een grondgevoel van empathie

dat liedt tot onderlinge harmonie

 

 

Het goede doen                 2018 08 15

 

De wereld die men ziet

begrijp ik heel vaak niet

Het gedrag van medemensen

zou ik veelal anders wensen

Meer begrip en mededogen

zou van mij wel mogen

 

Ik heb slechts mijn gedrag

onder mijn eigen gezag

en wil het goede doen

niet alleen maar uit fatsoen

 

Ik zoek gerechtigheid

voorbij conventionaliteit

Want wat er allemaal hoort

lijkt soms licht gestoord

 

Conventies die je ziet

zijn zo vaak het goede niet

omdat mensen uit fatsoen

niet altijd het goede doen

en anderen gaan verwijten

dat ze van de norm afwijken

en elkaar niet meer begrijpen

 

Het gaat niet om conformeren

en aan anderen mores leren

of anderen te willen dwingen

net als ons te leren zingen

Ieder vogel zingt zijn eigen lied

en de een begrijpt de ander niet

 

Als de bereidheid er zou zijn

er voor elkaar te willen zijn

en mensen elkaar weer verstaan

dan zou het allemaal anders gaan

Dan zou het mooie en het goede

dat wij in ieder mens vermoeden

meer naar voren komen

 

Dan zouden wensen en dromen

steeds meer tot vervulling komen

Dan worden sprookjes werkelijkheid

en krijgt het leven kwaliteit

 

 

Dierenliefde              2017 12 06

 

Opgegroeid op het land

voelde ik mij vaak verwant

met dieren, niet met mensen

met hun opgefokte wensen

 

Een dier is authentiek

en heeft geen tactiek

Dieren veinzen niet

Ze zijn zoals je ziet

 

Hun reactie is direct

ook als je hun irritatie wekt

Dieren zijn goedmoedig

In wezen zijn zij goedig

 

Worden ze geraakt

dan zijn ze niet gemaakt

Zij uiten zich nog puur

volgens hun natuur

 

Zoals een dier kan grommen

begin ik ook te brommen

wanneer mij iets niet zint

of als men met kritiek begint

 

Zijn haar gaat overeind

als er iets bedreigend schijnt

Hij is dan op zijn hoede

soms met ingehouden woede

 

Dierenliefde is nog instinctief

Dat maakt hen zo lief

Er is geen verlegenheid

in hun genegenheid

 

Een dier voelt mensen aan

Blijft vaak bij hen vandaan

Behalve als het tederheid ontmoet

Want zachtheid doet hen goed

 

Het voelt hun energie

en dikwijls weinig synergie

Mensen willen meestal iets

en geven niets voor niets

 

Terwijl een dier eenvoudig is

Het denkt niet en voelt hoe het is

Het wil een plekje en wat eten

Wat het meer wil laat het weten

 

Misschien soms wat genegenheid

en ook een beetje tederheid

Wil ook zijn affectie kwijt

en let dan niet op tijd

 

In de menselijke levensstijl

van kopen en consumeren

en de aarde ruïneren

zien zij weinig heil