Promotie Eva Eijkelenboom

Civis Mundi Digitaal #84

Mede namens Civis Mundi wens ik je van harte geluk met je promotie, waarmee je je academische studie succesvol voltooid hebt. Het is al lang geleden toen onze wegen zich plotsklaps kruisten. Toen ik hoofd was van de toenmalige staatkundig-economische afstudeerrichting heb ik je eerst leren kennen als voortreffelijke economiestudente en assistente van mij in mijn toenmalige werk. Die afstudeerrichting is helaas allang ter ziele gegaan, maar met een deel van de OSED heb ik binnenkort nog een plezierige samenkomst, waarin we ook terugkijken naar die staatkundig-economische richting.

Na je geslaagde economiestudie ben jij, tot veler verrassing, overgestapt naar de rechtenfaculteit, en daar heb je, mede dankzij je succesvolle economiestudie, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de financiële rechtsbeoefening als vak. Dat is nu een belangrijk vak geworden, terwijl het in mijn rechtenstudie nog weinig te betekenen had. Ik ben je ook in die studie blijven volgen, en was verheugd over je bereidheid om lid te worden van het bestuur van Civis Mundi. Ook in die kwaliteit heb ik je leren waarderen als toegewijde studente en medewerkster.

De laatste jaren is mijn verbondenheid met jou minder geworden, als gevolg van mijn snel stijgende leeftijd (nu 93 jaar) en daarmee samenhangende fysieke beperkingen. We hebben in die tijd niettemin al gespeculeerd over je verdere carrière. Die ligt nu wijd open. Ik heb toen al op termijn gespeculeerd op een academische carrière, met het hoogleraarschap als perspectief. Wel heb ik eraan toegevoegd dat je niet meteen je moet opsluiten in de universiteit. Ik wens je in ieder geval een mooie professionele carrière, en natuurlijk ook een geslaagde ontplooiing als jongedame in Rotterdam.

 

Met veel genoegen denk ik terug aan jou als veelzijdig student en medewerkster. Ik blijf je ontwikkeling met gestage aandacht volgen, zolang het mij gegeven is. Hoera, Eva, met wat je tot nu toe in je professionele ontwikkeling tot stand gebracht hebt, evenals in je persoonlijke ontwikkeling. Het ga je goed!

 

Wim Couwenberg