Tilburg University: Helende zorg. Boekpresentatie | 13 juni

Civis Mundi Digitaal #85

Voorafgaand aan de presentatie van de bundel Helende zorg. Een geïnspireerd perspectief op gezondheid en zorg (een uitgave van Berne Media), zal tijdens een symposium de waarde en betekenis van helende zorg voor het werk van de geestelijke verzorgers en voor het welzijn van mensen nader verkend worden.

 

Over het boek

In de zorg zou het moeten gaan om ‘positieve gezondheid’ – een door arts-onderzoeker dr. Machteld Huber ontwikkelde visie die nieuwe en verrassende perspectieven biedt op gezondheid en zorg, op wat daar anders kan en van belang of betekenisvol is. Heel de mens komt dan in het vizier.
In deze bundel laten theologen en geestelijk verzorgers het belang zien van de existentiële dimensie van zorg: omgaan met verlies van autonomie, met kleine en grote gebeurtenissen, met vreugde, maar ook met lijden en verdriet. Het gaat dan om levensovertuiging, om zingeving en spiritualiteit.
Waar het genezen eindig is, gaat het helen gewoon door. Het lijkt iets tussen mensen en ‘in’ mensen, en hen tevens overstijgend.
In de bundel schrijven Holkje van der Veer, Annemieke de Jong-van Campen, Petra Galama, Jos Moons, Willem Marie Speelman, Anne Christine Girardot, Elly van Kuijk, Ytsje de Groot, Wim Smeets, Sjaak Körver en Désanne van Brederode.

Uit het voorwoord:
De existentiële dimensie is het aspect van het menselijk leven waarin het gaat om zelfredzaamheid en weerbaarheid, om autonomie, omgaan met kleine en grote gebeurtenissen, met vreugde, maar ook met lijden en verdriet; het gaat om je levensovertuiging, om zingeving en spiritualiteit.
Het ligt voor de hand dat theologen zich aangesproken voelen: zingeving en de rituelen, woorden en overtuigingen die door religieuze tradities worden vorm- en doorgegeven, zijn hun werkterrein. Net als van de geestelijk verzorgers, die in ziekenhuizen en allerlei andere zorginstellingen (en thuis) de spiritualiteit en levenshouding van mensen proberen te sterken en hen willen helpen in het zoeken naar betekenis- volle antwoorden op levensvragen en naar wijzen van omgaan met en het accepteren van wat moet en is.
Als genezen de medisch-technische kant van de zorg is, dan gaat het bij helen om het menselijke aspect; wat trouwens een zekere techniek niet uitsluit, zoals nog duidelijk zal worden in verschillende bijdragen in de bundel. Helen is er altijd. Zelfs de knapste dokter zal haar of zijn patiënt niet alleen als een interessant geval benaderen; wat niet uitsluit dat een patiënt een interessant geval kan zijn. Als de arts je aankijkt, bemoedigend toespreekt of rustig en helder kan uitleggen wat je mankeert en wat er niet of wel aan te doen is, geeft dat vertrouwen.
Dit soort zorg is helend, paradoxaler wijze ook als het ongemak pijnlijk is of de boodschap door de ziel snijdt.

Programma

13.30       Inloop met koffie
14.00        Welkom door dr. Arnold Smeets (coördinator Luce, Tilburg School of Catholic Theology)
14.10        Inleidingen door

  • dr. Petra Galama, geestelijk verzorger Amphia Ziekenhuis, Breda
  • Charlotte Molenaar MA, geestelijk verzorger Centrum voor Levensvragen, Diemen
  • dr. Sjaak Körver, universitair docent Tilburg School Catholic Theology en directeur UCGV

Aansluitend: vertoning van een fragment uit de documentaire Tijd om te sterven uit 2017 van Anne Christine Girardot (Nachtzon Media).
15.30        Gelegenheid tot gesprek met de zaal
16.00        Presentatie van de bundel Helende zorg.
Aansluitend is er gelegenheid het boek aan te schaffen.

 

Praktische gegevens

wanneer: 13 juni 2019, 14.00-16.30
waar: Auditorium van het Museum Catharijneconvent.
Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht

Toegang is gratis, aanmelding via deze link. Aan het eind van de middag is het boek te koop.