Gedichten uit de mooie maand mei

Civis Mundi Digitaal #85

door Piet Ransijn

www.dieptemeditatie.nu/zo-ervaar-schoonheid-moment-en-moment-en-wwmoment-en

 

Dit zijn een paar gedichten geschreven na een veertig jarig huwelijk

 

Samenstromen                                 2019 05 23

 

Mijn leven was een lange tocht

waarbij ik schoonheid zocht

En waar ik ook maar keek

was het of zij voor mij week

Soms bleef zij voor mij staan

Of was dat maar een waan?

 

Ik ontmoette haar in veel gedaanten

die mij telkens weer beaamden

dat een mensenleven overvloeit

als het bovenmate wordt geboeid

door een haast onaardse schoonheid

die voorbij de zinnen glijdt

 

Al is het maar een kort moment

als liefde onbelemmerd zich bekent

in een niet te vatten eenheid

waarin tijd verglijdt in eeuwigheid

levensstromen worden meegenomen

en in eenheid samenkomen

 

In een overstelpend gevoel

reikt het leven aan zijn doel

een gevoel van bliss

dat niet te vatten is

 

 

Schone toekomstdromen           2019 05 31

 

De manier van produceren

waarbij wij de aarde ruïneren

is voor dieren destructief

en geeft mensen ongerief

 

Vervuiling gaat naar alle kanten

en bezoedeld onze stranden

Zelfs in onze grote oceanen

balt het vuil zich samen

 

Is er een alternatief?

Hebben wij het leven lief?

Geven wij om de natuur?

Willen we een andere cultuur?

 

Zien wij moeder aarde

als een onvergankelijke waarde?

Onze levensvisie lijkt te grof

Is er meer dan kracht en stof?

 

Is er ook zoiets als schoonheid

wijsheid, goedheid en gerechtigheid?

Of zijn dat slechts oude idealen

uit verouderde verhalen?

 

Als voldoende mensen

een betere wereld wensen

kunnen wij die ook creëren

en een beter leven realiseren

 

Als de wensen en de dromen

van vele mensen samenkomen

in een integraal verhaal

verwerkelijkt hun ideaal

zich zonder veel kabaal

 

Zoals bomen tot de hemel groeien

bloemen in gevarieerde kleuren bloeien

zo ontstaat in harmonie met de natuur

een vernieuwde en geïntegreerde cultuur

 

Waarin oude idealen weer tot leven komen

in geïnspireerde toekomstdromen

waarin wijsheid, goedheid en gerechtigheid

de bakens vormen van een nieuwe tijd

 

Sandro Botticelli, De geboorte van Venus, detail

 

Godin                                                   2019 05 26

Verliefdheid is een gek gevoel

Het schiet vaak naast zijn doel

Hemelhoog er bovenuit

en ver voorbij zijn bruid

 

Voorbij de aardse werkelijkheid

De verbeelding is daarmee in strijd

De betovering blijft zo in leven

en is na de dood van God gebleven

 

De ziel streeft naar de hemel

voorbij het wereldse gewemel

en vindt de hemel soms op aarde

in onvergankelijke waarden

 

Waarden werken nog als goden

die ons ooit bezieling boden

en betovering van onze zinnen

Liefde schept nog steeds godinnen

 

Zoals een vrouw die altijd mooi blijft

of de liefde die ons tot elkaar drijft

Er is in de wereld meer aan de hand

dan wij bevatten met ons verstand

 

De verbeelding is nog aan de macht

als een inventieve scheppingskracht

die het universum doet bewegen

als een onvergankelijk gegeven

 

De vrouw belichaamt schoonheid

scheppingskracht en wijsheid

die in haar worden verbeeld en geëerd

Daarom wordt de vrouw gerespecteerd

 

En als de Goddelijke Moeder

wordt zij gezien als albehoeder

die alle wezens schept en onderhoudt

die aan haar zorg zijn toevertrouwd

Daarom wordt zij overal geëerd

en hogelijk gerespecteerd

 


De Geboorte van Venus door William-Adolphe Bouguereau (1879)

 

Vrouwelijk                         2019 05 15

Mooi en zuiver vrouwelijk

is bijna godgelijk

Lieflijk, teder en zacht

is de vrouwelijke kracht

die doet smelten en vervloeien

soms mijn hart laat gloeien

als een aanhoudende vlam

die niet meer doven kan

 

 

Aangeraakt en meegenomen                   2019 05 02

Als liefde zich vernieuwd

word ik opnieuw verliefd

Zachte schoonheid raakt mij aan

en gaat niet meer bij mij vandaan

 

Ook als ik zit te werken

kan ik het nog merken

Alsof ik wordt begeleid

door een zekere tederheid

 

Er lijkt iets moois te stromen

waar ik door word meegenomen

Uit mijn schulp gekropen

gaat mijn hart meer open

 

 

Een nieuwe start                             2019 05 01

Een vlam die flakkert in mijn hart

maakt nu een nieuwe start

nu een keur van bloemen buiten

overal weer gaan ontluiken

[…]

In verwondering verbonden

helen langzaam oude wonden

die het leven dat ons toelacht

vroeger aan ons toebracht

 

We maken nu een nieuwe start

met een wijd geopend hart

voor de mooie dingen in het leven

die ons in weelde zijn gegeven

 

De duif is de heilige vogel van Aphrodite (Venus) de godin van de liefde

 

Lied van een koerende duif       2019 05 02

Mijn gevoel is als de zee

Het stroomt over, ik moet mee

Het is ook als de lentezon

die de winter overwon

de kou uit de lucht haalt

als hij warm en helder straalt

Zij geeft ons weer warmte

dat heeft zo zijn charme

 

Het brengt bijtjes bij de bloemen

en de duiven aan het koeren

als zij hun nestjes bouwen

en met strootjes sjouwen

om samen in hun nest te vertoeven

waarvoor ze al die strootjes droegen

 

De duif uit zijn gevoel

in onophoudelijk gekoer

Het is zijn liefdeslied

zoals je ook bij mensen ziet

Ik voel met hem een band

mij sterk met hem verwant

en zing zoals je ziet

mijn eigen liefdeslied

 

www.josephkerk-haarlem.nl/maria-koningin-van-de-hemel-22-augustus

 

Mariagebed                      2019 05 12  Moederdag

Moeder Maria

Moeder van de mensen

Moeder van de aarde

Vervuller van wensen

Behoedster van waarden

 

Godgelijkende godin

Gods uitverkorene en gemalin

Schenk ons van alle mooie dingen

ook vooral uw zegeningen

 

www.ellesrunia.nl/nl/artikelen/92-de-kracht-van-kwetsbaarheid

 

Kwetsbaar                                          2019 04 27

 

In mijn kwetsbaarheid

buig ik eindelijk mij neer

in een genegenheid

en mededeelzaamheid

zonder innerlijk verweer

 

Voor de schepper van het heelal

die er was al voor de Oerknal

en door geleerden wordt gekend

als het scheppingsmoment

Welke scheppingskrachten

zitten daar weer achter?

 

Ik voel een groot ontzag

voor de scheppende kracht

die in iedere vogel zingt

en ieder wezen doet bewegen

zonder er maar eentje te vergeten

en de kosmos die ons omringt

 

https://kommacoaching.nl/nieuws/article/31787/21-maart-een-nieuwe-lente-een-nieuw-begin

 

Ieder kwetsbaar mens

is menselijk begrensd

heeft beperkte kracht

en geen goddelijke almacht

 

Ik voel een zekere bevlogenheid

een gevoelige bewogenheid

die mij van binnen voeden

en soms in mij woeden

als verwarmende vlammen

van een onbestemd verlangen

 

In tal van minnezangen

klonk telkens weer verlangen

voor  gedaanten van de liefde

van een kind voor zijn moeder

een minnaar voor zijn geliefde

 

Of verering van een godin

passie van een monnik

ogenschijnlijk ingetogen

maar van binnenuit bewogen

door een onbestemd verlangen

in vorm noch vers te vangen

als de drijfveer van het leven

die ons omhoog doet streven

 

Rusalka, Renée Fleming in opera van Antonin Dvorak

 

Elfje in het maanlicht                    2019 03 01

 

Toen door de avondschemering

het milde maanlicht daagde                      

in een zachte koesterende gloed

en weer warmte bracht in mijn gemoed

 

was het of een arm zich over mij ontfermde

en al hetgeen mij eerste beklemde

langzaam in mijn ziel vervaagde

in de nachtelijke schemering

 

Ik keek op en trof een elfje

dat mij leek te willen helpen

en haar vleugels langs mij streek

toen ik haar in de ogen keek

 

Ik voelde in mijn hart weer warmte

vertederd door een zachte charme

Zij wees mij naar de volle maan

die wij aan de hemel zagen staan

 

De warme koesterende gloed

verwarmde mijn gemoed

en vulde mij met mededogen

Toen ik mijn ogen van de maan

weer terug naar haar liet gaan

bleek zij ongemerkt gevlogen

 

In lucide dromen

is zij teruggekomen

heeft zij mij betoverd

en mijn hart veroverd