Euthanasie. Mag dat? Redetwist met theoloog Annemarieke van der Woude en ethicus Suzanne van de Vathorst | 3 juni

Civis Mundi Digitaal #85

Maandag 3 juni 2019 | 19.30 – 21.00 uur | Cultuurcafé, Radboud Universiteit

 

In Nederland kun je in aanmerking komen voor euthanasie als je lijden uitzichtloos en ondraaglijk is. Wanneer is lijden uitzichtloos? Geldt dat alleen bij terminale ziektes? Of zijn dementie, psychiatrische klachten en de overtuiging dat je leven voltooid is ook goede redenen om te vragen om euthanasie? Ethicus Suzanne van de Vathorst stelt dat lijden zonder perspectief op verbetering uitzichtloos is en dus reden kan zijn voor euthanasie. Theoloog Annemarieke van der Woude stelt dat ook gekeken moet worden naar wat het betekent voor de achterblijvers als iemand sterft door euthanasie terwijl hij niet terminaal ziek is.

In deze Radboud Reflects Redetwist kruisen Annemarieke van der Woude en Suzanne van de Vathorst de degens over het vrijwillig levenseinde. Als deelnemer kun je actief meedoen aan de discussie en aan het einde van de avond, samen met de rechter, een oordeel vellen: wie had er gelijk?

Nutteloos lijden
Van alle mensen die aan kanker overlijden, sterft slechts 15% door euthanasie. De meeste mensen met een terminale ziekte vragen niet om euthanasie. Volgens ethicus Suzanne van de Vathorst bepaalt niet de ziekte de vraag, maar de mate waarin het lijden als nutteloos of uitzichtloos wordt ervaren. Juist voor mensen zonder terminale ziekte, stelt zij, is het lijden ondraaglijk en is euthanasie de enige oplossing.

Zelfdoding?
Voor de mensen die achterblijven, kan euthanasie terwijl iemand geen terminale ziekte heeft, net zulke ingewikkelde emoties oproepen als het overlijden van iemand die zelf zijn leven beëindigt. Annemarieke van der Woude bepleit daarom om terughoudend te zijn bij het inwilligen van een euthanasieverzoek van iemand die niet terminaal ziek is. Wat je dan namelijk eigenlijk doet, is zelfdoding faciliteren.

 

Is het de hoogste tijd dat het taboe op zelfdoding doorbroken wordt? Of is het vooral een voorbeeld van het doorgeslagen ideaal van onze maakbare samenleving?

Op basis van prikkelende stellingen gaan Annemarieke van der Woude en Suzanne van de Vathorst met elkaar in discussie. Programmamaker Liesbeth Jansen, is de rechter.

 

Over de sprekers

Annemarieke van der Woude is theoloog aan de Radboud Universiteit. Ze doet onderzoek  naar heiligheid in het alledaagse leven en in de Bijbel. Daarnaast publiceert ze veelvuldig over het vrijwillig levenseinde, bijvoorbeeld in dagblad Trouw en in haar boeken Als de dood (2015) en Het doodshemd heeft geen zakken (2011).

 

Suzanne van de Vathorst is ethicus en bijzonder hoogleraar Kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven aan de UvA. De leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE).

 

Deelname

Deelname kost € 7,50 | Medewerkers van de RU en het UMC en Alumni Benefits Card-houders € 5,- | Studenten en scholieren en Radboud Reflects-abonnees gratis

Meer informatie

 

Facebook