Recht van spreken

Civis Mundi Digitaal #87

door Toon Peters

 

Yvonne Keuls is inmiddels 87 jaar, maar nog steeds onvermoeibaar aan het werk: schrijver Ivonne Keuls. Met presentator Elles de Bruin blikt ze in het programma Recht van Spreken (11 juli 2019) terug op haar werk en leven.

Grote bekendheid kreeg ze in de jaren 1980 ook n.a.v. haar boeken/ uitlatingen m.b.t. de kindermisbruikende Haagse kinderrechter mr. Theo Rueb. Ze deed aangifte bij justitie, maar dat leidde tot niets. Ergo, justitie en rechtspraak deden geen moeite om dit crimineel optreden van de Haagse rechter mr. Theo Rueb aan de kaak te stellen. Drie jaar publiceerde Keuls een boek over de kwestie. Niemand wilde haar geloven.

Yvonne Keuls  kreeg veel kritiek zowel van de collega rechters maar ook van progressief Nederland. Vrij Nederland trok fel van leer, zo werd daar geoordeeld dat in deze tijden we niet zo streng moesten oordelen over kindermisbruik....

Uiteindelijk werd kinderrechter Rueb met een grote receptie met vervroegd pensioen werd gestuurd. Wel werd Keuls  gewezen op haar verantwoordelijkheid als schrijfster door PG Van Randwijck en rechtbankpresidenten Blauw en Rosink. Slechts dankzij volhardend optreden van Yvonne Keuls is die affaire in de publiciteit gekomen.

Later hebben  de zoons (o.a. de maker van Haagse Harry) van deze mr. Theo Rueb  de beschuldigingen van Keuls echter expliciet bevestigd.

Tot op de dag van vandaag is er weinig veranderd .

Eenieder die een rechter wil aanpakken die het niet zo nauw met zijn ambtseed neemt (klassenjustitie, valsheid in geschrifte, in het geheim bijklussen in zijn baas zijn tijd, niet bijhouden van bijbanenregister, etc.) komt van een koude kermis thuis. De rijen sluiten zich in de schaamtecultuur van het ministerie van justitie en bij  de mainstream media nemen ze de struisvogelhouding aan.