Van politiek naar milieu-mystiek: gedicht voor Jan de Boer

Civis Mundi Digitaal #91

door Piet Ransijn

https://mystiekeschool.nl/levenskunst/jezelf-verbeteren-is-het-milieu-verbeteren/

 

Van politiek naar milieumystiek              2019 11 05 Voor Jan

 

Politici

In een wereld vol problemen

moeten de politici besluiten nemen

Zij moeten echter zelf ook overleven

en hun opponenten weerwoord geven

 

Eerst hun eigen voortbestaan

Zo zijn ze bezig met hun baan

Besluiten in de politiek

berusten op een collectief

Het zwijgende electoraat

dat naar de stembus gaat

 

Zo worden hun leiders gekozen

of kunnen kiezers leiders lozen

die met vage praatjes hen verpozen

Politiek is vaak een woordenspel

 

Uiteindelijk betreft het geld

Hoe de koek wordt opgedeeld

Wie het meest van de begroting steelt

is afhankelijk van wat er speelt

 

In het maatschappelijk debat

kwam lang geleden al de klad

Velen doen maar weinig mee

Hangen liefst voor de TV

 

Wie de meeste praatjes heeft

en de meeste reuring geeft

met grof gekozen woorden

die veel mensen liever horen

kan het volk het meest vermaken

en krijgt vaak ook leiderstaken

 

Wie zijn image mee heeft

zegt wat bij het volk leeft

ook al is het half gelogen

gooit vaak de hoogste ogen

 

Wie niets nieuws te zeggen heeft

woorden geeft aan wat er leeft

die wordt het eerst gekozen

om mensen te verpozen

 

https://www.steviginmijnschoenen.nl/arrogantie-vs-zelfvertrouwen/

 

Goede leiders

Soms komen goede leiders boven

die politiek van retoriek beroven

doortastend aan het werk gaan

en de dingen noemen bij hun naam

 

In de onderlinge politieke strijd

is het winnen het vertrouwen

waar men op kan bouwen

vaak een zeldzaamheid

 

Ze hakken knopen door

en kiezen ergens voor

Doen iets met het ongerief

richten zich naar het collectief

 

De noden van de maatschappij

en niet alleen van de partij

geven vorm aan hun beleid

Niet alleen de politieke strijd

met opponenten en rivalen

en hun wollige verhalen

 

Echte leiders nemen initiatief

Nemen de gevolgen dan voor lief

en pakken de problemen aan

en gevaren voor ons voortbestaan

 

Niet alleen op korte termijn

Ook voor het toekomstig welzijn

van de komende generaties

met hun groeiende frustraties*                                               *Zie bijv.  Greta Thunberg c.s.

dat voor hen te weinig overblijft

als de aarde op een ramp afdrijft

 

Met goede leiders is de politiek

heel wat meer dan holle retoriek

en worden knopen doorgehakt

waar menigeen naar snakt

 

Er wordt perspectief geboden

voor maatschappelijke noden

en besef van onderlinge solidariteit

in plaats van wederzijdse strijd

 

Een goede leider luistert niet

alleen naar complimenten en kritiek

Dient niet alleen maar van repliek

maar neemt zijn opponenten mee

in een gezamenlijk gevoerde strijd

tegen apathie en wanbeleid

 

Een goede leider toont elan

en droomt nog ergens van

Hoe wij met zijn allen overleven

door elkaar de hand te geven

 

Zoekend naar verbinding

Weg met de verblinding

van de jacht op hebbedingen

die zich aan de klant opdringen

 

https://www.vanselfie.com/portfolio_page/duurzaam-bedrijfsleven-duurzaam-verpakt/

 

De rol van bedrijven

Achter politiek bedrijven

schuilt de invloed van bedrijven

die miljardenwinsten maken

en ongemerkt de dienst uitmaken

 

Zolang de macht van de bedrijven

ongemerkt en onderschat zal blijven

ontbreekt het aan doorzichtigheid

in openbaar bestuur en politiek beleid

 

Veel politici gaan later naar bedrijven

om daar invloedrijk te blijven

en ze onderhouden warme banden

met bedrijven in den lande

 

Verstrengelde belangen

spelen hier al veel langer

Elke oorlog kan een goudmijn

voor sommige bedrijven zijn

 

Technische en chemische bedrijven

kunnen door de oorlogsindustrie

hun winst en rendement opdrijven

Niet alleen de wapenindustrie

 

De industrie heeft al heel lang

te veel noten op haar zang

en infiltreert de maatschappij

Wij zijn bij lange na niet vrij

 

Haast overal is ons beleid

afgestemd op rationaliteit

waarbij de grote bedrijven

hun rendement opdrijven

 

De handel en de industrie

bepalen de economie

en ook ons politiek bestuur

wordt erdoor gestuurd

 

We moeten kunnen concurreren

ook als we de aarde ruïneren

Het bedrijfsbelang gaat voor

en de fabrieken draaien door

 

Zolang de lobby’s van bedrijven

buiten ons gezichtsveld blijven

is beleid niet transparant

en is het niet in onze hand

 

Beautiful Artwork by Josephine Walls

https://www.apache.be/gastbijdragen/2018/11/16/sterke-leiders-helpen-planeet-naar-de-vaantjes/ 

 

Milieuproblemen

De milieuproblematiek

heeft te maken met techniek

en met vervuilende industrie

We weten wel van wie

 

Politici dienen nu te zeggen

dat we prioriteiten gaan verleggen

Van industrie naar levenskwaliteit

Van grove winsten naar milieubeleid

 

De agrochemische bedrijven

die zich achter de boeren verschuilen

en zo haast onzichtbaar blijven

vormen een grote vervuiler

 

Boeren laten zich in de luren leggen

door wat die bedrijven zeggen

De wetenschap is ook geïnfiltreert

en wordt met industrie geïntegreerd

 

De grootschalige landbouwindustrie

krijgt veruit de meeste subsidie

Terwijl kleine ecologische bedrijven

vaak buiten de subsidieregelingen blijven

 

Terwijl de zelfbewuste consument

steeds meer de voordelen kent

van duurzame ecologische waren

waar ze bereid zijn meer te betalen

 

http://www.hetgrotereplaatje.nl/collective-consciousness.html

http://www.cagou.com/blog/la-conscience-collective-est-en-train-de-prendre-une-decision-de-groupe-en-ce-moment/

 

Collectief bewustzijn

In het bewustzijn van het collectief

opent zich een ruimer perspectief

dat soms hoop en inzicht geeft

in wat er bij vele mensen leeft

 

De mensen willen voortbestaan

Zijn met hun kinderen begaan

Het welzijn van hun kinderen

mag in de toekomst niet verminderen

 

Prioriteiten zijn aan het verschuiven

Bedrijven mogen steeds minder vervuilen

Steeds meer gaat de collectieve beleving

in de richting van de leefomgeving

 

Ook de samenleving en cultuur

gaan voor het behoud van de natuur

Men voelt zich nu vaak meer verweven

met de bron van al het leven

 

Het lijkt soms op natuurmystiek

Mensen komen tot bewustzijn

Men wil met de natuur verbonden zijn

en een schone, duurzame techniek

 

Nieuwe vormen van spiritualiteit

geven aandacht aan milieubeleid

Verbinding met de eigen natuur

creëert geleidelijk een andere cultuur

Integrale geestelijke waarden

beschermen het leven op aarde

 

God is niet meer buiten het heelal

maar hij of zij omvat het Al

waar wij een onderdeel van zijn

en één mee zijn in ons bewustzijn

voorbij de uiterlijke schijn

 

De kwantumbenadering

benadrukt dat de waarneming

de werkelijkeheid beïnvloedt

en iets met objecten doet

 

Als een meting wordt geregistreerd

wordt een object gelocaliseerd

Plaats en richting worden bepaald

en worden uit onzekerheid gehaald*                      *Zie het onzekerheidsprincipe van Heisenberg

 

Het is slechts een momentopname

Maar ook alle metingen tesamen

geven slechts waarschijnlijkheid

omtrent de eigenlijke werkelijkheid

Het essentiële en uiteindelijke zijn

onthult zich in ons bewustzijn

 

Wij kunnen er bewust van zijn

door als integraal onderdeel

deel te nemen aan het geheel

en ons ervan bewust te zijn

dat we dit geheel ook zijn

 

Waar wij als een onderdeel

samenvloeien met het geheel

waarin wij leven, bewegen en zijn                           *Handelingen van de apostelen 17:28

in een diep en ruim bewustzijn