De waarde van het geld: gedicht

Civis Mundi Digitaal #91

door Piet Ransijn

 

De aanbidding van Mammon, Evelyn De Morgan 1909, zie Civis Mundi nr 34

boekbespreking van Peter Sloterdijk en Thomas Macho, Geld, geest en God. https://www.civismundi.nl/?p=artikel&aid=2799

  

 

De waarde van het geld                                                              2019 11 08

Warenfetisjisme is het nieuwe geloof

zoals Marx reeds observeerde*                               * Das Kapital, bovennatuurlijke kracht toekennen aan waren

En de rijken leven van de roof*                                *De ‘predatory society’, Thornstein Veblen, Theory of the Leisure Class

waarmee zij de aarde domineerden

ongehinderd door hun oude geloof

 

Men zoekt massaal zijn heil in consumeren

wat de aarde onomkeerbaar ruïneerde

Waren worden nu als afgoden vereerd

Waarden worden nu door geld beheerst

 

Geld lijkt overal op aarde

de nieuwe hoogste waarde

Meer dan middel tot een doel

geeft het de bezitter een gevoel

van status en van eigenwaarde

het vermogen meer te consumeren*                    *Conspicuous consumption, zie Veblen

en met anderen te concurreren

om nog meer geld te genereren*                         *De accumulatietheorie van Marx

 

Men vereert het geld als nieuwe afgod*              *Zie Erich Fromm, De gezonde samenleving

Produceren om te consumeren is ons lot

Het nieuwe financiële godsgeloof

berust uiteindelijk op rente en op roof*               *Zie Joseph Schumpeter en Peter Sloterdijk in Civis Mundi nr 89

 

Men kan alleen op geld iets bouwen

als mensen erin geloven en vertrouwen

Als massa’s mensen geld opvragen

kunnen banken dat volstrekt niet dragen*          *Dat bleek bijv. in Griekenland enkele jaren geleden

 

De waarde van het geld wordt nog vertrouwd

maar wordt nauwelijks nog gedekt door goud

Als bijna iedereen in geesten gelooft

ook al is men van verstand beroofd

dan zijn die geesten werkelijkheid*                       *Theorema van W.I. Thomas: ’If a situation is defined als real,

Zo is het ook in de moderne tijd                                 it will be real in its consequenses’

 

Haast iedereen vertrouwt op geld

De waarde van iets wordt in geld geteld

Is het geld is niet overal op aarde

de nieuwe absolute waarde?

Door ons eraan toegeschreven

omdat wij het geld die waarde geven

 

Als wij het slechts als middel beschouwen

en menselijke waarden weer in ere houden

dan wijkt het fetisjistisch geldgeloof

en richten mensen zich niet meer op roof

 

Andere waarden beheren de aarde

en alle mensen zijn van waarde

Vanuit het menselijke medegevoel

zijn zij niet meer middel tot een doel

 

Als mensen uit hun hart gaan leven

zullen zij meer om elkander geven

Als het hart in hen ontwaakt

in het licht dat ieder mens verlicht

worden mensen meer volmaakt

en op dit innerlijke licht gericht

 

Onze zwaar beproefde aarde

krijgt een ongekende waarde

als het licht dat ieder mens verlicht

op de hele aarde wordt gericht

 

Als het hart van mensen groeit

komt ook de aarde meer tot bloei

Wat wij koesteren in ons bewustzijn

zal ook werkelijk van waarde zijn*                          *Zie het bovenstaande  theorema van Thomas

 

Zie ook Civis Mundi nr 34 , ‘Wacht ons een nieuwe catastrofe? Hoe de geld- en graaicrisis terug te dringen’. Boekbespreking van Peter Sloterdijk en Thoma Macho, Geld, geest en God

En Civis Mundi nr 89, ‘’De uit de hand lopende dynamiek van de moderne tijd’, Boiekbesporekking van Peter Sloterdijk, De verschrikkelijke kinderen van de nieuwe tijd.