Menselijke mogelijkheden: gedicht

Civis Mundi Digitaal #91

door Piet Ransijn

Moreel besef zou aangeboren zijn, maar kan verder worden ontwikkeld

https://www.opvoedadvies.nl/moreleontwikkeling.htm

 

Menselijke mogelijkheden                        2019 11 10

 

Een mens heeft vele mogelijkheden

ook moreel besef en helder weten

Daar komt het nu op aan

in de strijd om het bestaan

 

Dat wij soortgenoten niet meer eten

is een kwestie van het geweten

Terwijl wij vele andere soorten

in grote getalen vermoorden

 

Ook de eigen menselijke soort

wordt nog vaak vermoord

Een mens begiftigd met geweten

zou dat beter kunnen weten

 

Dieren als de walvis en de olifant

ook al hebben zij niet ons verstand

zorgen beter voor hun soortgenoten

want zij treuren om hun doden

 

Alle dieren hebben ook gevoel

Ook een worm is niet volkomen koel*                  

Dieren zijn op voortbestaan gericht

Planten groeien naar het licht

 

Zo lijkt aan al het aardse leven

een levensdoel en zin gegeven

De aarde is een levend groot geheel

Ieder wezen is daarvan een onderdeel

 

Aan de mensen is als nieuwe goden*                    * Zie Yuval Harari, Homo Deus

een nieuwe leidersrol geboden

om het leven te behoeden

als beschermer van het goede

 

God loont het goede en straft het kwade

Het laatste echter slechts met mate

Als wij mensen zoals goden willen zijn

mogen wij ons daar bewust van zijn

 

Om naar eer en geweten

onze vele mogelijkheden

in te zetten voor het leven

als een taak aan ons gegeven

 

Daar een mens onderscheid maakt

in recht en onrecht, goed en kwaad

is het zijn taak het leven te behoeden

door te streven naar  het goede

 

Een mens zonder medegevoel

mist zijn levenszin en doel

als een mislukt product

dat niet goed is gelukt:

 

Een meedogenloze  agressieve egoïst

die om zijn macht en invloed twist

een spoor van rampspoed achterlaat

en zelf daarin ook onder gaat

 

Het kan ook anders zijn

Velen komen tot bewustzijn

tot moreel besef en dieper weten

volgen de impuls van hun geweten

 

Die op het goede is gericht

in het licht dat hem verlicht:

het inzicht en het zelfbewustzijn

van een ongedeeld omvattend zijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*                        *Handelingen van de apostelen 17:28

 

*“Zelfs onredelijke dieren… tot de kleine wormpjes geven met alle mogelijke bewegingen aan dat zij willen voortbestaan… Zelfs de lichamen, waaraan gevoel en vegetatief leven ontbreekt… willen het zijn volgens hun aard bewaren”. Augustinus, Civitate Dei, XI, 26, 27