Kerstgedichten

Civis Mundi Digitaal #92

door Piet Ransijn

Rembrandt, De aanbidding van de herders, 1646.

http://www.arendlandman.nl/2010/12/de-diepere-innerlijke-betekenis-van-kerst-de-geboorte-van-jezus-is-symbool-voor-de-geboorte-van-het-licht-in-het-hart-van-de-mens

 

Kerstgedichten

 

De redactie wenst alle mensen de beste wensen voor de kerstdagen en het nieuwe jaar.

 

De geboorte van het licht                            2016 12 24

 

De tijd van geloven is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

De tijd van volgen is voorbij

Niet voor ieder, wel voor mij

 

Er is een innerlijk licht

dat ieder mens verlicht*                                  *Johannes 1:9

Het komt niet van boven

Je hoeft niet te geloven

Het was er vóór de ziel

op deze aarde viel

 

Het is een toebedeelde plicht*                        *Bhagavad Gita III-8

dit godgegeven innerlijke licht

te laten stralen op de aarde

In dit licht gaat alles stralen

Het waardeloze krijgt weer waarde

zoals dat staat in oude verhalen

 

Maar velen geloven niet meer

de grote verhalen van weleer

In duisternis is niet te duiden

wat die verhalen beduiden

Zoals het oude kerstverhaal

Het raakt ons allemaal:

 

De geboorte van het licht

dat ieder mens verlicht*                                  *Johannes 1:9

namen de mensen niet aan*                            *Johannes 1:10-12

Toen is het bij ons weggegaan

Achter sluiers van smart

verborgen in het hart

 

Tot het weer gewekt wordt

uit sluimerende duisternis

en sluiers van gemis

als de zoon van God

opnieuw geboren wordt

in iedere mensenziel

die ooit op aarde viel

 

Al voor het licht op de aarde kwam

was het er als een zachte vlam

en was dit licht de grootste schat

die God ons ooit gegeven had

Het licht van het bewustzijn

waardoor we zijn evenbeeld zijn*                    *Genesis 1:26-27

en in hem leven, bewegen en zijn*                 

 

*Handelingen van de apostelen, 17:28. God is te beschouwen in termen                                                                                       

 van hetzelde licht als het bewustzijn, dat in wezen goddelijk zou zijn.

 

 

Kritisch kerstgedicht                                  1998, laatste gedeelte 2013 12 15

 

Er werd een kind geboren                     

Wie zorgt er voor het kind?

 

Haast alle vrouwen werken

Haast alle mannen werken

en vrijwel niemand weet waarvoor

 

Velen lijken rijk

Maar niemand heeft genoeg

Er heerst ook grote droefheid

en vrijwel niemand weet waarom

 

Want iedereen is bezig

Van hier naar daar

Van hot naar haar

En vrijwel niemand weet waarheen

 

Er werd een kind geboren

Het had niets en bezat niets

Alleen vrede en vreugde

Eenvoud en liefde

 

Ik wou dat alle mensen

weer werden als dit kind

 

        *******

 

We zijn als kind geboren

en zijn het kind in ons verloren

Verloren in onszelf

 

Het kind wordt weer herboren

Herboren in onszelf

Herboren als een kind

 

Wie zorgt er voor het kind?