Dacht u dat de aarde rond is?

Civis Mundi Digitaal #93

door Jan de Boer

Waarschijnlijk bent u net als ik ervan overtuigd dat de aarde rond is, dat deze om de zon draait en dat zij een wordingsgeschiedenis heeft van enige miljarden jaren. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd en het gekke is dat steeds meer mensen daar niet in geloven. Dat zijn over het algemeen mensen die hun regering, hun instituties en wetenschappers wantrouwen en overal een complot in zien….zij geloven alleen in de Heere God en zijn ervan overtuigd dat de aarde plat is. Vijf eeuwen nadat de wijsgeer en natuurkundige Galileo Galilei veroordeeld werd op instigatie van de katholieke kerk voor obscurantisme en zuchtte « En toch draait de aarde rond » zijn er nog nooit zoveel aanhangers van de platte-aarde-theorie geweest als nu. Volgens een peiling YouGov in april 2018 denkt 16 procent van de Amerikanen dat de aarde plat is, het percentage bedraagt zelfs 34 procent van mensen van 18-24 jaar. De beweging wint overal op aarde aanhangers: van Spanje tot Tunesië en ook Frankrijk is niet gespaard.  Volgens het bekende onderzoeksinstituut Ifop is 9 procent van de Fransen van oordeel, dat « het mogelijk is dat de aarde plat en niet rond is ». Grote bijeenkomsten van « platte-aarde-gelovigen » hebben plaats gehad in Zuid-Korea tot in Indonesië ……. Ook Brazilië kent duizenden « platte-aarde-gelovigen » met name onder de evangelisten.

 Op 14 november 2019  werd de eerste « Flat Earth International Conference » gehouden in het Amerikaanse Dallas. Meer dan 600 deelnemers betaalden 249 dollar om te luisteren naar de « experts » van de platte aarde. Het programma bevatte lezingen, video’s van de NASA die natuurlijk getrukeerd waren, leugens over hen die geloven dat de aarde rond is , « de strijd tegen Satan en de krachten van het het kwaad » ….. De organisator van dit evenement zei: « Jezus is de waarheid en het leven ( Johannes 14 :6) ». De missie van de platte-aarde gelovigen, de discipelen van een nieuw evangelie, is het uitdragen van deze ultieme waarheid: de aarde is plat als een pizza en overdekt met een koepel zoals de kitsch-bollen die men omdraait om de sneeuw te zien vallen. Mark Sargent, één van de sterren van de beweging laat weten dat de uitdrukking « Flat Earth » op google de meest gezochte uitdrukking is. Hij en andere pioniers hebben zes jaar geleden hun eerste video’s gepost, die nu overal op internet te zien zijn: waarschijnlijk de oorzaak van deze epidemie van platte-aarde-gelovigen. Mark Sargent: « You Tube maakt een geweldige publiciteit voor ons ». Nu er recentelijk door het bedrijf is ingegrepen, zien de gelovigen er een complot in om de waarheid te verbergen.

Net als de  creationisten die niet in de evolutie-theorie van Darwin geloven en ervan overtuigd zijn dat de aarde een acht duizend jaar geleden door God is geschapen en dat mensen en dinosaurussen samen op aarde  waren - wist u  dat de  Amerikaanse vice-president, de evangelist Mike Pence zo’n creationist is …inderdaad niet te geloven! -  verwerpen de platte-aarde-gelovigen de « mainstream science ». Zij zien zich als een minderheid van soldaten van de waarheid in oorlog tegen de leugens in het algemeen en in meerderheid vooral tegen de theorieën van Galilei, Copernicus, etc. Als goede aanhangers van de complot-theorie hebben ze overal een antwoord op. De foto’s van de ronde aarde door de NASA…fotoshop! De eerste passen van de mens op de maan….een film van Stanley Kubrick! En natuurlijk zwijgen de media in alle talen….. Het grote evenement op deze « Flat Earth International Conference»   was het optreden van de in Amerika redelijk bekende  extreem-rechtse humorist Owen Benjamin die altijd de slogan « hun tegen ons » gebruikt. Hij is geobsedeerd door joden, homosexuelen, feministen, vrij-metselaars …. voorstander van thuis-onderwijs want « op school leren ze onze kinderen anale sex ». Hij adoreert - hoe kan het ook anders - de evangelische dictatoriale president Bolsonaro van Brazilië ……

Mark Sargent: « Owen Benjamin … nou nee! In onze gemeenschap zijn er heel veel verschillende bloedgroepen, gelovigen en niet-gelovigen… Er zijn ook heel wat hypotheses over modellen van de platte-aarde. Maar dat deze plat is, staat voor iedereen vast.»

Met dank aan de journalist Doan Bui voor de door mij gebruikte gegevens ontleend aan zijn voor de Nouvel Observateur geschreven uitgebreide reportage over de platte-aarde-gelovigen.