Onderhandelingen over een internationaal akkoord over biodiversiteit

Civis Mundi Digitaal #93

door Jan de Boer

In navolging van de klimaatconferentie van Parijs in 2015 met haar vervolgconferenties heeft de Verenigde Naties zich ook een duidelijke missie op het gebied van de biodiversiteit gesteld. Ophouden met de erosie van de biodiversiteit, de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier beheren  en het herstel van ecosystemen zijn de onderwerpen op de vijftiende conferentie van de  Conventie van de Verenigde Naties over de biologische diversiteit (CBD). Deze conferentie wordt gehouden in oktober 2020 in Kunming in China. De onderhandelingen daar moeten uitmonden in de adoptie van een mondiale routebeschrijving om het geheel van de ecosystemen te redden.

De CBD heeft nu voor deze onderhandelingen op 13 januari een eerste tekst gepubliceerd met 17 doelen, waaronder het zeer ambitieuze voorstel om tenminste 30 procent van de planeet – aarde en zee – van nu tot 2030 te beschermen. « Het doel is het verlies aan biodiversiteit tot 2030 te stabiliseren om zo de biodiversiteit en daarmee de ecosystemen de kans te geven zich te herstellen ».  De tekst onderstreept de conclusies over de biodiversiteit van de internationale groep experts van de Verenigde Naties. In een uitgebreid in mei 2019 gepubliceerd rapport bevestigden deze experts de rol van de landbouw, de ontbossing, de visserij, de jacht, de klimaatverandering, de vervuiling en de invasie van niet inheemse soorten planten en dieren inzake het milieubederf. Volgens dat rapport is 75 procent van het aardse milieu en 66 procent van het zeemilieu ernstig aangetast door menselijke activiteiten. Het resultaat: ongeveer een miljoen soorten dieren en planten van de op aarde geschatte 8 miljoen soorten dieren en planten worden met uitsterven bedreigd. Bijna 23 procent van de vogels, 25 procent van de planten, 33 procent van de koraalriffen, 10 procent van de insecten en meer dan een derde van de zee-zoogdieren worden met uitsterven in de komende decennia bedreigd.

Om deze snelle neergang van de biodiversiteit te bestrijden stelt de werkgroep van de CBD voor het percentage beschermd aardoppervlak te verhogen naar 30 procent. Hetzelfde geldt voor de beschermde zeegebieden. Nu vertegenwoordigen deze beschermde zones 17 procent van het aardoppervlak en 10 procent van het zeegebied. Binnen de voorgestelde 30 procent beschermd gebied moet 10 procent een zeer strikte bescherming krijgen. Geen enkele menselijke activiteit, hoe goed gereglementeerd ook, mag daar plaats vinden.

Een ander doel van deze COP15 is het klimaat en de biodiversiteit met elkaar te verbinden. « Natuur en klimaat zijn de twee kanten van dezelfde medaille en wij moeten beide crises met dezelfde vastberadenheid in alle sectoren en met hetzelfde doel te lijf gaan ». In de tekst wordt ondermeer voorgesteld een reductie van tenminste 50 procent van de vervuiling veroorzaakt door het gebruik van pesticiden, plastics en andere vervuilingsbronnen.

Helaas moeten we constateren dat in de laatste tien jaar de strategie voor een betere biodiversiteit weinig of niets positiefs heeft opgeleverd. « De voorafgaand akkoorden in het kader van de CBD, hoe ambitieus ook, blijken in realiteit niet veel meer dan vrome wensen te zijn » verzucht één van de opstellers van het rapport voor de COP15 in het Chinese Kumning. Hij hoopt dat dit keer de resultaten zo ambitieus, concreet en geloofwaardig mogelijk zullen zijn.

Ik hoop dat met hem, maar gezien ook het daadwerkelijke  echec van het vervolg van de klimaatconferentie van Parijs in 2015, heb ik zacht gezegd mijn twijfels.