Het coronavirus in het Amerika van Donald Trump

Civis Mundi Digitaal #95

door Jan de Boer

Een van de obsessies van Donald Trump is het afbreken van alles wat Obama heeft opgebouwd. Zo ook het systeem van de ziektekostenverzekering, tien jaar geleden door de democraten ingevoerd om een zo groot mogelijk aantal Amerikanen te beschermen. Hoe in deze coronacrisis de toegang tot medische verzorging voor alle Amerikanen te verzekeren, ongeacht hun niveau van sociale bescherming (waarbij het goed is te weten dat 27,5 miljoen Amerikanen geen enkele ziektekostenverzekering hebben!)? Het Amerikaanse gezondheidszorgmodel doet het ergste vrezen.

De democratische gouverneur van New York heeft reeds de privé-verzekeraars en het publieke Medicaid, dat zich bemoeit met gezondheidszorg voor de allerarmsten, gevraagd de kosten voor verzorging veroorzaakt door de epidemie voor hun rekening te nemen. « Het vraagstuk van de kosten mag geen rem zijn op het testen op het coronavirus, » liet hij weten. Andere staten zouden zijn voorbeeld kunnen volgen.

Nu hebben slecht of niet verzekerde personen die mogelijkerwijs besmet zijn met het virus twee mogelijkheden: afwachten, in de hoop dat de ziekte verdwijnt, of naar de eerstehulpdienst van een ziekenhuis gaan, zonder te weten wat de rekening is die hen vervolgens gepresenteerd wordt. Zelfs veel verzekerde Amerikanen zijn traditioneel geneigd medische verzorging uit te stellen bij gebrek aan een passende ad-hoc verzekering. Volgens een onderzoek van Gallup in december 2019 laat een derde van deze Amerikanen weten in het laatste jaar een medisch onderzoek vanwege de kosten te hebben uitgesteld, en een op de vier heeft dit zelfs gedaan bij een ernstige ziekte. Deze praktijk is bij het coronavirus uiterst problematisch, want de uitroeiing van dit virus moet gepaard gaan met snelle toegang tot medische verzorging en preventieve maatregelen om besmettingen te beperken. In deze context beschrijft de Amerikaanse pers de torenhoge facturen die ziekenhuizen aan hun patiënten in rekening brengen. Een voorbeeld uit de Miami Herald: In Florida liet een verzekerde man die terugkwam uit China en symptomen van COVID-19 dacht te hebben zich in het ziekenhuis testen. Gelukkig had hij de ziekte niet, maar hij kreeg wel een factuur van 3270 dollar, waarvan zijn verzekering 1800 dollar voor haar rekening nam. Je zal er maar niet voor verzekerd zijn…

De Centers for Disease Control and Prevention zijn op dit moment de enige die deze testen kunnen realiseren zonder ze in rekening te brengen, maar de ziekenhuizen brengen hun onderzoeken en aanvullende medische zorg wel in rekening. Zo kreeg een echtpaar dat met hun dochter uit Wuhan (China) terugkeerde een factuur van 4000 dollar, alleen al voor hun verplicht onderzoek in het ziekenhuis. Behalve financiële belemmeringen is er nog een ander element dat de verbreiding van het virus in Amerika gaat bevorderen. Ongeveer 25 procent van de Amerikaanse werknemers heeft geen recht op betaald ziekteverlof. Zelfs ziek hebben velen geen andere keus dan naar hun werk te gaan met openbaar vervoer. In de dienstensector, met name in de horecasector en de kinderopvang, heeft slechts 58 procent recht op betaald ziekteverlof.

Alles bij elkaar genomen is Amerika totaal onvoorbereid om het coronavirus het hoofd te bieden en ik voorspel dan ook dat Amerika een van de grootste haarden van deze pandemie zal worden. En dat zal Trump niet in dank worden afgenomen!