Azië wil een tweede golf besmettingen door Covid-19 vermijden

Civis Mundi Digitaal #96

door Jan de Boer

Buitenlandse diplomaten in China die nu buiten het land zijn, worden door het Chinese ministerie van buitenlandse zaken aangemoedigd om hun post niet voor 15 mei weer in te nemen: « De diplomaten hebben wel immuniteit, maar niet tegen het virus ». China wil, net als de meeste Aziatische landen, niet het risico lopen met een tweede golf besmettingen geconfronteerd te worden vanuit Europa of de Verenigde Staten, de nieuwe virushaarden. De hervatting van het normale leven in China hangt voor een deel af van de beheersing van de stroom binnenkomende reizigers.

In Azië zijn de landen die Covid-19 hebben weten te beheersen, Zuid-Korea, Taiwan en Singapore, in afwachting van een vaccin. Zij zijn heel erg bedacht op het niet « importeren » van nieuwe gevallen. Dit vraagstuk dringt zich ook bij de Europese landen op: als de grenzen heropend worden, kan de terugkomst van hun onderdanen nieuwe besmettingen met zich meebrengen. In tegenstelling tot Frankrijk en andere Europese landen hebben de Aziatische landen zeer strenge protocollen opgesteld voor de terugkeer van hun inwoners. « In Taiwan is deze controle des te belangrijker, omdat er zich in feite geen lokale epidemie heeft ontwikkeld: 86 procent van de 339 coronavirusgevallen die op 2 april vastgesteld werden, zijn geïmporteerde gevallen. Er zijn slechts 48 vastgestelde besmette personen in Taiwan, waarvan de helft te wijten is aan contacten met geïmporteerde gevallen », aldus Fang Chi-tai, professor epidemiologie aan de Nationale Universiteit van Taiwan.

Dit land is een van de Aziatische landen die het beste deze crisis weten te beheersen, dankzij zeer vroeg genomen preventieve maatregelen die de meerderheid van de bevolking in staat stellen normaal te leven: alle winkels en restaurants, alsook scholen blijven geopend. De Taiwanezen die terugkeren vullen voor hun vertrek uit het buitenland via internet een formulier in. Bij hun aankomst op het vliegveld worden ze opgewacht door quarantainepersoneel, dat hen duidelijk maakt dat zij onder geen enkel beding gedurende veertien dagen hun huis of appartement mogen verlaten op straffe van een boete van 3000 euro als ze minder dan 100 meter van hun huis of appartement verwijderd zijn, en een boete van 30.000 euro als ze verder van hun verblijfplaats zijn. Bij het vliegveld mag de teruggekeerde persoon niet van openbaar vervoer gebruik maken. Men moet óf afgehaald worden, óf een taxi met een daarvoor speciaal geïnstrueerde chauffeur nemen. De bagage, alsook de kleding en het schoeisel van de teruggekeerde persoon, worden gedesinfecteerd. Een masker is verplicht. Iedere dag moet er dan verslag uitgebracht worden over de gezondheid, mede aan de hand van verplichte twee dagelijkse temperatuuropnames en signalering van zes mogelijke symptomen.

Mijn al sinds 45 jaar zeer goede vriend Michel – oud-coördinator drugsbestrijding Frankrijk-Zuidoost-Azië, etc. – is na Hongkong in Bangkok (Thailand) blijven wonen, en is mijn informant voor onder meer dit artikel. Hij laat weten dat de Thailanders die tot nu toe in het buitenland verblijven, hebben begrepen dat zij pas over twee weken naar hun land terug kunnen keren, omdat er dan speciale ruimten zijn gecreëerd om hen in quarantaine te plaatsen.

In Hongkong is de meerderheid van de recente nieuwe besmettingsgevallen te wijten aan personen die gereisd hebben. Van de 43 op 3 april geregistreerde nieuwe gevallen – op een totaal van 845 - waren er slechts 9 van lokale oorsprong, waarvan 6 in een wijk met veel cafés en bars die veel door uit het buitenland teruggekeerde inwoners van Hongkong worden bezocht. Deze besmettingen moeten plaatsgevonden hebben voordat er op 19 maart voor alle nieuwkomers een verplichte quarantaine werd ingesteld. Hoewel Hongkong er aanvankelijk in slaagde de meeste commerciële activiteiten gewoon doorgang te laten vinden, zijn sinds 1 april alle bioscopen gesloten, de dag daarop gevolgd door de pubs en de bars. Het controle- en preventiecentrum doet alle moeite om het publiek te informeren over besmettingen aan boord van binnenkomende vliegtuigen en noemt de vlucht van ieder besmettingsgeval met naam en toenaam, alsook zijn stoelnummer.

In China, dat op 3 april een totaal van 870 geïmporteerde besmette personen registreerde (waarvan 160 genezen verklaard), maakt de angst voor het « vanuit het buitenland komende virus » langzamerhand plaats voor              « de angst voor de buitenlander ». Er gaat geen dag voorbij dat de pers niet de buitenlanders eraan herinnert dat ze de sanitaire regels moeten respecteren om niet het land uitgezet te worden. Op 2 april heeft de werkgroep die de strijd tegen het virus coördineert, met als voorzitter premier Li Keqiang, wederom de nadruk gelegd op de noodzaak van het opsporen en het beheersen van « asymptomatische gevallen » en de daarvoor noodzakelijke versterkte controles. Een probleem: de door de Chinese regering bepaalde drastische vermindering van het aantal internationale vluchten sinds 30 maart – één vlucht per land per week – benadeelt vooral de tienduizenden in het buitenland studerende Chinezen die terug willen keren, omdat hun universiteiten gesloten zijn vanwege besmettingsgevaar. Hun ouders klagen dat de regering hun laat vallen, en zeggen dat er chartervluchten georganiseerd moeten worden om hun terugkeer te vergemakkelijken. Aangezien 90 procent van de nieuwe geïmporteerde besmettingsgevallen uit het buitenland terugkerende Chinese studenten betreft, wordt dit initiatief van ouders fors bekritiseerd.

 

Geschreven op 8 april 2020