Paasgedicht: het Christuslicht

Civis Mundi Digitaal #96

door Piet Ransijn

 

Ostara (1884), Johannes Gehrts en Christoph Schwartz, Opstanding van Christus. 

Geldt de uiterlijke gelijkenis in beide afbeeldingen ook op een dieper, innerlijk niveau?

 

Inleiding: het Paasfeest

Tegenwoordig is het niet altijd duidelijk meer wat er met het Paasfeest wordt gevierd. In onze cultuur zijn de twee voornaamste bronnen de christelijke en de oorspronkelijke Germaanse traditie. Daarin was het paasfeest een lentefeest. Daar komen de paaseieren en de paashaas vandaan, die nog altijd populair zijn en goed verkopen. 

Bij het christelijke feest wordt de opstanding van Christus gevierd, de verrijzenis en de bevrijding uit de dood. Dat staat in de Evangeliën beschreven: het verhaal van het lege graf en de ontmoeting van de weer levende Jezus met de Emmausgangers. Aan dit feest wordt een innerlijke betekenis toegekend. Deze wordt bijvoorbeeld door Tolstoi beschreven in zijn laatste roman Opstanding als de opstanding van Christus of het licht van Christus in ons. In de roman vindt er een soort loutering plaats, die ruimte maakt voor waarachtige liefde. Ook bij Teilhard de Chardin zien we de opstanding, de verrijzenis, als ‘de transfiguratie van Jezus in de kosmische Christus’, een kosmisch bewustzijn (Claude Cuénot, Teilhard de Chardin: Leven - werk - visie, p 63).

Het Germaanse paasfeest was een lentefeest, dat werd gevierd aan het begin van de lente. In het Engels heet Pasen ‘Easter’, in het Duits ‘Oster’. Het is afgeleid van de lentegodin Ostara of Eostre. Zij was ook de godin van de dageraad, die eveneens in de mythologie van andere volken voorkomt, zoals Eos, de Griekse godin van de dageraad, Aurora, de Romeinse godin en Usha(s), de Indiase godin van de dageraad in de hymnen van de Rig Veda.

Ostara werd afgebeeld met een haas als begeleider en zij droeg een mand met eieren. Beide zijn symbolen van vruchtbaarheid, die we met Pasen nog steeds in de winkels aantreffen. Eieren zijn ook een symbool van wedergeboorte, van nieuw leven, evenals de paashaas. Hazen en konijnen zijn zeer vruchtbare dieren. Later is dit Germaanse feest door toedoen van christelijk monniken, zoals de Britse monnik Beda gekerstend tot het opstandingsfeest van Christus. Beda schreef dat de Engelse naam voor april Eosturmonath was afgeleid van de godin Eostre. Ter ere van haar werden in deze maand lentefeesten gevierd.

 

 

Paasgedicht: het Christuslicht                   2020 04 12 Pasen

De afgelopen week was Goede Week

Het is vanouds de lijdensweek

om leed van Christus te gedenken

en ook aan anderen te denken

 

Met Pasen komt het Christuslicht

van binnen en van buiten weer in zicht

Wat leek verloren wordt in zonnegloren

weer in ons en anderen herboren

 

De lijdensweek

 

De wereld is ons welgezind

Toch zijn wij een kwetsbaar kind

dat steun zoekt bij een ander

en warmte bij elkander

 

Een fysiek gevoel van tederheid

werd in de vroege kindertijd

nog niet genoeg aan ons gegeven

als een gegeven in ons jonge leven

 

Genegeerd of afgeweerd

raakt men in zichzelf gekeerd

En als je met jezelf bezig bent

wordt een ander niet gekend

 

Als de extrinsieke motivatie wegvalt

en de intrinsieke motivatie tegenvalt*                                  *Dat zien we bij de coronacrisis

komt men in een soort van dip terecht

Dat bekomt de meeste mensen slecht

 

Dan zoekt men prikkeling van buiten

wil dan graag zijn ongenoegen uiten

Geeft anderen graag de schuld

want men voelt zich onvervuld

 

Men heeft geen oog voor de relatie

met het gebrek aan eigen motivatie

Een levenslange volgzaamheid

raakt men niet gauw kwijt

 

Men wil een ander volgen

maar voelt zich dan verbolgen

als men hem niet volgen kan

De ander volgt een ander plan

 

Men komt dan in een oude groef

Dingen lopen dan vaak stroef

Een ander wordt dan afgeweerd

Wat hij doet is dan verkeerd

 

Het Paasfeest

 

Dat past niet bij het Paasfeest

dat ooit anders is geweest

Het licht wordt dan herboren

in het hart in zonnegloren

 

Het is een feest van inspiratie

van intrinsieke motivatie

De diepe zin die leek verloren

wordt binnenin herboren

 

Als een parel in de ziel

of een inzicht dat ons inviel

Een gevoel van inspiratie

geeft een nieuwe fascinatie

 

Gemotiveerd van binnenin

krijgt het leven nieuwe zin

Met een warm, gericht gevoel

stelt het zich een hoger doel

 

Om de vervulling uit te breiden

Inzicht verder te verspreiden

Of eenvoudigweg bewust te zijn

dat het fijn is om gewoon te zijn

 

Niets te doen, alleen te zijn

in grondeloos bewustzijn

van de bron van al het leven

die van binnen is gegeven

 

Als een helder licht

dat ieder mens verlicht*                                              *Johannes 1:9

Het licht van het bewustzijn

waarin wij leven, bewegen en zijn*        *Handelingen van de apostelen 17:28