Het karma van Amerika (gedicht)

Civis Mundi Digitaal #97

door Piet Ransijn

In zo’n stad gaat verspreiding snel

 

Het karma van Amerika                                       2020 04 15 Na lezen van interview met econoom en Nobelprijswinnaar Angus Deaton

                                                                                                   Karma betekent handelen en is te beschouwen als een lot waar jezelf iets aan kunt doen

Amerika werd wereldmacht

met ongekende militaire kracht

en ging op wereldschaal

met winsten aan de haal

 

Geen land kent zoveel miljardairs

Het heeft voor velen iets unfairs

Anderen zijn er in hun eerste noden

vaak een speelbal van de goden

 

Bezitters van het kapitaal

gaan met winsten aan de haal

Er heerst een vorm van geloof

in een soort van legitieme roof*                             *Zie Thorstein Veblen: de ‘predatory society’, de roofsamenleving

                                                                                                                        Ook met illegale middelen wordt succes nagestreefd

Waarbij de machtigen de wetten

naar hun wensen kunnen zettten

Het lijkt een slavenmaatschappij*                           *Van loonslaven die zo weer kunnen worden ontslagen

Iedereen is in principe vogelvrij

 

Velen worden neergeschoten

Dit geweld eist vele doden

In grote steden is het droef gesteld

met gewapend crimineel geweld

 

Elke burger kan er wapens kopen

en daarmee een ander doden

Het land is met geweld veroverd

op de vroegere bewoners

 

Met het karma van het land

is iets droevigs aan de hand

Het grote ideaal van vrijheid

heeft geleid tot grote strijd

 

En het gelijkheidsideaal*                                           *’Shaped in each others likeness’, De Tocqueville, Democracy in America

blijkt op grote schaal                                                   

een verstoorde wensdroom*                                   *De ‘American dream’: iedereen kan het maken

volgens menig econoom

 

Slechts weinigen zijn rijk en vrij

in een slavenmaatschappij

In een zwaar geteisterd land

loopt het ernstig uit de hand

 

Vandaar mijn bede aan de goden

voor verlichting van de noden

Hopelijk bevrijdt de creativiteit*                             *Volgens het principe ‘God helps those who help themselves’

dit grote land van narigheid

 

Toont nu andermaal het land

dat het tegen crisis is bestand?

Grote nationale strijdbaarheid

bleek vaak eerder wereldwijd

 

Zal het land zich gaan hervormen

volgens menselijke normen?

Zullen dan de vele rijken

mededogen laten blijken?*                                       *Zo was de New Deal indertijd ook in het belang van de rijken

 

Als het land wordt neergeveld

verliezen zij hun macht en geld

Want ook zonder solidariteit

raken zij veel rijkdom kwijt

 

Hun winstgevende bedrijven

zullen dan verliezen lijden

Een kans voor transformatie

dient zich aan voor elke natie

 

Men kan van een crisis leren

elkaar meer te respecteren

Empathie en solidariteit

blijken nationaal en wereldwijd

 

Na een fase van verblinding

overrompeld door problemen

geeft een crisis meer verbinding

Als bedreigingen een wending nemen

 

Laten wij nu kansen grijpen

om ons van problemen te bevrijden

die ons langer parten spelen

en de kansen eerlijk delen

 

We weten allemaal allang

dat ons leven beter kan

De kans om beter te gaan leven

kunnen we nu aandacht geven

 

Ieder kan zijn aandeel dragen

en dit niet slechts anderen vragen

Er is een collectieve inzet nodig

en geen mens is overbodig

 

Als een volk zich eensgezind

met elkaar in nood verbindt

komen onvermoede krachten vrij

voor een wenselijke maatschappij