Beloken paasgedicht: Nieuw licht

Civis Mundi Digitaal #97

door Piet Ransijn

Beloken paasgedicht: Nieuw licht                           2020 04 26 Beloken Pasen: de zondag na Pasen

 

Met het feest van Pasen

is het lijden achter ons gelaten

en een nieuw begin gemaakt

maar we voelen ons bezwaard

zijn weer van de weg geraakt

 

Het leed is niet verdwenen

en er zijn nog veel problemen

Vroeger lag dat aan een ander

Maar nu ben je zelf die ander

en je zoekt een medestander

 

Een luisterend oor

Een vriendelijk woord

vraagt geen wroeging

maar bemoediging

 

De ander is niet het probleem

zoals vroeger ons toescheen

Een ander is een doel in zich

een bron van louterend licht

die triggert tot een dieper inzicht

 

In het nieuwe perspectief

heb je weer een ander lief

Zo kom je weer tot leven

door aandacht te gaan geven

aan hen die ons omgeven

en leed dat niet verdween

bij mensen om ons heen

 

Het vraagt om dieper inzicht

en om helder schijnend licht

uit de bron waar het begon

waaruit het leven zich ontspon

 

De bron van helder licht

ligt open in ons zicht

Laat het helder schijnen

Laat het leed verdwijnen

Laat het in ons zijn

 

Open het bewustzijn

Ga nu in het licht staan

en begeef je uit de waan

van een donker droef bestaan

 

Met zonlicht overgoten

ligt de dag weer voor ons open

als een onbeschreven blad

dat vraagt wat je te zeggen had

 

En een onbetreden pad

nodigt uit het te betreden

met weer nieuwe schreden

en de platgetreden paden

veilig achter ons te laten

 

De uitgesleten groeven

die nu niet meer hoeven

en ons soms bedroeven

verschijnen in het zicht

van het louterende licht

 

Laat het licht maar schijnen

Laat het leed verdwijnen

Voel de glans op je gezicht

van het louterende morgenlicht