Azië ontwaakt; De droom van China (gedichten)

Civis Mundi Digitaal #97

door Piet Ransijn

bol.com/nl/p/foto-in-lijst-ochtendmist-valt-over-wereldstad-abu-dhabi-in-azie

 

Azië ontwaakt                                               2020 04 14

Slapende reuzen zijn daar langzaamaan ontwaakt

Grote vorderingen zijn er meer dan waar gemaakt

Welzijn is verbeterd maar er zijn nog veel problemen

en het schrijnend leed van velen is nog niet verdwenen

 

Ook de oude wijsheid van het Oosten is ontwaakt

Overal op aarde heeft zij vele mensen aangeraakt

De kracht en dynamiek die eeuwen leek vergeten

komt geleidelijk en onomkeerbaar weer tot leven

 

Vele mensen voelen zich er wel bij

Geleidelijk ook geestelijk verrijkt

Langzaamaan verschuift de heerschappij

zodat ook het Oosten meer te zeggen krijgt

 

De nationale waan is maar een fase

Mensen blijven daar geen dwazen

die zich blijvend laten ringeloren

door de leugens die zij horen

 

Er zijn daar vanouds ook hoge waarden

die voor alle mensen hier op aarde

het bewustzijn voor het onbegrensde

openen dat leeft in alle medemensen

 

Een allesverbindende eenheid*                               *Tao, Brahman, Atman

vormt de basis van een wijs beleid

Dat is wat de oude wijzen leren

die nog altijd velen inspireren

Dat hun geest tot leven moge komen

en hun visie in vervulling moge komen

 

 

Droom van China                                            2020 04 12 Gebaseerd op wat ik heb gelezen*

Ik had een droom van China

Het leven werd er plat gelegd

Daar is al veel over gezegd

Mensen worden er bij rampen

opgepakt in interneringskampen

 

Het intermenselijk verkeer

herstelt zich daar nu weer

Ook de markten gaan weer open

waar mensen wilde dieren kopen

Die mag men niet meer consumeren

omdat ze mensen kunnen infecteren

 

Is het sociale leven

daar hetzelfde gebleven?

De burgerparticipatie

verenigde de natie

Mensen werkten er gedwee

met hun overheden mee

 

Het is geen volk dat met rellen

de overheid gaat kwellen

Gehoorzaamheid en piëtiet

is er een culturele aangelegenheid

 

Confucius was daar beslist

een man waar iedereen van wist

De samenleving is ervan doordrongen

dat de jongen piepen zoals ouden zongen

 

En er zijn geen onderlinge twisten

van taoïsten met boeddhisten

Ieders wijsheid wordt geëerd

Er wordt wel gediscussieerd

 

De Chinese maatschappij

kent nog een gevoel van wij

Men wil zich naar de ander neigen*                            *Ook lettelijk met een lichte buiging

maar hem niet de wet voorschrijven

 

China is als collectiviteit

ook de wereld toegewijd

en zoekt geen onderlinge strijd

Niet iedereen is communist

Absolute waarheid wordt betwist

 

Chinezen hebben ook gezond verstand

China is vanouds een praktisch land

Er was daar ook in vroeger tijd

veel handel en veel nijverheid

 

Wij mogen China weer omarmen

met al zijn weelde en zijn charme

zonder ons te conformeren

aan de wijze van regeren

 

Natuurlijk niet een politiestaat

die mensen naar het leven staat

Maar wel een oude cultuur

van evenwicht met de natuur

en met de hemel en de aarde

de harmonie bewaren

 

*Minstens tien boeken (met hoofdstukken) over Chinese filosofie, religie en cultuur